Blog

Čítame anglické knihy

Naše Makovičky veľmi radi a veľa čítajú. Knižky sú všadeprítomné a nikdy ich nie je dosť. Myšlienka začať čítať aj anglické knihy bola preto prirodzená. Ale ako na to?

Enjoy reading easy books. Také je heslo Extensive Reading, a tak sme aj začali. Na začiatok sme deťom ponúkli graded readers od rôznych vydavateľov – ELI, Express Publishing, Usborne, atď. Spoločne sme si odsledovali, ktorý level (podľa počtu slov) sa komu číta najlepšie. Veľa sme sa s deťmi rozprávali, aby bol každému jasný cieľ: Enjoy reading easy books. Takže ešte raz: knižka musí byť pre teba ľahko čitateľná (nie viac ako päť neznámych slov na stranu) a musí ťa baviť! K tejto druhej požiadavke sme rýchlo pristúpili, keďže témy v graded readers sa rýchlo minuli a nie vždy zaujali naše 9 až 11 ročné Makovičky…

Veľké obrázkové, príbehové knižky, ktoré používame v nižších ročníkoch sa nehodia na samostatné čítanie väčších detí. Knižnicu sme preto doplnili autentickými komiksovými knižkami – graphic novels (viď obrázky). Najviac deti zaujali knižky zo školského prostredia, alebo aj tie, ktoré už mali prečítané v slovenskom preklade ( Tin Tin, Anna of Green Gables, R. Dahl…). Iné objavili a chytili ich za srdce, ako napríklad The Witch Boy. Komiks je výborný žáner, spája kresbu a krátky text – ideálne pre začínajúceho čitateľa v cudzom jazyku.

O tom ako zostaviť celý program Extensive Reading (ExR), ako naplánovať jednotlivé hodiny a mnoho iného sme sa dozvedeli z kníh a prednášok Richarda Day, zakladateľa Extensive Reading Foundation. Hlavným cieľom na hodine ExR je v prvom rade voľné a nerušené čítanie. Kumšt učiteľa spočíva v tom, aby motivácia detí neklesala, ale naopak, aby deti čítali viac a viac. Dieťa sa stáva čitateľom, ak trávi veľa času čítaním. Jednoduché, ale obísť sa to nedá. Čas zostáva najvzácnejšou komoditou. Richard Day nás inšpiruje krátkymi aktivitami (viď obrázky), ktoré s deťmi skúšame, ale vymýšľame aj vlastné. Zámer je obohatiť, spestriť čítanie a dať si spätnú väzbu.

Čítanie anglických knižiek slávi v Makovičkách úspech. Dôkazom sú aj štvrtáci, ktorí spontánne – cez siestu, poobede – začali knižkami listovať a čítať si ich. Počiatočná investícia do kníh je značná, ale raz vybudovaná knižnica tu zostáva pre ďalšie Makovičky. Budeme radi, ak Vás náš projekt povzbudil do budovania vlastnej anglickej knižnice!

Zošitky, do ktorých si deti zapisujú prečítané knižky. Môžu si poznačiť aj stranu, na ktorej sa zastavili.

Pozývame Vás nasať atmosféru Makovičiek. Dohodnite si návštevu školy u Silvii Seigne na 0907 941 958, silvia.seigne@zsmakovicky.sk.

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár na našej stránke

Read more

Z čoho sa učíme?

Nech sa páči nahliadnite do aktoviek našich žiakov a získajte stručný prehľad učebníc a online prostredí, v ktorých sa pohybujeme. (Prehľad nezahŕňa iné materiály a pomôcky, ktoré učiteľ s deťmi na hodine využíva.)

Organizáciu vyučovania v Makovičkách charakterizuje učenie samostatne podľa ročníka a v spojených triedach. Vyučovanie prebieha od 8h do 14h30; do 16h30 pokračujeme voľnou hrou detí. 39 žiakov má na starosti päť učiteliek a jeden učiteľ. Tento školský rok sme zaviedli vyučovanie v tandeme – veľké plus pre žiakov aj učiteľov.

Slovenský jazyk a literatúra

Naše pracovné zošity, v ktorých si žiaci trénujú všetko od prvých písmeniek, cez vybrané slová až po skloňovanie…. Aj keď sa krasopis už nevyžaduje, gramatická správnosť určite áno!

Matematika

Makovičky sa učia matematiku Hejného metódou. Na interaktívnej tabuli využívame elektronickú verziu učebníc. Počas online vyučovania sme pridali pracovné zošity z vydavateľstva Libera Terra.

Hejného metóda vyučovania matematiky sa môže zdať ťažšia ako klasická matematika. Je založená na rešpektovaní 12 základných princípov, ktoré skladá do uceleného konceptu tak, aby dieťa objavovalo matematiku samo a s radosťou. Viac sa dočítate tu: https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/hejneho-metoda/principy-hejneho-metody

Maxit Accelium je obohatením matematiky žiakov 1. a 2. ročníka. Je to program, ktorý rozvíja myslenie detí: kombinuje hru, výzvu a precvičovanie matematiky.

