Blog

Remeslo má zlaté dno

hands

Ahojte kamaráti,

aj tento rok sa veľmi tešíte na letný tábor základnej školy Makovičky? V poradí už tretí ( 2015: anglický tábor Rytier, princezná a drak, 2016: hudobný tábor V krajine Melody). Tentokrát budeme mať plné ruky práce – pripravili sme pre Vás tábor Remeslo má zlaté dno! A naše heslo znie: Tvorím, teda som!

V krásnom prostredí pohoria Tribeč, tam kde zlaté dno sa blyští a radosť z práce prýšti, na Vás čaká týždeň tvorivých aktivít, hier a dobrodružstiev.

                                                     Kladivkom zaklop a vstúp do našej dielničky.                                                                                                         Pozri – pršteky Ti ožívajú a zlaté rúčky prebúdzajú…                                                                                                                       Tu odmenou je práca sama.                                                                                                                                               Zlaté dno remeslo máva!

Nezabúdajme na múdrosť a silu našich rúk. Učia nás trpezlivosti, vytrvalosti a kráse. Deti ustúpia do rozprávkového sveta remeselníkov, ktorý im priblížia ich vlastné ruky. Svet remesiel objavíme pre seba prácou s rôznymi materiálmi (modrotlač, keramika, mydielka…). Stretneme sa s remeselníkmi, ktorých múdrosť je hmatateľná, obohacujúca a prináša radosť nielen im samým ale aj nám všetkým okolo!

O tábore

Prvý júlový týždeň ( 3.7. – 7.7.) sa budeme stretávať v našej dielni – v budove školy Makovičky v Ladiciach. Začíname o 8h30 a rozlúčime sa o 16h30. Deti budú mať zabezpečený pitný režim a v školskej jedálni nás bude o 12h00 čakať teplý obed. Počas týždňa deti spoznajú aj krásny chotár dedinky Ladice.

Vladka Konopásková: Organizátorka tábora, zanietená hudobníčka so zlatými rukami. S deťmi strávi celý týždeň a prídu aj jej kamaráti remeselníci – šikovníci.

Cena tábora: 65 euro 

Tábor je určený pre deti od 6 do 10 rokov. Deti môžete prihlasovať do pondelka 26.júna na silvia.seigne@gmail.com, 0907 941 958

Read more

Makovičky majú na to čas!

Makovičky majú čas si čítanie aj zahrať. Keď majú tretiaci čítanie, nebude to pasívna záležitosť. Zaujala ich fotografia na jednej zo strán. K fotografii vymysleli  príbeh, pracovali aj s priamou rečou. A potom si to celé zahrali. Scénku nazvali Na lanovke. Vdýchli život fotografii z Čítanky. Hodina čítania, sa tak mení na niečo, čo deti vytvárajú a pretvárajú tu a teraz.

200320176865

Makovičky majú čas na rozprávanie sa v kruhu. Kto sa ako cíti, čo chce práve povedať. Každé dieťa má svoj denník a má čas si zapísať tie najdôležitejšie veci, ktoré sa v škole dejú. Hádate správne, hodina prírodovedy to nebude. Tie najdôležitejšie veci pre dieťa sa udejú zväčša na chodbe počas prestávky alebo medzi štyrmi očami kamarátov. Je dobré, keď dáme priestor dôležitým veciam v živote dieťaťa.

290320176905

Makovičky majú čas na muzikoterapeutické aktivity. Muzikoterapia, to je rytmus, dramatická výchova, hudobno-pohybové aktivity, ktoré rozvíjajú pozitívnu klímu v triede, emocionálnu inteligenciu i komunikačné zručnosti. Dôležitosť týchto aktivít sa odzrkadľuje v celkovom vzdelávaní a učení sa žiaka. Na prvý pohľad to nevidieť, ale muzikoterapia zefektívňuje procesy učenia sa. Makovičky však vedia, že to čo je dôležité je očiam neviditeľné….

290320176910

Makovičky majú čas na projekty. Projekt nie je domáca úloha. My spoločne skúmame, diskutujeme, pýtame sa a hľadáme odpovede. Svetový deň vody premenil našu hudobnú triedu na laboratórium, kde sme skúmali vlastnosti vody (voda zväčšuje, vstrebáva sa, absorbuje svetlo, rozpúšťa, preteká, šíri zvuk, ochladzuje sa…). A čo znamená vysoko-individualizovaná výučba? Druháčka sa zostáva po projektoch hrať s pokusmi, kým ostatní odchádzajú na voľnú hru. Jej sústredená hra s pokusmi trvá hodinu. Priestor, ktorý naša škola vytvára žiakom je nepredajný.
220320176883
Áno, máme čas!
200320176873

Robíme rytmus ústami, pravidelným opakovaním rôznych slabík a vzniká hotové dielo.

Učíme sa jednokročku vo dvojiciach s hudbou.

Kimova hra – hráme v niekoľkých kolách päť hier. Ako špión Kim, aj my trénujeme vizuálnu pamäť a sústredenosť.

Ideme von a hráme sa v bunkri, ktorý sme objavili minulý týždeň. Príďte k nám na návštevu!

A keď nie do bunkra, príďte sa na nás pozrieť túto sobotu 1.apríla do OC CENTRO Nitra. Budeme tam od 10h do 17h, všetky tri učiteľky. Tešíme sa na Vás!

