Blog

Čítame anglické knihy

Naše Makovičky veľmi radi a veľa čítajú. Knižky sú všadeprítomné a nikdy ich nie je dosť. Myšlienka začať čítať aj anglické knihy bola preto prirodzená. Ale ako na to?

Enjoy reading easy books. Také je heslo Extensive Reading, a tak sme aj začali. Na začiatok sme deťom ponúkli graded readers od rôznych vydavateľov – ELI, Express Publishing, Usborne, atď. Spoločne sme si odsledovali, ktorý level (podľa počtu slov) sa komu číta najlepšie. Veľa sme sa s deťmi rozprávali, aby bol každému jasný cieľ: Enjoy reading easy books. Takže ešte raz: knižka musí byť pre teba ľahko čitateľná (nie viac ako päť neznámych slov na stranu) a musí ťa baviť! K tejto druhej požiadavke sme rýchlo pristúpili, keďže témy v graded readers sa rýchlo minuli a nie vždy zaujali naše 9 až 11 ročné Makovičky…

Veľké obrázkové, príbehové knižky, ktoré používame v nižších ročníkoch sa nehodia na samostatné čítanie väčších detí. Knižnicu sme preto doplnili autentickými komiksovými knižkami – graphic novels (viď obrázky). Najviac deti zaujali knižky zo školského prostredia, alebo aj tie, ktoré už mali prečítané v slovenskom preklade ( Tin Tin, Anna of Green Gables, R. Dahl…). Iné objavili a chytili ich za srdce, ako napríklad The Witch Boy. Komiks je výborný žáner, spája kresbu a krátky text – ideálne pre začínajúceho čitateľa v cudzom jazyku.

O tom ako zostaviť celý program Extensive Reading (ExR), ako naplánovať jednotlivé hodiny a mnoho iného sme sa dozvedeli z kníh a prednášok Richarda Day, zakladateľa Extensive Reading Foundation. Hlavným cieľom na hodine ExR je v prvom rade voľné a nerušené čítanie. Kumšt učiteľa spočíva v tom, aby motivácia detí neklesala, ale naopak, aby deti čítali viac a viac. Dieťa sa stáva čitateľom, ak trávi veľa času čítaním. Jednoduché, ale obísť sa to nedá. Čas zostáva najvzácnejšou komoditou. Richard Day nás inšpiruje krátkymi aktivitami (viď obrázky), ktoré s deťmi skúšame, ale vymýšľame aj vlastné. Zámer je obohatiť, spestriť čítanie a dať si spätnú väzbu.

Čítanie anglických knižiek slávi v Makovičkách úspech. Dôkazom sú aj štvrtáci, ktorí spontánne – cez siestu, poobede – začali knižkami listovať a čítať si ich. Počiatočná investícia do kníh je značná, ale raz vybudovaná knižnica tu zostáva pre ďalšie Makovičky. Budeme radi, ak Vás náš projekt povzbudil do budovania vlastnej anglickej knižnice!

Zošitky, do ktorých si deti zapisujú prečítané knižky. Môžu si poznačiť aj stranu, na ktorej sa zastavili.

Pozývame Vás nasať atmosféru Makovičiek. Dohodnite si návštevu školy u Silvii Seigne na 0907 941 958, silvia.seigne@zsmakovicky.sk.

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár na našej stránke