Informatika a Accelium

Informatika s Emilom. Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole. Prvýkrát buduje informatiku ako premyslený a systematický poznávací proces pre každého žiaka . Emil mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi.

Accelium je jedným z našich predmetov v rozvrhu. Vzdelávacie programy Accelium využívajú strategické hry na podnietenie predstavivosti žiakov, hodnotenie ich zručností a rozvoj strategického myslenia, sebauvedomenia, sústredenia a vytrvalosti. Učenie je zaujímavý a podnetný zážitok. Žiaci si osvoja celú paletu nástrojov a praktických stratégií, ktoré ich pripravia na náročné výzvy, ktorým čelia v dnešnom svete. Viac sa dozviete tu: https://www.accelium.com/our-methodology?lang=sk

Prírodoveda/Biológia a Vlastiveda/Geografia

Tieto predmety učíme v blokoch a ročníky spájame. Prváci s druhákmi začali skúmaním svojich zmyslov a jesennej prírody. Tretí, štvrtý a piaty ročník pokračujú v bádaní a nabaľujú poznatky, ktoré zmysluplne prepájajú. Tento rok ich sprevádza séria učebníc: Môj zošit pozorovania a aktivít a učebnice ExpEdícia, doplnené o online prostredia: Strom/Stromáčik a Lepšia geografia.

Anglický jazyk

Prvákov a druhákov sprevádza tento rok Matt the Bat. Náplň hodín tvoria aj songs and authentic storybook reading. Tretiaci sa učia z knižiek Cool English School – pesničky, základná slovná zásoba a frázy. Pre štvrtý a piaty ročník sme vybrali knižky z vydavateľstva Cambridge Superminds 2 a 3.

Čítanie a Tvorivé písanie

Sme hrdí na našich zanietených čitateľov. Čítanky v jednotlivých ročníkoch nahrádzame kvalitnou literatúrou. Druháci teraz čítajú Minpinkov a budú pokračovať knihami od R. Dahla. Tretiaci čítajú Zo škrupinky, piataci prepájajú historické udalosti v pútavom príbehu Zaša. Každý žiak má svoju knihu.

Príbehy, ktoré s deťmi čítame sú odrazovým mostíkom nielen k diskusiám, ale aj k plneniu rôznych pedagogických cieľov, ktoré vyžaduje vzdelávací program.

Tvorivé písanie ako predmet prepája jazyk a literatúru. Eliminuje obavy z písania. Deti rozvíjajú svoju obrazotvornosť, sú nabádané k originálnej manipulácii s jazykom a zároveň trénujú gramatiku. Tvorivé písanie je prostriedkom sebapoznávania, sebavyjadrenia a sebarozvoja.

Program Bezpečná trieda

Program Bezpečná trieda sme si zvoli na prácu s deťmi dvakrát týždenne počas ranných kruhov. Základom programu je rozvíjanie rešpektujúceho vzťahu k sebe a k ostatným a budovanie emocionálneho bezpečia – prostredia bez obviňovania, bez súperenia, bez hľadania vinníkov a bez pocitov bezmocnosti.

Miči a Nao – dvojičky z málo známej dimenzie Bezpečná zóna – pomáhajú deťom aktivovať ich deväť superschopností. V bezpečnom prostredí sa všetci cítia príjemnejšie, a hlavne, učenie je efektívnejšie!

Telesná výchova, joga, výtvarná a hudobná výchova

Read more

Tipy na online angličtinu s deťmi

Internet je plný zdrojov odkiaľ možno čerpať nápady na online hodiny angličtiny. V tom množstve sa dá však aj ľahko stratiť a častokrát, keď sú kvalitné materiály na dosah ruky požaduje stránka platenú registráciu… Pozrite sa, čo sme s našimi Makovičkami (1. a 2. ročník), stihli v mesiaci január a február my, možno Vás to inšpiruje!

Známy príbeh s jednoduchým jazykom. Repetitive language, TPR, sequencing story pictures, drawing Gingerbeard man.
Výborná pieseň spievaná ako rozhovor Gingerbread man – Fox. Children can first act out the dialogue, have fun changing voices and mime actions. The pace of the song is slower, easy to sing along.
Winnie the Witch! Our favourite witch!
Tu nájdete celý príbeh Winnie the Witch aj s pesničkami. Vybrať si môžete, to čo sa Vám práve hodí. My sme si po príbehu Gingerbread man, kde sme mali “ You CAN´T catch me!“ všímali „she CAN´T see him. She CAN see his eyes.“ Slovná zásoba je tiež bohatá: colors, body parts, house, actions. Kompletnú Story booklet nájdete tu : http://www.digiscuola.org/storytelling/wp-content/uploads/2014/02/bookletw.pdf
Meg and Mog. Séria príbehov ako stvorených na ESL teaching. Hľadali sme, čo majú čarodejnice Meg a Winnie spoločné, čo rozdielne. V tomto príbehu sa Meg oblieka, pripravuje raňajky a čaruje. Celý príbeh sa dá s deťmi zahrať, ukazovať.
Chytľavá pesnička, plná bláznivých rýmov. Taká sa vždy zíde.
Giraffes can´t dance je nádherný príbeh: Gerald v sebe objaví úžasného tanečníka. Niekedy aj nám stačí len tá správna pieseň a všetko sa v nás roztancuje! Príbeh je bohatý na slovnú zásobu, našli sme si tam aj naše CAN/CANT, s ktorým sme sa tieto mesiace stretávali. Pozrite si zaujímavé online pracovné listy: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Giraffes_can’t_dance. Tu nájdete tipy na diskusiu k témam, ktoré príbeh otvára: https://www.prindleinstitute.org/books/giraffes-cant-dance/
Read more

