Blog

Ako naučiť dieťa rozprávať? Pardon! Čítať.

čitateľská gramotnosť dáva krídla

Ako naučiť dieťa rozprávať? 

Doporučujem zvoliť si najskôr dobrú metodiku a potom aplikovať osvedčené techniky.  Pozor, trénovať rozprávanie treba každý deň.  Najlepšie, keď sa s dieťaťom budete rozprávať aspoň 15-20 minút denne. Začnite v septembri a na jar by už mohlo samostatne rozprávať!

Zdá sa Vám to trošku uletené? Ale veď takto sa deti učia v školách čítať. A funguje to. Ako je to možné?

Nuž, možno to nefunguje až tak dobre a možno ani nie tak presne. Dieťa sa neučí čítať len v škole, ako sa Vám sprvoti môže zdať. Odovzdať celú zodpovednosť za gramotnosť Vášho potomka do rúk školy nie je preto najrozumnejšie.

Ideálne by bolo začať takto:  Čo keby sme najskôr deťom 2-3 roky čítali a až potom od nich chceli, aby prečítali svoje prvé slová? A aj potom, ako začnú čítať, by sme im neprestávali čítať? Rozdiel v kvalite ich čítania by bol citeľný. 

Deti získavajú rôzne zručnosti, kde jedna stavia na druhej. Osvojená zručnosť hovorenia, pripraví základy pre čítanie a písanie. Zvládnuté čítanie a písanie umožní zas deťom dať do pohybu celý súbor ďalších kognitívnych procesov. 

Ovládanie reči zostáva však tým najzákladnejším predpokladom kvalitného čítania – čítania s porozumením. Načo by nám predsa bolo hlasné predčítavanie z knihy, ktorej reč dobre neovládame? Keď sa dieťa učí čítať vychádzame teda z toho, že má dostatočnú slovnú zásobu. Predpokladáme, že  významu slov v šlabikári rozumie a vie ich správne použiť vo vetách. Potešíme sa, keď  prelúska slová: kel, ba-kla-žán, cvi-kla, ka-le-ráb, ale hlavne sa musíme uistiť, že všetku tú zeleninu aj pozná. Inak sa nám neskôr stane, že napríklad na hodine Prvouky neporozumie zadaniu: Diskutuj o obdobiach a dĺžke života človeka a psa. V každom riadku vyznač, medzi ktorými dvoma susednými obrázkami je najväčší rozdiel vo vývine. 

Náš cieľ je preto naučiť deti čítať a zároveň rozumieť tomu, čo čítajú. Len vtedy budú naozaj gramotné a nebudú potrebovať, aby im niekto “preložil” zadanie k úlohe. Znie to možno jednoducho, ale veľakrát na tento detail zabudneme a tešíme sa z pekne prečítaného textu.

Čítanie ide teda ruka v ruke s bohatou slovnou zásobou. Slovnú zásobu dieťaťa by sme mali neustále rozširovať – rozprávaním sa na rôzne témy a určite by sme nemali prestať deťom čítať zaujímave a pútavé knižky, ktoré si sami ešte nedokážu prečítať. 

Nášmu sedemročnému šibalovi alebo našej šesťročnej šikulke predsa nemôže stačiť text v šlabikári: 

Samo má lego.  Som sám? 

Má i Sima lego?  Asi má. 

Najskôr ich (asi) urazí. 

Srdečne Vás pozývame na webinár. Registrujte sa tu: 

https://forms.gle/VKdA76C3q8o2qBjg9

Read more

Zápis detí do školy Makovičky

Tvoríme priestor aj pre Vaše dieťa

Prvý ročník je pre Vaše dieťa veľmi dôležitý. Na dobrom začiatku všetko záleží.

Prečítajte si o tom, aký režim a akú náplň dňa bude mať Vaše dieťa v Makovičkách.

Škola otvára svoje brány o štvrť na osem. Deň začíname presne o ôsmej v rannom kruhu. Ranný kruh je priestor, v ktorom je učiteľ s deťmi v rozhovore. Čítajú si knižku na pokračovanie alebo majú tématicky ladený kruh. Ranný kruh je aj priestor na cielené rozvíjanie emocionálnej inteligencie detí.

Škola Makovičky funguje ako zmiešaná malotriedka, kde sa prváci a druháci učia v spoločnom priestore. Výhody takéhoto vertikálneho vyučovania pociťujeme v našej škole každý deň. Učiteľ neučí triedu, ale je prítomný pre každé dieťa zvlášť. Učenie je individuálny proces a nemôže tomu byť inak ani v našej škole.

Dopoludnie je rozdelené na tri hlavné 60-minútové vyučovacie bloky. Po prvých dvoch blokoch si deti oddýchnu na 30-minútovej prestávke, ktorú trávia na školskom dvore a v prípade zlého počasia na prekrytej terase. Takto občerstvené pokračujú v treťom vyučovacom bloku, ktorý končí o dvanástej hodine. Nasleduje obed a siesta. Poobedňajšie aktivity začínajú výchovami (výtvarná, telesná, hudobná výchova) a plynule prechádzajú do aktivít školského klubu. Škola zatvára svoje brány o pol piatej.

Vyučovanie detí prebieha v priestrannej triede, kde sa nachádza aj náučno-relaxačná zóna. Priestor pred tabuľou je vybavený školskými lavicami, ktoré umožňujú rôzne variácie podľa potreby. Trieda má priamy východ na terasu, ktorá sa od mája do októbra využíva na učenie vonku. Deti tiež veľmi radi trácia čas v školskej knižnici, kde majú k dispozícii množstvo slovenských aj anglických kníh.