 

Read more

Makovičky versus klasická škola

20151202_132812

Počas mesiacov február – marec sme organizovali sériu piatich stretnutí, informačných piatkov v E-KU inštitúte. Prišlo Vás veľa zvedavých rodičov, ktorí sa chceli dozvedieť viac o novej súkromnej škole, ktorá sa sťahuje do Nitry. Ďakujeme Vám za zaujímavé diskusie, ktoré sa rozprúdili nielen okolo našej malotriedky, ale aj na tému škola všeobecne, vzdelávanie našich detí a kvalita učiteľov.

Kládli ste nám veľa otázok. Predsa len, zapísať svoje dieťa do súkromnej základnej školy nie je v Nitre bežný jav a rodič sa potrebuje uistiť vo veľa veciach.

Pozývame Vás diskutovať a dozvedieť sa o Makovičkách viac. Počas dvoch sobôt – 25. marca a 1. apríla budeme prezentovať našu školu v OC CENTRO Nitra. Zastavte sa pri našom stole a zistite, prečo je práve u nás deťom najlepšie! Tešíme sa na Vás.

Váhate, kde zapísať Vaše dieťa? Máte pocit, že klasická škola nestačí? Prečítajte si odpovede na otázky, ktoré nám rodičia kladú najčastejšie.

Naučí sa moje dieťa vo vašej škole to isté čo v klasickej škole? (Klasickou školou tu myslíme základnú školu, ktorej zriaďovateľom je obec.)

Áno, samozrejme. Školy v Slovenskej republike sú viazané štátnym vzdelávacím programom, ktorý vymedzuje rámcový obsah vzdelávania pre všetky školy. To, čo sa dieťa naučí v klasickej škole sa naučí aj u nás. Pre nás je však dôležité, že sa chce a môže naučiť toho oveľa viac. Pedagogická legenda profesor M. Hejný hovorí: “Tradičné vyučovanie vychádza z toho, že my dospelí vieme a deti nevedia. Takže my deťom povieme ako. A to je omyl. Deti majú potrebu zisťovať niečo nové, robiť experimenty, objavovať. Každý objav je spojený s obrovskou radosťou a sýti potrebu ísť ďalej.”

Čo sa dieťa naučí u Vás, na čo normálna škola nemá čas, priestor, učiteľov…?

Matematiku učíme Hejného metódou (http://www.ucmeradi.sk/o-metode/), anglický jazyk je posilnený, netreba chodiť do jazykovej školy. Deti pripravujeme na certifikáty Cambridge. Hudobná výchova je na úrovni základnej umeleckej školy. Deti sa učia čítať noty, hru na flautu a na iných nástrojoch. Pracujeme s muzikoterapiou, arteterapiou. Poskytneme dieťaťu čas na hudbu, aby rozvinulo svoj sluch a tiež čas na maľovanie, aby rozvinulo svoj cit pre harmóniu farieb a tvarov. Veľmi nám záleží na rozvoji emocionálnej a intrapersonálnej inteligencie dieťaťa – pracujeme s programom Tiger (Každý máme v sebe svojho tigra.) a deti si píšu vlastný denník, kde reflektujú na rôzne témy, zážitky zo školy. V našej škole je čas na premýšľanie i zamýšľanie sa, debatu medzi deťmi, skupinovú diskusiu s učiteľom, ale aj na rozhovor osamote s učiteľkou. Sebahodnotenie, sebaúcta a sebavedomie nám pomáha spoznať samého seba a tým lepšie fungovať v tíme s ostatnými.

Mám druháka/tretiaka.. Oplatí sa prestúpiť na Vašu školu?

Áno, určite, za predpokladu, že dieťa chce. Príďte s ním na deň, na dva do Makovičiek a nebude chcieť odísť. Prečo? Pretože má u nás slobodu – slobodu znovuobjaviť svoju nesmiernu chuť učiť sa. U nás sa mu chce. U nás je samo sebou.

20160218_152119

Používate tie isté učebnice ako iné školy?

Áno, aj. Učebnica je len jedným zo zdrojov odkiaľ žiak čerpá informácie. Za ďalšie zdroje informácii považujeme a v našej škole využívame: učiteľku, kamaráta/spolužiaka, knihy (rôzne encyklopédie, atlasy, príbehy, atď.), počítač, okolitý reálny svet (pobyt vonku, exkurzia), vlastná hlava – občas nás prekvapí, čo všetko už vie a my sme si to ani neuvedomili. To je ten čas na zamyslenie sa.

Známkujete? Testujete?

Áno. Deti majú klasické vysvedčenia so známkami a píšu diktáty a písomky ako na iných školách. Píšu ich však celkom radi, nie sú vystresované, a keď príde zlá známka, vieme že je to len „selfíčko“ a zajtra môžeme cvaknúť nové, lepšie. Bez práce však nie sú koláče. A my sa zameriavame na tú prácu, na ten proces, keď tvoríme a učíme sa nové veci. Sebahodnotenie nesmie za známkou zaostávať.

Dostáva dieťa domáce úlohy?

Nie explicitne. To, čo nestihne v škole si môže dokončiť doma. Je vedené k tomu, aby si samo dokázalo určiť, čo potrebuje docvičiť. Ak nie je nakázaná „DÚ“, dieťa má priestor samo sa rozhodnúť koľko a čoho si doma porobí. Na tejto vnútornej motivácii staviame. To je to zázračné: chcem, objavujem, mám radosť. Stáva sa nám, že deti sa samy inšpirujú k domácej úlohe: niekto si iniciatívne niečo naštuduje a nadchne tým spolužiaka.