Expedícia a Výzva pre Teba

V našom online rozvrhu figurujú okrem základných predmetov (slovenský jazyk – matematika – anglický jazyk) aj predmety Expedícia a Výzva pre Teba.  

Jedna z obľúbených aktivít detí počas jarného dištančného vyučovania bola vymýšľanie a tvorenie rôznych projektov. Bolo preto prirodzené rátať s touto iniciatívou detí aj teraz a plnohodnotne ju začleniť do rozvrhu.  

Projekty, prírodoveda, vlastiveda a informatika sa trikrát do týždňa miešajú v online predmetoch Expedícia a Výzva pre Teba.  Národné parky Slovenska je téma, s ktorou na týchto predmetoch pracujeme a pokračujeme s ňou aj vo februári. Menej je viac. Deti potrebujú čas na zorientovanie sa v tak obšírnej téme, môžu sa vybrať rôznymi smermi.  

Učiteľ odkrýva, čo všetko žiaci už vedia a zároveň ich spoločnou diskusiou vedie k ďalším vedomostiam. Deti si potom môžu z diskutovanej témy niečo  čo ich zaujme podrobnejšie pripraviť.  

Príklad: Na Expedícii sa diskutuje o zaujímavých ľuďoch, ktorí pracujú v Národných parkoch. Dieťa je zaujaté vysokohorskými nosičmi a chce sa o nich dozvedieť viac. Táto motivácia dozvedieť sa viac z vlastnej iniciatívy, nie je ponechaná napospas “domácej úlohy”, ale je podchytená v rámci predmetu Výzva pre Teba. Tu učiteľ deťom pomáha kde a ako si nájsť viac informácií, (tretiaci objavujú Wikipediu:) a ako pracovať s nájdeným textom (kľúčové slová, výpisky, parafráza). Vedomosti sa prehlbujú a dieťa nadobúda smelosť a istotu.  

Proces, ktorým dieťa sprevádzame je bohatý na učenie sa a teda nie je hladký, ani priamočiary a ani rýchly. Také je učenie, keď deti diskutujú a majú sa sami k niečomu dopracovať.   

Výstupy sú spontánne – deti píšu projekt v papierovej forme a ilustrujú ho.  Ďalším krokom je takto napísaný projekt previesť do elektronickej podoby a vytvoriť z  neho prezentáciu. Tu zúročíme naše vedomosti zo školy, kde deti porovnávali rozdiel medzi písaným projektom a dobrou prezentáciou. Trénujú rôzne zručnosti, napr.: ako z rozsiahleho písaného textu vybrať pár viet do jednotlivých slidov v PowerPointe.  Deti tak získavajú základy počítačovej gramotnosti v rámci pre nich veľmi zmysluplného kontextu.  

Synergický efekt v našich skupinkách naozaj funguje. Deti sa navzájom pozorujú, podporujú, inšpirujú, a dopĺňajú. Takáto práca znásobuje potenciál každého dieťaťa.  

Výzvy pre učiteľa 

 Nie všetky deti baví písanie a ilustrovanie projektov a nie všetky deti baví internet a PowerPoint. Niektoré deti počítač tlmí, iné energicky zdieľajú, čo všetko sa dozvedeli z webu. Preto sú metódy práce učiteľa kľúčové a to ako obratne ich vie používať napovie aktivita jeho žiakov.  

Metóda kladenia otázok má veľa výhod. Učiteľ sa dozvie, čo už žiaci vedia a žiaci, učiaci sa v prostredí otázok, sa sami učia pýtať.  

Skôr ako zdieľať na obrazovke súvislý text o Poloninách, zdieľame rôzne hádanky, rébusy, nedokončené obrázky, atď. Žiak je nútený zapojiť svoje zmysli a aktívne obsah témy spolu s učiteľom vytvárať. 

Skôr ako naučiť deti identifikovať značky zákazov v Národných parkoch, diskutujeme s nimi o týchto zákazoch, aby porozumeli prečo sa tá či iná vec nemôže. Môžu potom navrhnúť aj vlastný zákaz.  