Prvácke Makovičky majú unikátny šlabikár. Šlabikár Nový je prvý šlabikár vôbec, ktorý učí nielen písanie a čítanie, ale zameriava sa aj na hovorenie. Majster Slabika a majster Dĺžeň sprevádzajú deti spolu s Hlásulienkou krajinou písmen až ku kráľovnej Grafii. Deťom sa páči aj bacil Omyl , ktorý pomáha urobiť z chyby príležitosť na učenie sa. Šlabikár je obohatený o príbehy, ktoré sa deti učia nielen chronologicky správne prerozprávať, ale pri rozuzlení zápletky rozvíjajú aj svoju kreativitu.

Matematika Hejného metódou je o trochu známejšia a veru nedáme na ňu dopustiť ani v našich Makovičkách. Podporuje samostatné uvažovanie detí a prácu v skupine. Je matematikou pre všetky deti. Vnáša do hodín nový rozmer: deti sa učia argumentovať, diskutovať a vyhodnocovať. Rešpektujú druhého a vedia sa rozhodovať.

Klasická prvouka? Veru nie. Makovičky objavujú svet inak. Zážitkovo cez pokusy, pozorovania a v diskusii. Deti toho predsa už toľko vedia, nie sú prázdne nádoby! Vytvorme im priestor, kde budú zdieľať svoje predstavy o svete, na ktoré učiteľ efektívne nadviaže. Spájať poznané s nepoznaným je predsa tá správna cesta.

Individuálna výučba, bezpečné prostredie, kvalitné učebnice, moderné pomôcky, podnetné priestory…. – to sú niektoré zo stavebných kameňov našej školy. O to, aby neskončili v rozvalinách, ale vytvorili pevnú konštrukciu, sa starajú naši učitelia. Kvalita učiteľa je kľúčová. Len dobrý pedagóg zabezpečí pre Vaše dieťa dobré vzdelanie.

Pozývame Vás nasať atmosféru Makovičiek. Dohodnite si návštevu školy u Silvii Seigne:

0907 941 958, silvia.seigne@zsmakovicky.sk.

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár na našej stránke.

Read more

Niet vzdelania bez kultúry

Vianočné besiedky už dlhšiu dobu nie sú samozrejmou súčasťou školského života. Tak ako vystúpenia ku Dňu Matiek – bez okolkov sme sa s nimi na pár rokov rozlúčili… Bolo predsa toľko dôležitejších vecí na práci!

A tak, keď sa u nás minulý týždeň konečne rozsypali trblietky a zazneli koledy, preletel školou stratený školský vianočný duch a spokojne si vzdychol:  Ach, konečne v škole!

Koledy a scénky našich detí boli anglicko-slovenské. Vymysleli a napísali si ich deti samé. Pretavili do nich kultúru našej krajiny, svojej rodiny a vlastné, im najbližšie koncepty. Makovičky sa premenili na tínedžerky, ktoré navštevovali Christmas school, na vojakov v zákope, z ktorých sa v deň Vianoc stali kamaráti. Namiesto Santa Clausa prišla na saniach so sobmi Lady Claus: Ho, ho, ho ! Darčeky pre všetkých! 

Deti prejavili iniciatívu, samostatnosť a kreativitu. Za svoju trpezlivosť a sústredenosť boli odmenené pocitom spolupatričnosti a hrdosti. Bol to pre nás všetkých kultúrny zážitok. Možno sa Vám to bude zdať odvážne, ale pre nás je kultúrny zážitok rovnako dôležitý ako aha! moment na hodine fyziky. 

Kultúra vytvára z dieťaťa celistvú osobnosť. Bez nej by nič, čo sa naučí v škole, nedávalo zmysel. Táto duševná potrava umožní dieťaťu prežiť, spojiť a zvnútorniť si vedomosti, tak aby nezostali na úrovni kognitívnych poznatkov, ale aby prešli celým telom, napojili sa na emócie a zhmotnili sa do jemu vlastných myšlienok. Tieto myšlienky, ktoré si dieťa formuluje samé, mu pomáhajú pochopiť svet.

Kultúra je ako hrnčiarska pec, v ktorej sa naučené vedomosti stmelujú. Jedine živá kultúra, od hodnotového systému až po umenie, umožní deťom vlastniť ich vedomosti.

Ak deti len učíme, sedíme za hrnčiarskym kruhom a točíme mäkkú hlinu. Neustále tvarujeme a pretvarujeme, riadime. Ak nám však ide o kvalitné a zmysluplné vzdelávanie našich detí, musíme nami tvarovanú hlinu vystaviť podmienkam, kde sa ukáže, či z našej práce nezostanú len črepiny. 

Žitím v kultúre a s kultúrou sa však snažíme vybrať z pece kúsky, ktoré si zaslúžia byť zdobené glazúrou….

Pozývame Vás nasať atmosféru Makovičiek. Dohodnite si návštevu školy u Silvii Seigne na 0907 941 958, silvia.seigne@zsmakovicky.sk.

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár na našej stránke.

Read more

Správa o výsledkoch školskej inšpekcie v Makovičkách

V mesiaci november prebehla v škole Makovičky komplexná školská inšpekcia. Predmetom inšpekcie bol stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania a materiálno-technického zabezpečenia. Školská inšpekcia tiež vykonala 19 hospitácií na vyučovacích hodinách.