20160302_161602

Čo je to zmiešaná malotriedka a aké sú jej výhody?

Zmiešaná malotriedka je trieda, kde sú deti rôzneho veku spolu a je ich málo. Oproti klasickej triede, kde je napríklad dvadsaťdva prváčikov v jednej triede, máme tento školský rok osem detí, z toho dvaja prváci, jedna druháčka, dvaja tretiaci a traja štvrtáci. Výhody zmiešanej malotriedky spočívajú v nízkom počte žiakov a v ich vekovej rozdielnosti. V takomto kolektíve učiteľ prestáva byť jediným zdrojom informácií. Deti preberajú za svoje učenie zodpovednosť, učia sa samostatnosti ale i práci v skupine, diskutujú viac so spolužiakmi a tiež s učiteľom. Nízky počet detí dovoľuje, aby deti dostávali od učiteľky okamžitú spätnú väzbu, čo im umožňuje napredovať rýchlejšie a efektívnejšie. Deti fungujú v triede, ktorá sa mení na prostredie učiacich sa jednotlivcov, Každý ide po svojej línii. Učiteľ dbá na to, aby každé dieťa počas dňa zažilo úspech a napredovalo. Príďte zažiť atmosféru malotriedky k nám do Ladíc, kde sme do konca júna.

Po skončení dochádzky do Vašej školy, nebude mať moje dieťa problém „zapadnúť“ do piateho ročníka?

Naše Makovičky sú múdre hlavičky. Učíme už tretí školský rok a pýšime sa hravými, sebavedomými, zvedavými deťmi, ktoré vedia diskutovať a riešiť problémy. Vychovávame v duchu demokracie, kde sa učíme vzájomnému rešpektu a spravodlivosti. Nie je to jednoduché, každý deň prináša svoje výzvy. Určujeme si pravidlá a dbáme na ich dodržiavanie. Máme žiačku, ktorá bola s nami tretí a štvrtý ročník, teraz je v piatom ročníku na klasickej škole. Pokračuje bez problémov, obohatená o všetko to, na čo mala čas a priestor naučiť sa u nás. Na otázku ako žiak zapadne do piateho ročníka, odpovedáme teda takto: …malá Makovička medzičasom vyrastie na 10-ročnú…..v hlavičke má teraz plno zrniek múdrosti , ktoré jej už nikto nezoberie.

Prečo je Vaša škola platená?

Škola Makovičky ponúka nadštandard vo všetkých smeroch výchovno-vzdelávacieho procesu. Takýto nadštandard si klasická škola z bežného rozpočtu nemôže dovoliť. Materiálne vybavená škola je základ. Naša interaktívna tabuľa je dobrý nástroj, ešte lepší je však interaktívny učiteľ. Počítač je užitočný, pomáha rýchlo sa dostať k informáciám. Na prvom stupni základnej školy však pri deťoch uprednostňujeme rýchly prístup k informáciám z ich vlastnej hlavy. Dobre vybavená knižnica je základ pre každého učiaceho sa jedinca. Kniha, kde nájde žiak potrebnú informáciu rýchlo, hneď ako ju potrebuje. Máme veľa kníh v triede, aby boli pri ruke. U nás patria k vybaveniu triedy aj kvalitné hudobné nástroje a kvalitné výtvarné potreby. Priestor, kde prebieha vyučovanie musí byť útulný a funkčný.  Náš pedagogický zbor je tu pre deti. Rozumieme ich potrebám a vedieme ich s láskou na ich dobrodružnej ceste za poznaním. V našej škole dieťa netrávi hodiny v lavici pasívnym prijímaním informácií od učiteľa. Vaše dieťa má u nás slobodu, priestor plne sa rozvinúť a objaviť svoje silné stránky.

20160302_161618(0)

Read more

Makovičky, na slovíčko!

V rámci projektovej stredy objavili naši žiaci svet nahrávacích štúdií. Ocitli sa v roli kameramana, moderátora, zvukára, strihača, i v roli  slávnej osobnosti. Hudobná trieda sa premenila na veľké štúdio s piatimi rôznymi scénami: izba slávneho spisovateľa/ky,  ateliér slávneho  maliara/ky, telocvičňa víťazného športovca/kyne a pracovný stôl významného vynálezcu/kyne. Posledná,výnimočná scéna patrila  Makovičkám : My a naša škola.

010320176493

Počas siesty deti netrpezlivo striehli, kedy blikne na dverách zelené svetlo,  aby mohli vstúpiť . Vladka, učiteľka, ich nechala preskúmať priestor piatich  rôznych scén. Určili sa jednotlivé role a AKCIA! Tv Makovičky mohla začať  vysielať naživo. Deti postupne prešli všetkými scénami, navzájom si radili,  odporúčali, učili sa opravovať chyby a klásť správne otázky. Vždy pri ďalšej  scéne, to bolo o niečo lepšie. Dokonca prebiehali aj dve živé vysielania naraz.

 Záverečné hodnotenie projektu je kľúčové. Deti si spätne premietajú celý  projekt, diskutujú, čo si kto z neho odniesol, bodujú a komentujú. Všetci sa  zhodli, že najnáročnejšiu úlohu má moderátor: jeho otázky musia byť  zaujímavé a reakcie rýchle!