Skôr ako čítať informáciami nabité texty, zdieľame s deťmi obrázky. Jeden obrázok je za tisíc slov. Nastavme hodinu tak, aby aspoň na polovicu z tých tisíc slov prišli samé. 

Cieľov je v našej aktuálnej téme Národné parky Slovenska ukrytých veľa. Každý predmet (Expedícia, Výzva pre Teba, Informatika) si sleduje svoje špecifické ciele s deťmi.  

Myšlienka, ktorá je votkaná do samého jadra témy je však spoločná a je ňou chrániť prírodu. Učiteľ, ako garant obsahu vzdelávania, dbá nato, aby deti dostali určitú sumu vedomostí. Nevedomosť ide totiž ruka v ruke s ľahostajnosťou. A my predsa nemôžeme dovoliť, aby sa naše Makovičky vybrali touto cestou. 

 

Read more

Príprava na dištančné vyučovanie v SZŠ Makovičky v školskom roku 2020/2021

Keď sme sa na jar 2020 ocitli zo dňa na deň doma a za počítačmi, netušili sme koľko sa toho spolu s deťmi naučíme. Online hodiny, online stretnutia, webináre… spustilo sa to všetko na nás ako jedna lavína a ledva sme lapali po dychu. Vďaka výbornému učiteľskému tímu, úzkym vzťahom s deťmi a veľkej chuti robiť veci vždy lepšie, nás táto lavína nestrhla, ale naopak vyniesla a ukázala nám nové obzory.

Komunikácia s deťmi, rodičmi a medzi učiteľmi bola a je pre nás kľúčová. Pracujeme na platforme Office 365, ktorej aplikácie (Outlook, Teams, Onedrive, …) sme začali využívať v bežnom školskom živote. Deti majú svoje adresy a prihlásenia, ktoré využívame na emailovú komunikáciu s rodičmi. Triedy v aplikácii Teams sú zriadené, deti prihlásené do tried, kde si už teraz občas nájdu doplňujúci materiál na učenie. Prechod na online bude už len záležitosť kliknutia na tú správnu ikonku.

Každá zodpovedná škola, už nič nenechala na náhodu a riadne sa na možnosť dištančného vyučovania túto jeseň pripravila. Aj my sme pripravili to, čo pokladáme za najdôležitejšie: rozvrh pre každú triedu (resp. skupinu, keďže triedy boli podelené na mikroskupinky), rozvrh učiteľov a doplnenie učebných materiálov, tak, aby sa nám čo najľahšie pracovalo v online priestore.

Chceme sa s Vami o výsledok našej prípravy podeliť.


Online rozvrh SZŠ Makovičky 2020 / 2021

I. ročník

8:30 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

SJL

ANJ

ŠKD

UT:

SJL

MAT

STR:

voľný deň

ŠTV:

MAT

SJL

ŠKD

PIA:

SJL

ANJ

online konzultácie s učiteľom

 

II.ročník

8:30 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

1.skupina

ČIT

SJL

ŠKD

2.skupina

ČIT

SJL

UT:

1.skupina

MAT

ANJ

ČIT

2.skupina

MAT

STR:

voľný deň

ŠTV:

1.skupina

ČIT

MAT

ŠKD

2.skupina

ČIT

MAT

PIA:

1.skupina

ANJ

SJL

online konzultácie s učiteľom

2.skupina

SJL

 

III.ročník

8:00 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

1.skupina

ANJ

MAT

2.skupina

MAT

ANJ

UT:

1.skupina

príprava na Výzvu

VÝZVA

SJL

2.skupina

MAT

STR:

voľný deň

ŠTV:

1.skupina

SJL

ANJ

2.skupina

ANJ

SJL

PIA:

1.skupina

MAT

VÝZVA

online konzultácie s učiteľom

2.skupina

SJL

 

IV.ročník

8:00 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

1.skupina

ANJ

MAT

2.skupina

MAT

ANJ

UT:

1.skupina

príprava na Výzvu

VÝZVA

SJL

2.skupina

SJL

STR:

voľný deň

ŠTV:

1.skupina

SJL

ANJ

2.skupina

ANJ

SJL

PIA:

1.skupina

MAT

VÝZVA

online konzultácie s učiteľom

2.skupina

MAT


Legenda k rozvrhu:

Oranžové políčko označuje čas na samostatnú prácu žiaka, domáce úlohy. Je dobré, dať sa do pracovnej nálady pred online vyučovaním, je to však len odporúčanie. Deti / rodičia si čas rozvrhnú podľa svojich preferencií.


Deti pracujú v mikroskupinkách
. V skupinke je len 3 až  5 detí.


Voľný deň 
sa osvedčil už na jar 2020, preto sme ho určite začlenili.


Výzvy – projekty – vlastná práca 
je obľúbený moment v rozvrhu. Deti majú priestor predstaviť svoje samostatné práce. Pracujú aj tímovo, a potom sa radi stretnú z vlastnej iniciatívy vo “svojich triedach”.