V Makovičkách sme naposledy privítali inšpekciu v roku 2017. Odvtedy sa veľa zmenilo. A nielen u nás. Proces inšpekcie je exaktnejší a detailnejší. Inšpektorky venovali čas spoznaniu našej školy a pretavili ju do grafov a tabuliek. Makovičky však dýchajú človečinou a my sme poctení, že precízna inšpekčná práca ju zachytila: pani inšpektorky sa u nás cítili príjemne a návštevou našej školy boli povzbudené. (!) Takáto spätná väzba ide priamo do srdca nám všetkým – učiteľom, žiakom i rodičom, ktorí školu Makovičky tvoríme. Ďakujeme!

Piliere školy Makovičky, definované v školskom vzdelávacom programe (ŠkVP), vychádzajú z tvorivo humanistického modelu výchovy a vzdelávania. Z neho vychádza to, čo je pre nás dôležité , čo definujeme ako zásadné. Je pre nás veľkým zadosťučinením, že inšpekcia odpozorovala ako silné stránky našej školy práve tieto piliere, na ktorých naša škola stojí.

Za výrazné pozitíva školy Makovičky inšpekcia určila: (vypísané zo správy o výsledkoch školskej inšpekcie)

vytváranie atmosféry istoty a psychického bezpečia. V prostredí vytvorenom učiteľkami sa žiaci cítili prirodzene, spokojne, boli rešpektovaní, mohli byť aktívni a samostatní. Učiteľky prispievali k atmosfére slobody, zodpovednosti a bezpečia. Podporovali sebadôveru každého žiaka, boli prívetivé, láskavé a empatické, reagovali povzbudzujúco a vytvárali priestor na zažitie úspechu každého žiaka. Na všetkých hodinách bola pozitívna pracovná atmosféra, čo škola prezentovala v cieľoch ŠkVP ako jeden z jej pilierov (bezpečné prostredie a rešpektujúci prístup).

rozvíjanie občianskych kompetencií žiakov (humanistické hodnoty, zodpovednosť za svoje konanie, rešpektovanie ostatných, atď.) Silnou stránkou procesu bolo rozvíjanie občianskych spôsobilostí žiakov. Hodnotové postoje a svoje názory vyjadrovali žiaci aktívne, plynule a zmysluplne. Žiaci sa dokázali počúvať a empaticky reagovať. Počas vyučovania, uplatňovali efektívnu komunikáciu s osvojenými základnými mäkkými zručnosťami.

uplatňovanie efektívnej komunikácie žiakov s učiteľom a medzi sebou navzájom. V triede vládli priateľské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, ktoré podporovali sebadôveru žiakov a vytvárali pozitívnu klímu. Učitelia využívali efektívne stratégie v súlade so zameraním školy v ŠkVP ( klásť dôraz na efektívne, tvorivé a humánne vyučovanie predmetov, na vzdelanie pre život). Učitelia priebežne formatívne hodnotili výkony žiakov, zadávali doplňujúce otázky, čo spolu so záverečnou spätnou väzbou podporovalo efektívne učenie sa žiakov.

podporovanie odborného rastu pedagogických zamestnancov. Vedenie školy vytvorilo podmienky na rozvoj školy v súlade s koncepčnými zámermi, čo sa preukázalo v aplikácii inovatívnych foriem a metód. Pozitívny dopad na vzdelávanie žiakov mali personálne podmienky zabezpečujúce vysokú odbornosť vyučovania.

Vedenie pedagogickej dokumentácie školy a vedenie žiakov k využívaniu IKT identifikovala inšpekcia ako oblasti vyžadujúce zlepšenie.

Určite, oznámenie o komplexnej školskej inšpekcii v nás vyvolalo stres. Na príchod inšpektoriek sme sa zodpovedne pripravovali. Keď však prekročili prah našej školy, všetky obavy sa rozplynuli. Boli u nás, v našom svete a my sme im ukázali to najlepšie z nás. Naše Makovičky zvládli týždenný maratón hospitácií a my sa môžeme tešiť z výsledku. Sme vďační za konštruktívnu spätnú väzbu, ktorú priniesol externý pohľad inšpektoriek. Podporil proces rastu našej školy a nasypal zopár zrniek múdrosti do našej Makovičky. Ďakujeme!

Pozývame Vás nasať atmosféru Makovičiek. Dohodnite si návštevu školy u Silvii Seigne na 0907 941 958, silvia.seigne@zsmakovicky.sk.

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár na našej stránke.

Read more

Čítame anglické knihy

Naše Makovičky veľmi radi a veľa čítajú. Knižky sú všadeprítomné a nikdy ich nie je dosť. Myšlienka začať čítať aj anglické knihy bola preto prirodzená. Ale ako na to?

Enjoy reading easy books. Také je heslo Extensive Reading, a tak sme aj začali. Na začiatok sme deťom ponúkli graded readers od rôznych vydavateľov – ELI, Express Publishing, Usborne, atď. Spoločne sme si odsledovali, ktorý level (podľa počtu slov) sa komu číta najlepšie. Veľa sme sa s deťmi rozprávali, aby bol každému jasný cieľ: Enjoy reading easy books. Takže ešte raz: knižka musí byť pre teba ľahko čitateľná (nie viac ako päť neznámych slov na stranu) a musí ťa baviť! K tejto druhej požiadavke sme rýchlo pristúpili, keďže témy v graded readers sa rýchlo minuli a nie vždy zaujali naše 9 až 11 ročné Makovičky…

Veľké obrázkové, príbehové knižky, ktoré používame v nižších ročníkoch sa nehodia na samostatné čítanie väčších detí. Knižnicu sme preto doplnili autentickými komiksovými knižkami – graphic novels (viď obrázky). Najviac deti zaujali knižky zo školského prostredia, alebo aj tie, ktoré už mali prečítané v slovenskom preklade ( Tin Tin, Anna of Green Gables, R. Dahl…). Iné objavili a chytili ich za srdce, ako napríklad The Witch Boy. Komiks je výborný žáner, spája kresbu a krátky text – ideálne pre začínajúceho čitateľa v cudzom jazyku.

