Blog

O psíčkovi a mačičke

Deti veľmi radi v kruhu na koberci čítajú nahlas, ostatní potichu počúvajú. Okrem Čítanky siahame po knihách z našej bohatej knižnice. 

Naposledy to bola knižka O psíčkovi a mačičke.

Ich príbehy sme prečítali od A po Z. Pozreli sme si pôvodný čiernobiely kreslený príbeh v češtine o tom, ako Psíček a mačička piekli tortu. Nakreslili sme si torty a dopísali sme ingrediencie, ktoré do torty použili, veruže tam dali všeličo. A ani Makovičkám nechýbala fantázia! Nasmiali sme sa príbehu o tom, ako psíčkom umývali podlahu, a mačičkou ju vysušili. Psíček zjedol mydlo a zapil vodou – tiež sme si urobili bublifuk a o zábavu bolo postarané. Potom sa šli sušiť – z papiera sme im vystrihli šaty a povešali sme ich na šnúru.

Na prechádzku sme zas mačičke, parádnici, vyrobili slnečník. Nezbedný psíček si však na prechádzke roztrhol nohavice a tak sme mu zhotovili záplaty prepletaním farebného papiera. Ich príbehy boli také veselé, že sme ich s radosťou pozvali na návštevu. Deti napísali psíčkovi a mačičke pozvánky a pripravili ich aj s obálkou na odoslanie. 

 

Takto sa príbehy z knižiek prepletajú s našou činnosťou. Učíme sa porozumieť jazykovým prejavom i obsahovej stránke literárnych diel, sformulovať otázky, odpovedať na ne, premýšľať v súvislostiach, na primeranej úrovni komunikovať ústne aj písomne,… hovoriť pred publikom. Po sústredení a práci si potrebujeme pobehať vonku na čerstvom vzduchu – aj to patrí k našim popoludniam!