Konzultácie s učiteľom
je priestor pre deti, kde sa pýtajú na nejasnosti v úlohách, v učive. Podporujeme vrstovnícke vzdelávanie – deti navigujeme do skupiniek, kde si môžu pomôcť navzájom.


Konzultácie pre rodičov 
– plánované sú online rodičovské stretnutia raz za mesiac, individuálne rodičovské stretnutia podľa potreby.


Štátny pedagogický ústav vydal metodické usmernenie k obsahu a organizácii dištančnej výučby, kde sa hovorí o indikatívnej týždennej záťaži žiakov. 
Tá v sebe zahŕňa čas strávený online vyučovaním, čas potrebný na vypracovanie úloh a čas strávený samoštúdiom. Pre žiakov 1. až 3. ročníka je odporúčaná záťaž 10h/ týždenne, pre žiakov 4. až 5. ročníka je to 12h/ týždenne.
Podľa nášho online rozvrhu je týždenná záťaž našich prvákov 9h40min, druhákov 10h15min, tretiakov a štvrtákov 12h40min. Do záťaže sa nepočíta vyučovanie komplementárnych vzdelávacích oblastí, čo u nás predstavuje 4x týždenne 60 minút školský klub a raz týždenne konzultácie s učiteľom.


1.ročník:  9h40min / týždenne

4h/40min online vyučovanie hlavných vzdelávacích oblastí

5h domáce úlohy/samostatná práca


2. ročník: 10h15min / týždenne

5h/15min online vyučovanie hlavných vzdelávacích oblastí

5h domáce úlohy/samostatná práca


3. – 4. ročník : 12h40min / týždenne

4h/40minút online vyučovanie hlavných vzdelávacích oblastí 8h domáce úlohy/samostatná práca

 

Technické vybavenie počas online vyučovania :

 • Každé dieťa v rodine vybavené zariadením s prístupom na Office 365 (aplikáciou Teams, Outlook, atď. ) (notebook, tablet)
 • Rýchly internet, dobrý mikrofon (slúchadlá vítané)
 • Zapnuté upozornenia na správy v office.com (Teams, Outlook)
 • Tlačiareň, scanner (zdarma aplikácia Genius Scan do vášho mobilu)

 

Náčrt pravidiel online vyučovania, ktoré si doplníme spolu s deťmi :

 • Na hodiny sa pripájam pripravený a včas.
 • V triede nevyužívam chat. Chat v triede slúži učiteľovi a na rýchlu komunikáciu s ním.
  S kamarátmi môžem chatovať mimo hodiny a mimo triedy (v iných miestnostiach).
 • Robím si domáce úlohy a načas ich odovzdávam.
 • Nejem počas online hodín.
 • Online hodiny sú povinné, vyžaduje sa moja aktívna účasť.

 

Rozvrh učiteľa

Zostaviť rozvrh učiteľa nám vnukla škola Narnia. Vo webinári Juraja Hipša: Ako zvládnuť koronu na škole, odprezentoval p. riaditeľ Baranovič rozvrh učiteľa, ktorý sa veľmi blízko zhodoval s časovým harmonogramom našich učiteľov.

PO

UT

STR

ŠTV

PIA

8:00 – 9:00

maily

maily

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

maily

maily

9:00 – 9:35

vyučovanie

vyučovanie

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

13:00

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

Online stretnutie tímu učiteľov

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

webináre

Online metodická porada

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

14:00

15:00

vyhodnocovanie práce detí

vyhodnocovanie práce detí

16:00


Učebné materiály na online výučbu

Popri učebniciach a pracovných zošitoch, ktoré používame teraz v škole, sme deťom pridali pracovné zošity a učebnice, ktoré sú jednoduchšie na používanie v online priestore. Túto potrebu sme pociťovali hlavne v matematike, kde učíme Hejného metódou, ktorá je kontaktná, plná pomôcok, tímovej práce a diskusie.
Slovenský jazyk sme doplnili extra pracovným zošitom, aby sme zamedzili pravidelnému vytláčaniu pracovných listov. Používame aj slohový zošítok. Pre menšie deti viac písacích zošítkov, číselkový domček.
Čítanie z čítanky u menších detí sme obohatili kúpou rovnakých knižiek, aby sme mohli čítať spoločne z jedného materiálu počas online hodín. Staršie deti spoločne čítajú z rovnakých kníh už od septembra. (Uprednostnili sme pred úryvkami z čítaniek)
Všetko sme robili tak, aby dieťa odišlo domov s kompletnou výbavou na online učenie, s čo najmenšou potrebou posielania extra úloh a tlačenia pracovných listov. Teraz, keď sme v škole, využívame tento extra materiál na prácu na doma.


Písanie


Čítanie


Matematika


Anglický jazyk


1. ročník

Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou),K.Štefeková, R. Culková

Sada písaniek pre 1. ročník – Nezábudka

Číselkový domček

Šlabikár

Kamila Štefeková, Romana Culková

Hejného metóda 1 PZ I., PZ II.