O tom ako zostaviť celý program Extensive Reading (ExR), ako naplánovať jednotlivé hodiny a mnoho iného sme sa dozvedeli z kníh a prednášok Richarda Day, zakladateľa Extensive Reading Foundation. Hlavným cieľom na hodine ExR je v prvom rade voľné a nerušené čítanie. Kumšt učiteľa spočíva v tom, aby motivácia detí neklesala, ale naopak, aby deti čítali viac a viac. Dieťa sa stáva čitateľom, ak trávi veľa času čítaním. Jednoduché, ale obísť sa to nedá. Čas zostáva najvzácnejšou komoditou. Richard Day nás inšpiruje krátkymi aktivitami (viď obrázky), ktoré s deťmi skúšame, ale vymýšľame aj vlastné. Zámer je obohatiť, spestriť čítanie a dať si spätnú väzbu.

Čítanie anglických knižiek slávi v Makovičkách úspech. Dôkazom sú aj štvrtáci, ktorí spontánne – cez siestu, poobede – začali knižkami listovať a čítať si ich. Počiatočná investícia do kníh je značná, ale raz vybudovaná knižnica tu zostáva pre ďalšie Makovičky. Budeme radi, ak Vás náš projekt povzbudil do budovania vlastnej anglickej knižnice!

Zošitky, do ktorých si deti zapisujú prečítané knižky. Môžu si poznačiť aj stranu, na ktorej sa zastavili.

Pozývame Vás nasať atmosféru Makovičiek. Dohodnite si návštevu školy u Silvii Seigne na 0907 941 958, silvia.seigne@zsmakovicky.sk.

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár na našej stránke

Read more

Z čoho sa učíme?

Nech sa páči nahliadnite do aktoviek našich žiakov a získajte stručný prehľad učebníc a online prostredí, v ktorých sa pohybujeme. (Prehľad nezahŕňa iné materiály a pomôcky, ktoré učiteľ s deťmi na hodine využíva.)

Organizáciu vyučovania v Makovičkách charakterizuje učenie samostatne podľa ročníka a v spojených triedach. Vyučovanie prebieha od 8h do 14h30; do 16h30 pokračujeme voľnou hrou detí. 39 žiakov má na starosti päť učiteliek a jeden učiteľ. Tento školský rok sme zaviedli vyučovanie v tandeme – veľké plus pre žiakov aj učiteľov.

Slovenský jazyk a literatúra

Naše pracovné zošity, v ktorých si žiaci trénujú všetko od prvých písmeniek, cez vybrané slová až po skloňovanie…. Aj keď sa krasopis už nevyžaduje, gramatická správnosť určite áno!

Matematika

Makovičky sa učia matematiku Hejného metódou. Na interaktívnej tabuli využívame elektronickú verziu učebníc. Počas online vyučovania sme pridali pracovné zošity z vydavateľstva Libera Terra.

Hejného metóda vyučovania matematiky sa môže zdať ťažšia ako klasická matematika. Je založená na rešpektovaní 12 základných princípov, ktoré skladá do uceleného konceptu tak, aby dieťa objavovalo matematiku samo a s radosťou. Viac sa dočítate tu: https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/hejneho-metoda/principy-hejneho-metody

Maxit Accelium je obohatením matematiky žiakov 1. a 2. ročníka. Je to program, ktorý rozvíja myslenie detí: kombinuje hru, výzvu a precvičovanie matematiky.

Informatika a Accelium

Informatika s Emilom. Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole. Prvýkrát buduje informatiku ako premyslený a systematický poznávací proces pre každého žiaka . Emil mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi.

Accelium je jedným z našich predmetov v rozvrhu. Vzdelávacie programy Accelium využívajú strategické hry na podnietenie predstavivosti žiakov, hodnotenie ich zručností a rozvoj strategického myslenia, sebauvedomenia, sústredenia a vytrvalosti. Učenie je zaujímavý a podnetný zážitok. Žiaci si osvoja celú paletu nástrojov a praktických stratégií, ktoré ich pripravia na náročné výzvy, ktorým čelia v dnešnom svete. Viac sa dozviete tu: https://www.accelium.com/our-methodology?lang=sk

Prírodoveda/Biológia a Vlastiveda/Geografia

Tieto predmety učíme v blokoch a ročníky spájame. Prváci s druhákmi začali skúmaním svojich zmyslov a jesennej prírody. Tretí, štvrtý a piaty ročník pokračujú v bádaní a nabaľujú poznatky, ktoré zmysluplne prepájajú. Tento rok ich sprevádza séria učebníc: Môj zošit pozorovania a aktivít a učebnice ExpEdícia, doplnené o online prostredia: Strom/Stromáčik a Lepšia geografia.