  010320176497

Nech sa páči, ponúkame autentický rozhovor nahrávaný v štúdiu My a naša škola. Moderátorka Vladka sa pýta prvákov Veroniky a Mateja, druháčky Amynky, tretiakov Sašky a Adamka a štvrtákov Tamarky a Tobiaska.

Ahojte, vy ste tuším Makovičky. Čo to znamená?

Veronika: Že máme múdre hlavičky.

Čo sa Vám na Makovičkách páči?

Tamarka: Že máme dobré učiteľky.

Ste s nimi spokojní?

Áno!

Čo máte na nich najradšej?

Amy: Že sú milé. Adamko: A je tu v škole najväčšia zábava, máme tu telocvičňu a hry, keby sme sa chceli zahrať. Tobias: Chodíme ešte do telocvične, napríklad sme si včera postavili s mojou dobrou kamarátkou Tamarkou bunker. Amy: A máme aj zázračný náš ateliér.

Hmm, ateliér. A čo v tom ateliéri robievate?

Veronika, Saška: Maľujeme! Všetko možné.

Povedzte zopár obľúbených zážitkov zo školy?

Hra, byť vonku, ja sa vždy dobre cítim…, chodiť na výlety, škola v prírode napríklad.

Ako prebieha vaše vyučovanie?

Tobias: V stredu poobede máme projekty s Vladkou. To sa nám veľmi páči.

Saška: Potom máme so Silviou angličtinu. Tobias: A v piatky chodí jedna bývalá Makovička na angličtinu k nám. A ešte máme pána farára.

Amy: Volá sa Šimona.

Tobi: Šimona – pán farár?

Hurónsky smiech

Veronika: Pán farár sa volá Igor.

010320176514010320176518

Ktorá časť dňa sa Vám páči najviac?

Tobias: Všetky. Všetky dni! Projekty, telesná a hudobná. Angličtina, informatika, výtvarná, …ale mne sa páčia celé hodiny, .. Saška/všetci: úplne všetky dni…

Na ktorom mieste v škole sa najlepšie cítite?

Tu v hudobnej triede. Tobias: S našou veľmi, veľmi, veľmi dobrou kolegyňou Vladkou sa tu dobre cítime.

Akoby ste opísali školu Makovičky?

Tobias: Máme tu veľmi dobré učiteľky.

Maťko: Všetky tri. Úplne. Tobias: Aj Igorka, nášho pána farára.

Tobias: Vladku mám veľmi rád, dáva nám projekty. Majka je veľmi dobrá, nikdy nekričí, a keď je nejaký problém, tak si ho hneď riešime. Nie že s krikom, ale normálne. Silvika si s nami vyrába a aj angličtinu nás učí. A pán farár s nami je aj na informatike.

Adamko: Chcel by som do tejto školy chodiť do 15, 18 rokov. Mne budú chýbať priatelia z tejto školy. Tak… budú mi trochu chýbať.

Aký predmet máte najradšej?

Všetci: Všetky.

Je ešte niečo, čo by ste chceli pre TV Makovičky dodať?

Adamko: Áno, je to najlepšia škola na svete.

Tobias: Ďakujeme, že naše učiteľky, čo všetko pre nás robia.

Tamarka: Máme tu koberec a môžeme skákať.

Adamko: Máme vystúpenia, Luskáčik, ktorého sme hrali na Vianoce.

Amy: Bola som veľmi spokojná, ako som chcela, aby sme to zahrali, tak sme to aj zahrali!

Adamko: Škoda, že sa škola sťahuje, chcel som spoznať ešte nových prvákov. Bol by som štvrták a tešil som sa na nových prvákov, čo prídu sem.

Ozaj, a čo známky? Aké známky dostávate?

Adamko: Štvorky, trojky, dvojky a jednotky.

Maťko: Päťky.

Tobi: Ty dostávaš päťky? Maťko: Nieeee.

Tobi: Ja dvojky, jednotky. Dneska som dostal jednotku. Písal som príbeh do zošita s Jerrym.

Veronika: Ja som skladala s Maťkom pexeso.

Naše milé makovičky, ja Vám chcem poďakovať za tento príjemný rozhovor a dúfam, že nech pôjdete na akúkoľvek školu, že sa Vám tam bude dariť tak ako tu, ba aj lepšie!

 Adam: Všetci by za túto školu dali veľký LAJK.

010320176501   010320176509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more

Učebnice – kameň úrazu dnešnej školy

Riaditelia slovenských škôl sa zhodli, že problémom slovenského školstva sú aj naďalej učebnice, podľa ktorých vyučujú. Mnohé učebnice sú podľa nich zastarané a obsahovo nekorešpondujú s tým, čo by žiaci – budúca generácia – mali vedieť. Hoci chceme, aby učebnice išli s dobou, autor ich musí písať podľa platných učebných osnov. Tie sú však už takmer neaktuálne a na nových sa ešte nepracuje.