Bero, Honzová PZ1, PZ2

zošit k Hejného metóde

authentic storybooks/online support/worksheets

slovníčky, písacie zošítky

ceruzka, pastelky

notebook


2. ročník

Písanie a slohové cvičenia, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk 2 – Nezábudka

Písmenká – moji kamaráti – Virgovičová

Číselkový domček

Čítanka pre 2. ročník – Nosáľová, Hirková, Dienerová

Čo učky nevidia – Futová Gabriela

authentic storybooks/online support/worksheets

slovníčky, písacie zošítky

pravítko, ceruzka, pastelky

notebook


SJL


Matematika


Výzva/Expedície


Anglický jazyk


3. ročník

Písanie a slohové cvičenia, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk, Z. Hirschnerová,                                               PZ Slovenský jazyk 3 – Nezábudka, čítanie: Jana Necpalová: Zo škrupiny 1, Zo škrupiny 2

Hejného metóda 3 – učebnica, PZ I.

Bero PZ1, PZ2

zošit k Hejného metóde

knihy, encyklopédie, mapy, internet

Cool English School 3, Book + Workbook, online support

pravítko s ryskou, ceruzka, kružidlo

zošiť A4

notebook


4. ročník

Písanie a slohové cvičenia, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk , Z. Hirschnerová, PZSlovenský jazyk – Nezábudka, čítanie: Astrid Lindgrenová: Detektív Kalle Blomkvist

Hejného metóda 4 – učebnica, PZ I.

Bero, Honzová PZ1, PZ2

zošit k Hejného metóde

knihy, encyklopédie, mapy, internet

Cool English School 4, Book + Workbook, online support

pravítko s ryskou, ceruzka, kružidlo

zošit A4

notebook

Read more

O psíčkovi a mačičke

Deti veľmi radi v kruhu na koberci čítajú nahlas, ostatní potichu počúvajú. Okrem Čítanky siahame po knihách z našej bohatej knižnice. 

Naposledy to bola knižka O psíčkovi a mačičke.

Ich príbehy sme prečítali od A po Z. Pozreli sme si pôvodný čiernobiely kreslený príbeh v češtine o tom, ako Psíček a mačička piekli tortu. Nakreslili sme si torty a dopísali sme ingrediencie, ktoré do torty použili, veruže tam dali všeličo. A ani Makovičkám nechýbala fantázia! Nasmiali sme sa príbehu o tom, ako psíčkom umývali podlahu, a mačičkou ju vysušili. Psíček zjedol mydlo a zapil vodou – tiež sme si urobili bublifuk a o zábavu bolo postarané. Potom sa šli sušiť – z papiera sme im vystrihli šaty a povešali sme ich na šnúru.

Na prechádzku sme zas mačičke, parádnici, vyrobili slnečník. Nezbedný psíček si však na prechádzke roztrhol nohavice a tak sme mu zhotovili záplaty prepletaním farebného papiera. Ich príbehy boli také veselé, že sme ich s radosťou pozvali na návštevu. Deti napísali psíčkovi a mačičke pozvánky a pripravili ich aj s obálkou na odoslanie. 

 

Takto sa príbehy z knižiek prepletajú s našou činnosťou. Učíme sa porozumieť jazykovým prejavom i obsahovej stránke literárnych diel, sformulovať otázky, odpovedať na ne, premýšľať v súvislostiach, na primeranej úrovni komunikovať ústne aj písomne,… hovoriť pred publikom. Po sústredení a práci si potrebujeme pobehať vonku na čerstvom vzduchu – aj to patrí k našim popoludniam!

 

Read more

Začíname po sieste

Ako isto viete, v našej škole deň nekončí obedom. Popoludňajšie aktivity začínajú po sieste o 13h30. Tvorivé písanie u starších detí alebo dielničky či hudobný kruh. Byť vonku je však pre deti rovnako dôležité ako učenie, a preto voľný pohyb ani voľnú hru nepodceňujeme. Nechať deti vyplniť si svoj čas je oveľa dôležitejšie ako hocijaký krúžok.

Stonožka a psík zdravotník sú nové popoludňajšie aktivity našich Makovičiek, ktoré vedie naša kamarátka a zdravotníčka Kamila Konopásková. Cvičenie v skupinke Stonožka je zamerané na zdravú detskú nôžku a psík zdravotník učí deti vynájsť sa v rôznych každodenných situáciách.

Stonožka

Cvičíme bosí v kruhu na koberci, chodíme po špičkách a pätách do kruhu, počúvame pri tom relaxačnú hudbu a pokyny cvičiteľky. Niektoré cviky majú aj názvy ako napr. Mačička, Koník, Motýlik, Pavúk a pod., hovoríme si k nim krátke básničky. Používame šatky, valčeky, loptičky, ceruzky… Na záver cvičenia si ešte vymasírujeme chodidlá rukami a masážnou loptičkou. Emilie na poslednom cvičení zistila, že my nie sme Stonožka, ale Dvadsaťtrinôžka   :)….kto mal jednu nôžku schovanú?