Anglický jazyk

Prvákov a druhákov sprevádza tento rok Matt the Bat. Náplň hodín tvoria aj songs and authentic storybook reading. Tretiaci sa učia z knižiek Cool English School – pesničky, základná slovná zásoba a frázy. Pre štvrtý a piaty ročník sme vybrali knižky z vydavateľstva Cambridge Superminds 2 a 3.

Čítanie a Tvorivé písanie

Sme hrdí na našich zanietených čitateľov. Čítanky v jednotlivých ročníkoch nahrádzame kvalitnou literatúrou. Druháci teraz čítajú Minpinkov a budú pokračovať knihami od R. Dahla. Tretiaci čítajú Zo škrupinky, piataci prepájajú historické udalosti v pútavom príbehu Zaša. Každý žiak má svoju knihu.

Príbehy, ktoré s deťmi čítame sú odrazovým mostíkom nielen k diskusiám, ale aj k plneniu rôznych pedagogických cieľov, ktoré vyžaduje vzdelávací program.

Tvorivé písanie ako predmet prepája jazyk a literatúru. Eliminuje obavy z písania. Deti rozvíjajú svoju obrazotvornosť, sú nabádané k originálnej manipulácii s jazykom a zároveň trénujú gramatiku. Tvorivé písanie je prostriedkom sebapoznávania, sebavyjadrenia a sebarozvoja.

Program Bezpečná trieda

Program Bezpečná trieda sme si zvoli na prácu s deťmi dvakrát týždenne počas ranných kruhov. Základom programu je rozvíjanie rešpektujúceho vzťahu k sebe a k ostatným a budovanie emocionálneho bezpečia – prostredia bez obviňovania, bez súperenia, bez hľadania vinníkov a bez pocitov bezmocnosti.

Miči a Nao – dvojičky z málo známej dimenzie Bezpečná zóna – pomáhajú deťom aktivovať ich deväť superschopností. V bezpečnom prostredí sa všetci cítia príjemnejšie, a hlavne, učenie je efektívnejšie!

Telesná výchova, joga, výtvarná a hudobná výchova

Read more

Tipy na online angličtinu s deťmi

Internet je plný zdrojov odkiaľ možno čerpať nápady na online hodiny angličtiny. V tom množstve sa dá však aj ľahko stratiť a častokrát, keď sú kvalitné materiály na dosah ruky požaduje stránka platenú registráciu… Pozrite sa, čo sme s našimi Makovičkami (1. a 2. ročník), stihli v mesiaci január a február my, možno Vás to inšpiruje!

Známy príbeh s jednoduchým jazykom. Repetitive language, TPR, sequencing story pictures, drawing Gingerbeard man.
Výborná pieseň spievaná ako rozhovor Gingerbread man – Fox. Children can first act out the dialogue, have fun changing voices and mime actions. The pace of the song is slower, easy to sing along.
Winnie the Witch! Our favourite witch!
Tu nájdete celý príbeh Winnie the Witch aj s pesničkami. Vybrať si môžete, to čo sa Vám práve hodí. My sme si po príbehu Gingerbread man, kde sme mali “ You CAN´T catch me!“ všímali „she CAN´T see him. She CAN see his eyes.“ Slovná zásoba je tiež bohatá: colors, body parts, house, actions. Kompletnú Story booklet nájdete tu : http://www.digiscuola.org/storytelling/wp-content/uploads/2014/02/bookletw.pdf
Meg and Mog. Séria príbehov ako stvorených na ESL teaching. Hľadali sme, čo majú čarodejnice Meg a Winnie spoločné, čo rozdielne. V tomto príbehu sa Meg oblieka, pripravuje raňajky a čaruje. Celý príbeh sa dá s deťmi zahrať, ukazovať.
Chytľavá pesnička, plná bláznivých rýmov. Taká sa vždy zíde.
Giraffes can´t dance je nádherný príbeh: Gerald v sebe objaví úžasného tanečníka. Niekedy aj nám stačí len tá správna pieseň a všetko sa v nás roztancuje! Príbeh je bohatý na slovnú zásobu, našli sme si tam aj naše CAN/CANT, s ktorým sme sa tieto mesiace stretávali. Pozrite si zaujímavé online pracovné listy: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Giraffes_can’t_dance. Tu nájdete tipy na diskusiu k témam, ktoré príbeh otvára: https://www.prindleinstitute.org/books/giraffes-cant-dance/
Read more

Expedícia a Výzva pre Teba

V našom online rozvrhu figurujú okrem základných predmetov (slovenský jazyk – matematika – anglický jazyk) aj predmety Expedícia a Výzva pre Teba.  

Jedna z obľúbených aktivít detí počas jarného dištančného vyučovania bola vymýšľanie a tvorenie rôznych projektov. Bolo preto prirodzené rátať s touto iniciatívou detí aj teraz a plnohodnotne ju začleniť do rozvrhu.  

Projekty, prírodoveda, vlastiveda a informatika sa trikrát do týždňa miešajú v online predmetoch Expedícia a Výzva pre Teba.  Národné parky Slovenska je téma, s ktorou na týchto predmetoch pracujeme a pokračujeme s ňou aj vo februári. Menej je viac. Deti potrebujú čas na zorientovanie sa v tak obšírnej téme, môžu sa vybrať rôznymi smermi.  

Učiteľ odkrýva, čo všetko žiaci už vedia a zároveň ich spoločnou diskusiou vedie k ďalším vedomostiam. Deti si potom môžu z diskutovanej témy niečo  čo ich zaujme podrobnejšie pripraviť.  