  • Učebnice nezohľadňujú v plnom rozsahu spoločenské, pedagogické a psychologické požiadavky. Obsahujú časti, ktoré nie sú veku primerané a nemajú adekvátny obsah, štruktúru alebo formu.
  • Autori pri tvorbe učebníc slabo využívajú zahraničné skúsenosti a skúsenosti učiteľov z praxe. Takmer 60 percent učiteľov sa sťažuje, že nemajú možnosť sa k tvorbe učebnice vyjadriť.
  • Takmer 90 percent učiteľov z každého typu školy by tiež chcelo, aby bola učebnica pred konečným schválením experimentálne overená, alebo aby bol aspoň väčší výber alternatívnych učebníc na každý predmet.
  • Chýba ucelená teória tvorby a hodnotenia moderných učebníc. Mnohé učebnice sú nekvalitné. „Od roku 1990 vzniklo veľa učebníc, ale dodnes neexistujú žiadne kritériá na posúdenie ich kvality,“ hovorí Mária Nogová zo Štátneho pedagogického ústavu.
  • 60 percent učiteľov na základných školách hovorí, že majú málo informácií o tom, ako s učebnicou pracovať.
  • Chýba spätná väzba od používateľov učebníc. Kvalita učebníc sa z roka na rok nezlepšuje. Z roka na rok sa vydávajú stále nové, iné učebnice.
  • Súčasný systém konkurzného konania umožňuje, aby boli schválené nekvalitné koncepty a rukopisy.

Zdroj: Štátny pedagogický ústav.

Prečítajte si tiež nasledujúci rozhovor s dizajnérkou Martinou Rozinajovou.

Chce, aby sme mali v školách lepšie učebnice. Urobila vlastnú výtvarnú výchovu pre prvý ročník a teraz spolupracuje na experimentálnom šlabikári. Hovorí: „ V Štátnom pedagogickom ústave sú iba učebnice z posledných rokov. Zarazilo ma to, myslela som, že si budú viesť vlastný archív, výskum… Keď som si začala učebnice prezerať, bola som zhrozená. Každá bola akoby samostatným experimentom, na ktorom sa ukájal grafik využívaním všetkých dostupných farieb a softvérových efektov.“

Prečo je to tak?

„Neexistuje spolupráca odborníkov – autorov a vydavateľstva od začiatku. Na spoluprácu sa postupne nabaľujú ďalší a ďalší ľudia. Ministerstvo školstva vypisuje dva samostatné konkurzy – prvý na autora alebo kolektív autorov textu, druhý na vydavateľstvo. Tam rozhoduje jediné – cena. Nič také, čo by zaručovalo nielen správnosť textu, ale aj to, či bude kniha spĺňať nejaký vizuálny štandard, neexistuje.“

Ak je autor profesionál a vydavateľstvo tiež, prečo vzniká problém?

„Pri tvorbe učebníc je totiž nesmierne veľa dôležitých prvkov a pravidiel, ktoré treba zohľadniť. Autor môže dobre napísať text, ale keď ho grafik znemožní zlým písmom, zlou väzbou, zlými fotografiami či ilustráciami, výsledok je nefunkčný. Videla som knihu matematiky, ktorá mala na dvojstrane tak husto popísané príklady a rovnice, že sa mi z toho točila hlava ako dospelej, nebol v nej žiaden systém, nebola prehľadná.“

Neexistuje spätná kontrola konkurzov?

„Nedopátrala som sa k nim. U nás totiž ani nie je pravidlo, že knihy sa pred zavedením do škôl testujú. Na ich výrobu je totiž veľmi málo času – niekedy iba necelý rok. Na to množstvo práce je to nezvládnuteľné. V zahraničí trvá vydanie učebnice dva aj tri roky.“

Dá sa to zmeniť?

„Ak sa nezmení legislatíva, tak nie. Je tam priveľa absurdít. Už len predstava, že sa zrazu stretnú úplne neznámi ľudia, ktorí sa snažia čo najrýchlejšie a čo najlacnejšie vydať učebnicu, je predsa absurdná.“

Aké najčastejšie chyby sú v učebniciach z hľadiska grafického dizajnu?

„Sú neprehľadné, hrajú na efekt – sú veľmi farebné a preplnené, majú nesprávne písmo či väzbu. Učitelia a vydavatelia tvrdia, že deťom sa to páči – ale opýtal sa ich niekedy niekto, či sa im to naozaj páči? Detský divák má úplne iné nároky ako dospelý. Grafický dizajnér musí dbať na množstvo detailov – písmo musí byť dosť veľké, čitateľné, každé písmeno musí mať vlastný tvar – veľké I sa nemôže podobať na malé l, d a b nesmú mať zrkadlový tvar a podobne.“

Pre grafického dizajnéra to musí byť výzva, prečo sa tomu nevenuje viac ľudí?

„V rámci teoretickej práce som sa rozprávala s niektorými, ktorí na príprave učebníc spolupracovali. Väčšina skúseností bola taká negatívna, že sa z ich strany skrátka skončila. Odmietli ďalšiu spoluprácu, boli tlačení do takých vecí, pod ktoré sa mali problém podpísať.“
Čítajte viac: https://kultura.sme.sk/c/6695090/deti-su-dost-velke-na-dobre-veci.html#ixzz4ZQ5Lo0cQ

 

Klasické učebnice, dnešnej školy:

prir2-2013_10343KOD_10KOD_21l93323KOD_20KOD_26

 

 

 

 

Prečo zostávajú nekvalitné učebnice našou jedinou referenciou a zdrojom informácií pre žiaka? Učitelia aj rodičia sa musia nad touto dôležitou otázkou zamyslieť.