Cvičením chceme docieliť spevnenie svalov chodidla, priečnej aj pozdĺžnej klenby nohy, spevnenie lýtkových svalov, ktoré modelujú chodidlo. Kto bude mať chvíľku čas, môže sa prísť na nás pozrieť, alebo sa k nám aj pripojiť!

Ploché nohy môžu byť veľkým problémom najmä u detí, lebo okrem bolesti nôh sa môže časom pridružiť nesprávne držanie tela, skolióza, bolesti chrbtice. Týmto problémom sa však dá predísť včasnou prevenciou. Správna aktivita nožného svalstva nám denne zaberie len pár minút a výsledky sú citeľné. Cviky na prevenciu plochonožia sú úplne jednoduché a zábavné. Deti v Makovičkách si ich rýchlo osvojili a na cvičenie sa tešia. Skupinové cvičenie podporuje v deťoch hravosť, spoluprácu a dobrú náladu.

 

MUDr. Eva Rišková odborníčka na ortopédiu, rehabilitáciu, fyzioterapiu a pediatrickú  rehabilitáciu nám cvičenie schválila a odporúča. Za konzultáciu ďakujeme.

Kamil a psík zdravotník 

Knižka Kamil a psík zdravotník sa venuje témam o zdravom životnom štýle, upevňovaní zdravia, prevencii úrazov a prvej pomoci. Pomáha deťom zorientovať sa v rizikových situáciách nášho každodenného života.

Postupne si čítame jednotlivé témy a rozprávame sa o nich. Tu sú:

 1. Hravá strava – okrem toho, komu čo najviac chutí sme si vymenovali aj zdravé potraviny, všetky druhy ovocia a zeleniny a zdôraznili dôležitosť dodržiavania pitného režimu. Deti to nakreslili na tanier a prestreli sme si ako v reštaurácii. Stolovanie a správanie sa pri jedení, objednávanie jedla, bola vďačná hra. 
 2. Všade samé bacily – zopakovali sme predošlú tému a nadviazali sme nové informácie o hygiene rúk, umývaní ovocia a zeleniny pred konzumáciou
 3. Vonku opatrne – prevencia úrazov a prvá pomoc pri ošetrení drobných rán a obväzovanie končatín sme si aj vyskúšali. Deti sa striedali v roli poraneného a ošetrujúceho, obväzovanie si chceli skúšať ešte aj na nasledujúcej hodine
 4. Haló, pomóóóc – naučili sme sa najdôležitejšie telefónne číslo 112 a tiež, čo povedať do telefónu, keď sme našli niekoho zraneného. Vyrobili sme si telefóny a zahrali sme sa na zraneného, volajúceho a záchranára, ktorý ošetrí ranu. Deti to veľmi bavilo.
 5. Bzzzz! – povedali sme si, ako predchádzať uštipnutiu včelou a ako ošetriť poštípané miesto
 6. Hromy – blesky! – ako sa správať počas búrky?
 7. Pozor, cudzí pes! –  svojich psíkov máme radi. Ale čo robiť, ak stretneme cudzieho psa?
 8. Pozor na hlavu! – aj pri športe treba myslieť na bezpečnosť. Pri jazde na bicykli, korčuliach či kolobežke patrí na hlavu prilba. Jazdou nesmieme ohrozovať ostatných ľudí.

Deti veľmi radi hovoria svoje príhody, ktoré zažili. Čakajú nás ešte ďalšie zaujímavé témy a aktivity k nim.

Po ukončení všetkých ponúknutých tém, si spoločne odpovieme na kontrolné otázky a plánujeme si urobiť kvíz Ochrana zdravia. Súčasťou bude aj jedna praktická úloha. Deti by súťažili v dvoch alebo v troch tímoch, už teraz sa veľmi tešia. Vzájomná spolupráca, tímový duch, vzájomné rešpektovanie a spolurozhodovanie, to je to, k čomu ich vedieme a čo Makovičkám dobre ide.

Každý rok si čítajú nominácie na Detský čin roka, spoznávajú deti – hrdinov a tiež hlasujú za víťaza. Deti sú všímavé, vedia robiť dobré skutky a neraz aj zachrániť ľudský život.

Mgr. Kamila Konopásková
zdravotná sestra a priateľ školy

 

 

Read more

Poď učiť piatakov

Makovičky hľadajú zanieteného a samostatného učiteľa/učiteľku, ktorý bude viesť vzdelávaciu skupinu žiakov piateho ročníka pri SZŠ Makovičky v Nitre od septembra 2019.