Príklad: Na Expedícii sa diskutuje o zaujímavých ľuďoch, ktorí pracujú v Národných parkoch. Dieťa je zaujaté vysokohorskými nosičmi a chce sa o nich dozvedieť viac. Táto motivácia dozvedieť sa viac z vlastnej iniciatívy, nie je ponechaná napospas “domácej úlohy”, ale je podchytená v rámci predmetu Výzva pre Teba. Tu učiteľ deťom pomáha kde a ako si nájsť viac informácií, (tretiaci objavujú Wikipediu:) a ako pracovať s nájdeným textom (kľúčové slová, výpisky, parafráza). Vedomosti sa prehlbujú a dieťa nadobúda smelosť a istotu.  

Proces, ktorým dieťa sprevádzame je bohatý na učenie sa a teda nie je hladký, ani priamočiary a ani rýchly. Také je učenie, keď deti diskutujú a majú sa sami k niečomu dopracovať.   

Výstupy sú spontánne – deti píšu projekt v papierovej forme a ilustrujú ho.  Ďalším krokom je takto napísaný projekt previesť do elektronickej podoby a vytvoriť z  neho prezentáciu. Tu zúročíme naše vedomosti zo školy, kde deti porovnávali rozdiel medzi písaným projektom a dobrou prezentáciou. Trénujú rôzne zručnosti, napr.: ako z rozsiahleho písaného textu vybrať pár viet do jednotlivých slidov v PowerPointe.  Deti tak získavajú základy počítačovej gramotnosti v rámci pre nich veľmi zmysluplného kontextu.  

Synergický efekt v našich skupinkách naozaj funguje. Deti sa navzájom pozorujú, podporujú, inšpirujú, a dopĺňajú. Takáto práca znásobuje potenciál každého dieťaťa.  

Výzvy pre učiteľa 

 Nie všetky deti baví písanie a ilustrovanie projektov a nie všetky deti baví internet a PowerPoint. Niektoré deti počítač tlmí, iné energicky zdieľajú, čo všetko sa dozvedeli z webu. Preto sú metódy práce učiteľa kľúčové a to ako obratne ich vie používať napovie aktivita jeho žiakov.  

Metóda kladenia otázok má veľa výhod. Učiteľ sa dozvie, čo už žiaci vedia a žiaci, učiaci sa v prostredí otázok, sa sami učia pýtať.  

Skôr ako zdieľať na obrazovke súvislý text o Poloninách, zdieľame rôzne hádanky, rébusy, nedokončené obrázky, atď. Žiak je nútený zapojiť svoje zmysli a aktívne obsah témy spolu s učiteľom vytvárať. 

Skôr ako naučiť deti identifikovať značky zákazov v Národných parkoch, diskutujeme s nimi o týchto zákazoch, aby porozumeli prečo sa tá či iná vec nemôže. Môžu potom navrhnúť aj vlastný zákaz.  

Skôr ako čítať informáciami nabité texty, zdieľame s deťmi obrázky. Jeden obrázok je za tisíc slov. Nastavme hodinu tak, aby aspoň na polovicu z tých tisíc slov prišli samé. 

Cieľov je v našej aktuálnej téme Národné parky Slovenska ukrytých veľa. Každý predmet (Expedícia, Výzva pre Teba, Informatika) si sleduje svoje špecifické ciele s deťmi.  

Myšlienka, ktorá je votkaná do samého jadra témy je však spoločná a je ňou chrániť prírodu. Učiteľ, ako garant obsahu vzdelávania, dbá nato, aby deti dostali určitú sumu vedomostí. Nevedomosť ide totiž ruka v ruke s ľahostajnosťou. A my predsa nemôžeme dovoliť, aby sa naše Makovičky vybrali touto cestou. 

 

Read more

Príprava na dištančné vyučovanie v SZŠ Makovičky v školskom roku 2020/2021

Keď sme sa na jar 2020 ocitli zo dňa na deň doma a za počítačmi, netušili sme koľko sa toho spolu s deťmi naučíme. Online hodiny, online stretnutia, webináre… spustilo sa to všetko na nás ako jedna lavína a ledva sme lapali po dychu. Vďaka výbornému učiteľskému tímu, úzkym vzťahom s deťmi a veľkej chuti robiť veci vždy lepšie, nás táto lavína nestrhla, ale naopak vyniesla a ukázala nám nové obzory.

Komunikácia s deťmi, rodičmi a medzi učiteľmi bola a je pre nás kľúčová. Pracujeme na platforme Office 365, ktorej aplikácie (Outlook, Teams, Onedrive, …) sme začali využívať v bežnom školskom živote. Deti majú svoje adresy a prihlásenia, ktoré využívame na emailovú komunikáciu s rodičmi. Triedy v aplikácii Teams sú zriadené, deti prihlásené do tried, kde si už teraz občas nájdu doplňujúci materiál na učenie. Prechod na online bude už len záležitosť kliknutia na tú správnu ikonku.

Každá zodpovedná škola, už nič nenechala na náhodu a riadne sa na možnosť dištančného vyučovania túto jeseň pripravila. Aj my sme pripravili to, čo pokladáme za najdôležitejšie: rozvrh pre každú triedu (resp. skupinu, keďže triedy boli podelené na mikroskupinky), rozvrh učiteľov a doplnenie učebných materiálov, tak, aby sa nám čo najľahšie pracovalo v online priestore.

Chceme sa s Vami o výsledok našej prípravy podeliť.