Je škoda obmedzovať sa a reptať na súčasné učebnice v školách, keď trh ponúka nádherné knihy, z ktorých sa deti naučia tak dobre, ak nie lepšie, ako z učebníc…

l93792 flautoskola-2-metodicky-sesit-pro-ucitele-kvapilovi-originallarge-vesele_potulky_po_svetel211262  _vyr_10624hudba-tvar1888     $_3 9780141365466527b20f5cd0afe9e3adc1922244b6052 _vyr_9004Hejny-3-ucebnica---SJdivy_slovenskaportal-hry-s-hudbou-a-techniky-muzikoterapie-2042

Read more

Vyššie nároky na mobilný telefón ako na školu

Rodič kladie vyššie nároky na svoj mobilný telefón ako na školu, ktorú navštevuje jeho dieťa.

Od svojho mobilného telefónu chceme stále viac a viac. Chceme, aby zvládol hneď viacero funkcií naraz. Už dávno predsa neslúži len na telefonovanie. Spája nás so svetom – inteligentne a rýchlo.  Prostredníctvom aplikácií si svoj mobilný telefón meníme na osobného poradcu. A v neposlednom rade, jeho pôsobivý dizajn a kvalita, nás teší.

Čo keby sme s rovnakou náročnosťou pristupovali i k našim školám? Naše deti by nám boli istotne veľmi vďačné. Nech školy len neučia. Nech spĺňajú viacero funkcií. Nech spájajú naše deti so svetom – inteligentne a promptne. Nech sa školy prispôsobia našim deťom – nech sú pre nich poradcami, nech ich nechajú klásť otázky a nech spoločne nachádzajú odpovede. A nech je škola nádherná, úžasná, skvelá a čistá, aby z nej naše deti mali radosť!

Vážení rodičia, je úžasné, že ste zablúdili na stránky našej školy. Znamená to, že na vzdelaní vašich detí Vám záleží. V mene Vašich detí Vám preto patrí obrovské ĎAKUJEM. Komenský povedal: Na dobrom začiatku všetko záleží. Aj my si to myslíme. Prvé roky dieťaťa v škole formujú jeho vzťah k učeniu a určujú mieru vnútornej motivácie. Za tie prvé štyri roky v škole dieťa vyrastie…. skoro do puberty. Je to veľmi dôležité obdobie v jeho živote. Tak ako sa do šiestich rokov rozvíja detská identita ako taká, tak sa v mladšom školskom veku kladú základy pre sociálny vývin a sebarealizáciu. Škola musí preto poskytovať dieťaťu priestor na vytváranie vzťahov a musí mu dať i nástroje, ako sa v nich pohybovať. Prostredie školy musí  sršať zmysluplným učením, istotou a bezpečím.

Rodičia vytvárajú pre svoje dieťa láskyplný domov a pomáhajú mu utvárať obraz, ktorý o sebe má.  V dobrej škole mu kamaráti a učitelia musia pomáhať ísť ďalej na tejto ceste sebapoznania a sebarealizácie, a to v prostredí bezpečnom a srdečnom, kde má dieťa príležitosť otvárať sa svetu a konfrontovať sa s ním. Cez ostatných spoznáva seba, utvára a mení svoje predstavy o svete. Usporadúva svoj myšlienkový svet a učí sa.

Dieťa predsa začína povinnú školskú dochádzku za účelom, aby sa naučilo. Čítať, písať, počítať, vybrané slová, násobilku i geometriu.  Obsahové a výkonové štandardy sú tu nato. Učitelia sú tu nato. Ale stačí to? Možno ste prekvapení, veď deti sú v škole preťažované, majú toho veľa, nestíhajú….Ale čo ak je opak pravdou? Čo ak sa deti v škole nudia, doma majú veľa úloh a učitelia nestíhajú. Realita škôl nás dobieha a my už asi tušíme, že je to tak. Asi tušíme, že deťom by sme mohli ponúknuť viac ako súčasný koncept školy. Ktorý mimochodom až taký súčasný nie je, keďže sa za posledných sto rokov veľmi nezmenil.

Dnes predsa vieme, že vlastné myšlienkové pochody a názory stimulujeme kladením otázok, živou diskusiou a spoluprácou.  A nie pasívnym počúvaním učiteľa. Dieťa musí mať priestor v škole na premýšľanie o veci, musí mať priestor nato, aby položilo otázku – nie len učiteľovi ale aj spolužiakovi – jedine tak prejaví svoju individualitu a jedine tak dostane odpovede, ktoré mu pomôžu lepšie sa učiť a zažiť radosť z učenia sa. Povzdudzujme ho k neustálemu mentálnemu rozhovoru so sebou samým, aby nachádzalo a interiorizovalo zmysel vecí a ich hodnoty.

Aká je to škola, ktorá dieťa síce naučí, ale nedá mu nástroje, aby sa chcel a mohol učiť sám. Načo sú nám školy, ktoré neotvárajú cesty – kreatívne a neprebádané – pre naše deti?

Klasická škola dnes detí neučí, tak ako chceme, aby ich učila. Klasická škola ich neučí učiť sa efektívne, samostatne a s radosťou. A pritom v tom nie je žiadna záhada, žiadne tajomstvo: v jednoduchosti hry je predsa skrytá tá detská radosť, ktorá rozvíja detské myslenie. Tvorivá činnosť, ktorej sa dieťa zúčastňuje z vlastnej iniciatívy a s radosťou. Kde objavuje, diskutuje, plánuje a zažíva ponorenie do činnosti, úplne zabratie sa do nej, a tá činnosť ho pohlcuje a dáva mu pocit šťastia. To je HRA, ktorú má zažívať v škole.