Sme malotriedna škola rodinného typu, s počtom žiakov 18 v ročníkoch 1. až 4. Do budúceho školského roka 2019/2020 sme sa spolu s rodičmi rozhodli ponúknuť žiakom piateho ročníka možnosť pokračovať v novovytvorenej vzdelávacej skupine pre 5. ročník v priestoroch našej školy.

Hľadáme učiteľa/ku, sprievodcu, mentora – slovom, človeka, ktorý rád trávi čas s deťmi a je nadchnutý pre objavovanie spolu s nimi. Uprednostňujeme zameranie na prírodné vedy (matematika, fyzika, informatika, chémia…), ktoré učiteľ/ka kreatívne prepája a spája v rámci blokového, otvoreného vyučovania. Sleduje pritom požiadavky povinného obsahu výchovy a vzdelávania pre 2.stupeň ZŠ.

Ideálny kandidát hľadá výzvy pre seba a pre žiakov. Rozumie, že učiť sa dá iba v bezpečnom a empatickom prostredí, ktoré vytvára spolu s deťmi. Rešpektuje a prijíma dieťa také aké je, vníma jeho individualitu. Vedie dieťa k neustálemu osobnému prežívaniu učenia sa, k pocitu uspokojenia, sebarealizácie a šťastia.

Ak Vás naša ponuka oslovila, pozývame Vás na stretnutie k nám do školy.

Kontaktujte Silviu Seigne na silvia.seigne@gmail.com.

Read more

S deťmi len po anglicky

Tento školský rok sa nám splnilo jedno z našich predsavzatí. Seanan Cummings, lektor anglického jazyka, trávi s našimi Makovičkami 15 hodín týždenne. Dovoľte, aby sa Vám predstavil.

Having taught drama in a theatre for many years and then moving away from home to teach English in both China Italy I wasn’t ready to go home, I was looking for a new adventure.  I seen the job advertised for a native English speaker here in Makovicky in Nitra. I was interested in this position because I have always worked with children and I love working in new countries and experiencing new cultures.  Slovakia was somewhere I’ve never been to so I was over the moon when I was offered the job.

puppet show

My first impressions of the school was a great first impression.  The school felt to me like its own little community, it was just like a big family.  I was welcomed here with open arms and that help me to settle. The children in the school are great and really enthusiastic about learning.  A big difference I have found between Makovicky and all the others schools in which I have taught at is, the children don’t want to go home when it is home time which shows how great this school is and how close everyone in the school is.  Another different I have seen in my time here compared to the other countries I have worked in is that they make learning fun, and interesting and the children never get bored, it’s not like the other schools where the children just sit at their desk and work, here they care about the children which is great.

My teaching style is different from other teachers.  As I can’t speak Slovak I like to use simple English with actions so the children can get an understanding.  I like to start every class with a hello song and end it with a goodbye song. Through the class I use music as it’s a great way for children to learn and helps them pick up the language quicker.  I like to teach English using drama, movement, play and books as it keeps the classes fun and enjoyable for the children, and also drama is a great way to learn English. I am a firm believer that children learn better and quicker if they are having fun which I have found    out from teaching in both China and Italy.

Last week, autumn was our inspiration.  We listened to an autumn song: Autumn leaves are falling down, and then we acted out the song words. For example we pretended to be: the red, brown…leafs falling of the trees, a squirrel looking for its food and etc. Then we read a short story about autumn and talked about the pictures. Any book on topic would do, here are some from our school library:

  

 

 

 

 

 

 

An autumn art project is always a good idea – letting the children use their imagination….

 

 

Read more

English Teacher Position

 

joinourteamOur small elementary school based in Nitra is looking for a native English teacher available for the next school year, starting September 2018.

Makovičky is a school with a homely, community feel organized around one  mixed-aged classroom counting around 15 children aged from 6 to 10.

We are three teachers supporting our young children´s developement and helping to create a safe learning enviroment for them. As a new teacher joining our team, you will be responsible for teaching English in mixed-aged groups based on ability. Teaching English at our school may take various forms, ranging from preparation for international certificates to spending free time with children in the afternoons.

Enthusiasm and passion for children is a must. This goes well beyond enjoying being with children. It means wanting to make a difference to each and every child. You should, therefore have the drive to unlock every child’s door to learning, overcoming any obstacle a child may have. In order to do this, you need to have acquired effective skills for communicating and working with young children.

The teacher we are looking for is supposed to create a sense of community and belonging in the classroom. The mutual respect provides a supportive, collaborative environment. In our small school, there are rules to follow and jobs to be done and each child is aware that he or she is an important, integral part of the group.

You will be asked to cooperate with your colleagues on an ongoing basis. Functioning in a small team of teachers requires not only open and frequent communication but also confidence and trust. You will have a considerable amount a freedom to implement methods creating a flexible teaching enviroment. We are convinced that a supportive team of friendly teachers and a group of happy and cooperative children make our school a place you will enjoy to work at.

If you feel this teaching position is for you, please ask for more information and submit your current resume and cover letter to Silvia Seigne,  silvia.seigne@gmail.com.

Read more