Online rozvrh SZŠ Makovičky 2020 / 2021

I. ročník

8:30 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

SJL

ANJ

ŠKD

UT:

SJL

MAT

STR:

voľný deň

ŠTV:

MAT

SJL

ŠKD

PIA:

SJL

ANJ

online konzultácie s učiteľom

 

II.ročník

8:30 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

1.skupina

ČIT

SJL

ŠKD

2.skupina

ČIT

SJL

UT:

1.skupina

MAT

ANJ

ČIT

2.skupina

MAT

STR:

voľný deň

ŠTV:

1.skupina

ČIT

MAT

ŠKD

2.skupina

ČIT

MAT

PIA:

1.skupina

ANJ

SJL

online konzultácie s učiteľom

2.skupina

SJL

 

III.ročník

8:00 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

1.skupina

ANJ

MAT

2.skupina

MAT

ANJ

UT:

1.skupina

príprava na Výzvu

VÝZVA

SJL

2.skupina

MAT

STR:

voľný deň

ŠTV:

1.skupina

SJL

ANJ

2.skupina

ANJ

SJL

PIA:

1.skupina

MAT

VÝZVA

online konzultácie s učiteľom

2.skupina

SJL

 

IV.ročník

8:00 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

1.skupina

ANJ

MAT

2.skupina

MAT

ANJ

UT:

1.skupina

príprava na Výzvu

VÝZVA

SJL

2.skupina

SJL

STR:

voľný deň

ŠTV:

1.skupina

SJL

ANJ

2.skupina

ANJ

SJL

PIA:

1.skupina

MAT

VÝZVA

online konzultácie s učiteľom

2.skupina

MAT


Legenda k rozvrhu:

Oranžové políčko označuje čas na samostatnú prácu žiaka, domáce úlohy. Je dobré, dať sa do pracovnej nálady pred online vyučovaním, je to však len odporúčanie. Deti / rodičia si čas rozvrhnú podľa svojich preferencií.


Deti pracujú v mikroskupinkách
. V skupinke je len 3 až  5 detí.


Voľný deň 
sa osvedčil už na jar 2020, preto sme ho určite začlenili.


Výzvy – projekty – vlastná práca 
je obľúbený moment v rozvrhu. Deti majú priestor predstaviť svoje samostatné práce. Pracujú aj tímovo, a potom sa radi stretnú z vlastnej iniciatívy vo “svojich triedach”.


Konzultácie s učiteľom
je priestor pre deti, kde sa pýtajú na nejasnosti v úlohách, v učive. Podporujeme vrstovnícke vzdelávanie – deti navigujeme do skupiniek, kde si môžu pomôcť navzájom.


Konzultácie pre rodičov 
– plánované sú online rodičovské stretnutia raz za mesiac, individuálne rodičovské stretnutia podľa potreby.


Štátny pedagogický ústav vydal metodické usmernenie k obsahu a organizácii dištančnej výučby, kde sa hovorí o indikatívnej týždennej záťaži žiakov. 
Tá v sebe zahŕňa čas strávený online vyučovaním, čas potrebný na vypracovanie úloh a čas strávený samoštúdiom. Pre žiakov 1. až 3. ročníka je odporúčaná záťaž 10h/ týždenne, pre žiakov 4. až 5. ročníka je to 12h/ týždenne.
Podľa nášho online rozvrhu je týždenná záťaž našich prvákov 9h40min, druhákov 10h15min, tretiakov a štvrtákov 12h40min. Do záťaže sa nepočíta vyučovanie komplementárnych vzdelávacích oblastí, čo u nás predstavuje 4x týždenne 60 minút školský klub a raz týždenne konzultácie s učiteľom.


1.ročník:  9h40min / týždenne

4h/40min online vyučovanie hlavných vzdelávacích oblastí

5h domáce úlohy/samostatná práca


2. ročník: 10h15min / týždenne

5h/15min online vyučovanie hlavných vzdelávacích oblastí

5h domáce úlohy/samostatná práca


3. – 4. ročník : 12h40min / týždenne

4h/40minút online vyučovanie hlavných vzdelávacích oblastí 8h domáce úlohy/samostatná práca

 

Technické vybavenie počas online vyučovania :

 • Každé dieťa v rodine vybavené zariadením s prístupom na Office 365 (aplikáciou Teams, Outlook, atď. ) (notebook, tablet)
 • Rýchly internet, dobrý mikrofon (slúchadlá vítané)
 • Zapnuté upozornenia na správy v office.com (Teams, Outlook)
 • Tlačiareň, scanner (zdarma aplikácia Genius Scan do vášho mobilu)

 

Náčrt pravidiel online vyučovania, ktoré si doplníme spolu s deťmi :

 • Na hodiny sa pripájam pripravený a včas.
 • V triede nevyužívam chat. Chat v triede slúži učiteľovi a na rýchlu komunikáciu s ním.
  S kamarátmi môžem chatovať mimo hodiny a mimo triedy (v iných miestnostiach).
 • Robím si domáce úlohy a načas ich odovzdávam.
 • Nejem počas online hodín.
 • Online hodiny sú povinné, vyžaduje sa moja aktívna účasť.

 

Rozvrh učiteľa

Zostaviť rozvrh učiteľa nám vnukla škola Narnia. Vo webinári Juraja Hipša: Ako zvládnuť koronu na škole, odprezentoval p. riaditeľ Baranovič rozvrh učiteľa, ktorý sa veľmi blízko zhodoval s časovým harmonogramom našich učiteľov.

