Blog

Príprava na dištančné vyučovanie v SZŠ Makovičky v školskom roku 2020/2021

Keď sme sa na jar 2020 ocitli zo dňa na deň doma a za počítačmi, netušili sme koľko sa toho spolu s deťmi naučíme. Online hodiny, online stretnutia, webináre… spustilo sa to všetko na nás ako jedna lavína a ledva sme lapali po dychu. Vďaka výbornému učiteľskému tímu, úzkym vzťahom s deťmi a veľkej chuti robiť veci vždy lepšie, nás táto lavína nestrhla, ale naopak vyniesla a ukázala nám nové obzory.

Komunikácia s deťmi, rodičmi a medzi učiteľmi bola a je pre nás kľúčová. Pracujeme na platforme Office 365, ktorej aplikácie (Outlook, Teams, Onedrive, …) sme začali využívať v bežnom školskom živote. Deti majú svoje adresy a prihlásenia, ktoré využívame na emailovú komunikáciu s rodičmi. Triedy v aplikácii Teams sú zriadené, deti prihlásené do tried, kde si už teraz občas nájdu doplňujúci materiál na učenie. Prechod na online bude už len záležitosť kliknutia na tú správnu ikonku.

Každá zodpovedná škola, už nič nenechala na náhodu a riadne sa na možnosť dištančného vyučovania túto jeseň pripravila. Aj my sme pripravili to, čo pokladáme za najdôležitejšie: rozvrh pre každú triedu (resp. skupinu, keďže triedy boli podelené na mikroskupinky), rozvrh učiteľov a doplnenie učebných materiálov, tak, aby sa nám čo najľahšie pracovalo v online priestore.

Chceme sa s Vami o výsledok našej prípravy podeliť.


Online rozvrh SZŠ Makovičky 2020 / 2021

I. ročník

8:30 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

SJL

ANJ

ŠKD

UT:

SJL

MAT

STR:

voľný deň

ŠTV:

MAT

SJL

ŠKD

PIA:

SJL

ANJ

online konzultácie s učiteľom

 

II.ročník

8:30 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

1.skupina

ČIT

SJL

ŠKD

2.skupina

ČIT

SJL

UT:

1.skupina

MAT

ANJ

ČIT

2.skupina

MAT

STR:

voľný deň

ŠTV:

1.skupina

ČIT

MAT

ŠKD

2.skupina

ČIT

MAT

PIA:

1.skupina

ANJ

SJL

online konzultácie s učiteľom

2.skupina

SJL

 

III.ročník

8:00 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

1.skupina

ANJ

MAT

2.skupina

MAT

ANJ

UT:

1.skupina

príprava na Výzvu

VÝZVA

SJL

2.skupina

MAT

STR:

voľný deň

ŠTV:

1.skupina

SJL

ANJ

2.skupina

ANJ

SJL

PIA:

1.skupina

MAT

VÝZVA

online konzultácie s učiteľom

2.skupina

SJL

 

IV.ročník

8:00 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

1.skupina

ANJ

MAT

2.skupina

MAT

ANJ

UT:

1.skupina

príprava na Výzvu

VÝZVA

SJL

2.skupina

SJL

STR:

voľný deň

ŠTV:

1.skupina

SJL

ANJ

2.skupina

ANJ

SJL

PIA:

1.skupina

MAT

VÝZVA

online konzultácie s učiteľom

2.skupina

MAT


Legenda k rozvrhu:

Oranžové políčko označuje čas na samostatnú prácu žiaka, domáce úlohy. Je dobré, dať sa do pracovnej nálady pred online vyučovaním, je to však len odporúčanie. Deti / rodičia si čas rozvrhnú podľa svojich preferencií.


Deti pracujú v mikroskupinkách
. V skupinke je len 3 až  5 detí.


Voľný deň 
sa osvedčil už na jar 2020, preto sme ho určite začlenili.


Výzvy – projekty – vlastná práca 
je obľúbený moment v rozvrhu. Deti majú priestor predstaviť svoje samostatné práce. Pracujú aj tímovo, a potom sa radi stretnú z vlastnej iniciatívy vo “svojich triedach”.


Konzultácie s učiteľom
je priestor pre deti, kde sa pýtajú na nejasnosti v úlohách, v učive. Podporujeme vrstovnícke vzdelávanie – deti navigujeme do skupiniek, kde si môžu pomôcť navzájom.


Konzultácie pre rodičov 
– plánované sú online rodičovské stretnutia raz za mesiac, individuálne rodičovské stretnutia podľa potreby.


Štátny pedagogický ústav vydal metodické usmernenie k obsahu a organizácii dištančnej výučby, kde sa hovorí o indikatívnej týždennej záťaži žiakov. 
Tá v sebe zahŕňa čas strávený online vyučovaním, čas potrebný na vypracovanie úloh a čas strávený samoštúdiom. Pre žiakov 1. až 3. ročníka je odporúčaná záťaž 10h/ týždenne, pre žiakov 4. až 5. ročníka je to 12h/ týždenne.
Podľa nášho online rozvrhu je týždenná záťaž našich prvákov 9h40min, druhákov 10h15min, tretiakov a štvrtákov 12h40min. Do záťaže sa nepočíta vyučovanie komplementárnych vzdelávacích oblastí, čo u nás predstavuje 4x týždenne 60 minút školský klub a raz týždenne konzultácie s učiteľom.