Škola má byť pre deti miestom, kde nechceme dieťa niečo „naučiť“, ale kde ho chceme vyprovokovať a povzbudiť procesy v ňom samom, aby sa učilo samo. Chceme ho povzbudzovať a nabádať, aby hľadalo cesty jemu najľahšie, aby sa učilo trpezlivosti, sústredenosti a vytrvalosti na svojej ceste za poznaním.

Príďte sa s nami porozprávať o lepšej škole pre vaše dieťa, každý piatok: 17.02. a 24.02., 3.3. a 10.3. o 17h v E-KU Inštitúte jazykovej a interkultúrnej komunikácie v budove Stapring na Piaristickej ulici.

Tešíme sa na Vás,

Majka Sotáková, riaditeľka SZŠ Makovičkydenvskole_6

a učiteľky Vladka Konopásková a Silvia Seigne

Kontakt: 0907 941 958, silvia.seigne@gmail.com

Read more

Zážitkový hudobný tábor Makovičky

Tábor 2015Ahojte kamaráti,

aj tento rok sa veľmi tešíte na letný tábor základnej školy Makovičky? Minulý rok sme zažili veľa dobrodružstiev, na cestách aj necestách, hľadaním draka. Fotky tu – albumy s názvom Rytier, princezná a drak.

Týždeň plný muzicírovania

Tento rok, v krásnom prostredí pohoria Tribeč, na Vás čaká týždeň plný muzicírovania, hier a dobrodružstiev.

Vstúpime do sveta hudby, do sveta tónov a melódií, kde sa budeme dorozumievať hudobnými nástrojmi a spevom. Vladka, naša hudobníčka, má pre nás husľový kľuč, ktorý nám otvorí bránu do ríše Melody. Tá sa rozprestiera všade na vôkol a vládnu jej lesní škriatkovia. Musíme sa stať jedným z nich, aby sme porozumeli ich jazyku a nestratili sa v ich ríši.

Škriatkovia  a koncert

Rôznymi hudobnými nástrojmi pootvárame záhady škriatkov (gitara, flauta, xylofón, činely, triangel, bubon, djembe, hrkálky, rumba gule, harmónium,…). Vyrobíme si vlastný hudobný nástroj, ktorým získame jedinečné postavenie v ríši Melody.

K lesným škriatkom zavíta aj muzikoterapeut. Vyčarí nám koncert, pri ktorom za zvuku trochu netradičných nástrojov ( koshi, zvujové vlny, dažďová palica, ocean drum, sun drum…) zrelaxujeme a ponoríme sa do nášho príbehu…

O tábore

Každé ráno sa zídeme pred bránou Melody – v budove školy Makovičky – medzi 7h30 – 8h00 a rozlúčime sa o 16h00 – 16h30. Deti budú mať zabezpečený pitný režim, v školskej jedálni nás bude o 12h00 čakať teplý obed (1,40€/obed). Naša ríša Melody sa rozprestiera v chotári obce Ladice (les, vinice, potok,…) a tiež v budove školy. Pedagogičky Vladka a Silvia budú škriatkom vždy nablízku.

O Vladke a Silvii

Vladka Konopásková: Zanietená hudobníčka, ktorej nie je žiadny hudobný nástroj cudzí. Dirigentka, ktorá rozpráva rukami a počúva celým telom. Tichý a jemný človek, ktorý sa pohybuje v ríši Melody ako doma.

Silvia Seigne: Nadšená bádateľka, ktorá sa nebojí otočiť husľovým kľúčom a otvoriť bránu ríše Melody. Bude však potrebovať pomoc všetkých škriatkov, aby sa tam nestratila!

Cena tábora: 55 euro / 35 euro pre Makovičky

[gallery columns="4" link="file" size="medium" ids="2680,2920,2921,2922,2923,2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930"]
Read more

Ako funguje naša zmiešaná trieda

20150902_080750

Kde: základná škola Makovičky

Kedy: streda ráno 7h55 – 9h35 ( Slovenský jazyk/Čítanie, Matematika)

Kto: desať žiakov v zmiešanej triede 1. – 4. ročník, Majka, pani učiteľka

20160205_134748

Sedím s rannou kávou vzadu na koberci a teším sa na nasledujúce dve hodiny, ktoré strávim pozorovaním naších Makovičiek.

Vládne tu pracovný šum. Zdá sa, že hodina sa už začala, aj keď Majku ešte nie je počuť. Deti si otvárajú zošity a knihy, Majka prechádza pomedzi lavice, za chvíľu každý pracuje. Okolo Majky sa zhŕkli prváčky a čítajú zo šlabikára. Je ticho, ale skôr by som povedala : je kľudne. Prváčky po chvíli prejdú k tabuli a píšu slovíčko „motyka“. Majka obíde deti v laviciach. Jej prítomnosť ukľudňuje a uisťuje. Teraz sa deti môžu pýtať, Majka pomáha.

Vráti sa k prváčkam: Vybrala by som si túto motyku…táto je trošku krivá….pozri sa na moju…

Deti potom píšu ďalšie slová, pomáhajú si navzájom a tiež sledujú abecedu na stene.

Pracuje sa v tichosti.

Tretiaci majú hotové, písali vybrané slová po „s“ a už si ich aj skontrolovali. Teraz komentujú prváčky. Niektorí idú za Majkou.