PO

UT

STR

ŠTV

PIA

8:00 – 9:00

maily

maily

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

maily

maily

9:00 – 9:35

vyučovanie

vyučovanie

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

13:00

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

Online stretnutie tímu učiteľov

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

webináre

Online metodická porada

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

14:00

15:00

vyhodnocovanie práce detí

vyhodnocovanie práce detí

16:00


Učebné materiály na online výučbu

Popri učebniciach a pracovných zošitoch, ktoré používame teraz v škole, sme deťom pridali pracovné zošity a učebnice, ktoré sú jednoduchšie na používanie v online priestore. Túto potrebu sme pociťovali hlavne v matematike, kde učíme Hejného metódou, ktorá je kontaktná, plná pomôcok, tímovej práce a diskusie.
Slovenský jazyk sme doplnili extra pracovným zošitom, aby sme zamedzili pravidelnému vytláčaniu pracovných listov. Používame aj slohový zošítok. Pre menšie deti viac písacích zošítkov, číselkový domček.
Čítanie z čítanky u menších detí sme obohatili kúpou rovnakých knižiek, aby sme mohli čítať spoločne z jedného materiálu počas online hodín. Staršie deti spoločne čítajú z rovnakých kníh už od septembra. (Uprednostnili sme pred úryvkami z čítaniek)
Všetko sme robili tak, aby dieťa odišlo domov s kompletnou výbavou na online učenie, s čo najmenšou potrebou posielania extra úloh a tlačenia pracovných listov. Teraz, keď sme v škole, využívame tento extra materiál na prácu na doma.


Písanie


Čítanie


Matematika


Anglický jazyk


1. ročník

Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou),K.Štefeková, R. Culková

Sada písaniek pre 1. ročník – Nezábudka

Číselkový domček

Šlabikár

Kamila Štefeková, Romana Culková

Hejného metóda 1 PZ I., PZ II.

Bero, Honzová PZ1, PZ2

zošit k Hejného metóde

authentic storybooks/online support/worksheets

slovníčky, písacie zošítky

ceruzka, pastelky

notebook


2. ročník

Písanie a slohové cvičenia, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk 2 – Nezábudka

Písmenká – moji kamaráti – Virgovičová

Číselkový domček

Čítanka pre 2. ročník – Nosáľová, Hirková, Dienerová

Čo učky nevidia – Futová Gabriela

authentic storybooks/online support/worksheets

slovníčky, písacie zošítky

pravítko, ceruzka, pastelky

notebook


SJL


Matematika


Výzva/Expedície


Anglický jazyk


3. ročník

Písanie a slohové cvičenia, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk, Z. Hirschnerová,                                               PZ Slovenský jazyk 3 – Nezábudka, čítanie: Jana Necpalová: Zo škrupiny 1, Zo škrupiny 2

Hejného metóda 3 – učebnica, PZ I.

Bero PZ1, PZ2

zošit k Hejného metóde

knihy, encyklopédie, mapy, internet

Cool English School 3, Book + Workbook, online support

pravítko s ryskou, ceruzka, kružidlo

zošiť A4

notebook


4. ročník

Písanie a slohové cvičenia, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk , Z. Hirschnerová, PZSlovenský jazyk – Nezábudka, čítanie: Astrid Lindgrenová: Detektív Kalle Blomkvist

Hejného metóda 4 – učebnica, PZ I.

Bero, Honzová PZ1, PZ2

zošit k Hejného metóde

knihy, encyklopédie, mapy, internet

Cool English School 4, Book + Workbook, online support

pravítko s ryskou, ceruzka, kružidlo

zošit A4

notebook

Read more

O psíčkovi a mačičke

Deti veľmi radi v kruhu na koberci čítajú nahlas, ostatní potichu počúvajú. Okrem Čítanky siahame po knihách z našej bohatej knižnice. 

Naposledy to bola knižka O psíčkovi a mačičke.

Ich príbehy sme prečítali od A po Z. Pozreli sme si pôvodný čiernobiely kreslený príbeh v češtine o tom, ako Psíček a mačička piekli tortu. Nakreslili sme si torty a dopísali sme ingrediencie, ktoré do torty použili, veruže tam dali všeličo. A ani Makovičkám nechýbala fantázia! Nasmiali sme sa príbehu o tom, ako psíčkom umývali podlahu, a mačičkou ju vysušili. Psíček zjedol mydlo a zapil vodou – tiež sme si urobili bublifuk a o zábavu bolo postarané. Potom sa šli sušiť – z papiera sme im vystrihli šaty a povešali sme ich na šnúru.

Na prechádzku sme zas mačičke, parádnici, vyrobili slnečník. Nezbedný psíček si však na prechádzke roztrhol nohavice a tak sme mu zhotovili záplaty prepletaním farebného papiera. Ich príbehy boli také veselé, že sme ich s radosťou pozvali na návštevu. Deti napísali psíčkovi a mačičke pozvánky a pripravili ich aj s obálkou na odoslanie. 

 

Takto sa príbehy z knižiek prepletajú s našou činnosťou. Učíme sa porozumieť jazykovým prejavom i obsahovej stránke literárnych diel, sformulovať otázky, odpovedať na ne, premýšľať v súvislostiach, na primeranej úrovni komunikovať ústne aj písomne,… hovoriť pred publikom. Po sústredení a práci si potrebujeme pobehať vonku na čerstvom vzduchu – aj to patrí k našim popoludniam!

 

Read more