1.ročník:  9h40min / týždenne

4h/40min online vyučovanie hlavných vzdelávacích oblastí

5h domáce úlohy/samostatná práca


2. ročník: 10h15min / týždenne

5h/15min online vyučovanie hlavných vzdelávacích oblastí

5h domáce úlohy/samostatná práca


3. – 4. ročník : 12h40min / týždenne

4h/40minút online vyučovanie hlavných vzdelávacích oblastí 8h domáce úlohy/samostatná práca

 

Technické vybavenie počas online vyučovania :

 • Každé dieťa v rodine vybavené zariadením s prístupom na Office 365 (aplikáciou Teams, Outlook, atď. ) (notebook, tablet)
 • Rýchly internet, dobrý mikrofon (slúchadlá vítané)
 • Zapnuté upozornenia na správy v office.com (Teams, Outlook)
 • Tlačiareň, scanner (zdarma aplikácia Genius Scan do vášho mobilu)

 

Náčrt pravidiel online vyučovania, ktoré si doplníme spolu s deťmi :

 • Na hodiny sa pripájam pripravený a včas.
 • V triede nevyužívam chat. Chat v triede slúži učiteľovi a na rýchlu komunikáciu s ním.
  S kamarátmi môžem chatovať mimo hodiny a mimo triedy (v iných miestnostiach).
 • Robím si domáce úlohy a načas ich odovzdávam.
 • Nejem počas online hodín.
 • Online hodiny sú povinné, vyžaduje sa moja aktívna účasť.

 

Rozvrh učiteľa

Zostaviť rozvrh učiteľa nám vnukla škola Narnia. Vo webinári Juraja Hipša: Ako zvládnuť koronu na škole, odprezentoval p. riaditeľ Baranovič rozvrh učiteľa, ktorý sa veľmi blízko zhodoval s časovým harmonogramom našich učiteľov.

PO

UT

STR

ŠTV

PIA

8:00 – 9:00

maily

maily

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

maily

maily

9:00 – 9:35

vyučovanie

vyučovanie

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

13:00

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

Online stretnutie tímu učiteľov

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

webináre

Online metodická porada

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

14:00

15:00

vyhodnocovanie práce detí

vyhodnocovanie práce detí

16:00


Učebné materiály na online výučbu

Popri učebniciach a pracovných zošitoch, ktoré používame teraz v škole, sme deťom pridali pracovné zošity a učebnice, ktoré sú jednoduchšie na používanie v online priestore. Túto potrebu sme pociťovali hlavne v matematike, kde učíme Hejného metódou, ktorá je kontaktná, plná pomôcok, tímovej práce a diskusie.
Slovenský jazyk sme doplnili extra pracovným zošitom, aby sme zamedzili pravidelnému vytláčaniu pracovných listov. Používame aj slohový zošítok. Pre menšie deti viac písacích zošítkov, číselkový domček.
Čítanie z čítanky u menších detí sme obohatili kúpou rovnakých knižiek, aby sme mohli čítať spoločne z jedného materiálu počas online hodín. Staršie deti spoločne čítajú z rovnakých kníh už od septembra. (Uprednostnili sme pred úryvkami z čítaniek)
Všetko sme robili tak, aby dieťa odišlo domov s kompletnou výbavou na online učenie, s čo najmenšou potrebou posielania extra úloh a tlačenia pracovných listov. Teraz, keď sme v škole, využívame tento extra materiál na prácu na doma.


Písanie


Čítanie


Matematika


Anglický jazyk


1. ročník

Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou),K.Štefeková, R. Culková

Sada písaniek pre 1. ročník – Nezábudka

Číselkový domček

Šlabikár

Kamila Štefeková, Romana Culková

Hejného metóda 1 PZ I., PZ II.

Bero, Honzová PZ1, PZ2

zošit k Hejného metóde

authentic storybooks/online support/worksheets

slovníčky, písacie zošítky

ceruzka, pastelky

notebook


2. ročník

Písanie a slohové cvičenia, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk 2 – Nezábudka

Písmenká – moji kamaráti – Virgovičová

Číselkový domček

Čítanka pre 2. ročník – Nosáľová, Hirková, Dienerová

Čo učky nevidia – Futová Gabriela

authentic storybooks/online support/worksheets

slovníčky, písacie zošítky

pravítko, ceruzka, pastelky

notebook


SJL


Matematika


Výzva/Expedície


Anglický jazyk


3. ročník

Písanie a slohové cvičenia, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk, Z. Hirschnerová,                                               PZ Slovenský jazyk 3 – Nezábudka, čítanie: Jana Necpalová: Zo škrupiny 1, Zo škrupiny 2

Hejného metóda 3 – učebnica, PZ I.

Bero PZ1, PZ2

zošit k Hejného metóde

knihy, encyklopédie, mapy, internet

Cool English School 3, Book + Workbook, online support

pravítko s ryskou, ceruzka, kružidlo

zošiť A4

notebook


4. ročník

Písanie a slohové cvičenia, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk , Z. Hirschnerová, PZSlovenský jazyk – Nezábudka, čítanie: Astrid Lindgrenová: Detektív Kalle Blomkvist

Hejného metóda 4 – učebnica, PZ I.

Bero, Honzová PZ1, PZ2

zošit k Hejného metóde

knihy, encyklopédie, mapy, internet

Cool English School 4, Book + Workbook, online support

pravítko s ryskou, ceruzka, kružidlo

zošit A4

notebook