Šimonka, štvráčka, pracuje samostatne, opakuje si teraz spodobovanie.

Prváčky si sadajú a pracujú v šlabikári.

Raphael, druhák, ide za Majkou, kontrolujú, opravujú, idú aj k magnetickej tabuli. Druháci majú tvrdé a mäkké spoluhlásky.

Raphael s Adamom sa vracajú do lavíc a pokračujú v práci aj so Saškou.

Tretiaci prichádzajú k Majkinmu stolu a konzultujú cvičenie. Jedná sa o železničný násyp a sýpku. Treba vysvetliť slová. V Ladiciach bol aj mlyn aj železnica, deti rýchlo chápu nové slová.

Tretiaci môžete ísť na koberec a pokračovať ďalej v knižke….druháci…Adamko sa poponáhľa….prváčky pracujú…poď Šimonka k tabuli! Vyskúšam ťa. Šimonka píše všelijaké písmenká a tretiaci z koberca konštatujú, akú má ťažkú úlohu!

Tak a ideme dávať jednotky…prváčky, vaša práca v šlabikári…druháci mi dajú zošity na stôl…

Zdá sa, že je už aj prestávka, ale Šimonka je stále pri tabuli a pokojne píše. Saška, druháčka sa túli k Majke.

Majka sedí v triede, rozpráva sa a dáva rady, kto si má čo precvičiť. Osobný koučing:)

 

Niekto oznamuje, že sa začína Matematika.

Kristínka, Emka a Amy, prváčky, sú okolo Majky , Emka jej sedí na kolenách. Voľačo sa chystá. Aha! Zaslúžia si nové zošity! Slávnostne Ti odovzdávam matematiku do druhého polroka, Amy…Všetci tlieskajú. Poznáte tú pesničku? A Majka s deťmi spievajú pesničku o číslach.

Som milo prekvapená!

Druháci idú k tabuli a skúša sa. Kto vypočíta prvý. Ak nevedia, otočia sa a počítajú na tabuľu. Majka im priťažuje. Ostatní povzbudzujú: Výborne! Aj tlieskajú.

Šimonka im počítala skóre.

Tretiaci idú pred tabuľu. Majka si sadne na tretiacke miesto a skúša násobilku. Prváčky zatiaľ pracujú vo svojom zošite. Potom ide štvrtáčka, príklady jej vymýšľajú tretiaci.

Po skúšaní sa rozdeľuje robota:  Tretiaci, dajte si geometriu. Šimonka, čo si dáš ty? Druháci si v lavici zasúťažia, Majka píše číslo cvičenia na tabuľu.

Všetci sa spokojne pustia do práce. Majka ešte nesedela na svojej stoličke. Prechádza od žiaka k žiakovi.

Prváčky sa zas okolo nej zhŕknu aj s novým zošitom. Majka volá Kristínku, aby sa k nim pridala, starý zošit si dokončí neskôr: Poď Kristínka s nami, poď, spolu nám je veselšie. Chváli.

Tretiaci, som zvedavá, kto dostane jednotku.

Po chvíli, keď prváčky odídu pracovať samostatne, dvíhajú sa tretiaci a idú k Majke na konzultáciu.  Sú v družnom rozhovore s Majkou, ktorá povzbudzuje, pozoruje a pýta sa. O chvíľu sú všetci pri tabuli.  Prváčky sa dali dokopy a voľačo preberajú v lavici. Majka si to všimla, ale nechá ich. Netrvá to dlho a za chvíľu je každá na svojej stoličke.

Druháci pracujú. Adi si ide sadnúť na Majkine miesto, aby lepšie pracoval.

Majkin hlas je pokojný, pri rozhovore je vždy na úrovni žiaka, nikdy sa mu neprihovorí „zvrchu“ vždy má oči na jeho úrovni. Majka je láskavý, povzbudzujúci a rešpektujúci element v triede.

Tretiak sa hlási, ide k nemu. Druháčka Saška počíta pri tabuli. Je trošku neistá. Majka ju navedie tak, že vypočíta sama: Ty to vieš, si šikovná.

Ale počuť aj: Nuž, tu jednotky nebudú…

Prváčky sú zasa spolu , radia si a vysvetľujú.

Tretiaci zdá sa, tiež riešia dáky problém. Šimonka je s nimi a pomáha im.

Majka nazerá prváčkam do zošita. Emka ty to vieš, si šikovná, len sa hráš s ceruzkami….Kika, prepočíta…Adamko – posledná minútka…Saška, stihla si? Na záver Majka obíde každého zvlášť.

 

Makovičky sú jeden živý organizmus.

Majka je pani učiteľka, ktorá ho uvádza do pohybu, orientuje a usmerňuje. Nedrží však motúziky, za ktoré by ho ťahala ako bábkar bábku. Je s ním v neustálej interakcii a v rozhovore. Je to osobnosť, ktorú v tejto triede cítiť v bezprostredných a otvorených vzťahoch. Výsostne individuálnych a citových – láskyplných.

Read more

Tento a budúci školský rok

vajicka drozdaVyhodnocovacia správa výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

V septembri 2014 sa slávnostne otvorili brány novovzniknutej Súkromnej základnej školy Makovičky v Ladiciach. Zriaďovateľom školy je neziskové občianske združenie Makovičky. V prenajatých priestoroch bývalej základnej školy dostali žiaci šancu vzdelávať sa v triede s nízkym počtom žiakov. Sme málotriedna škola, v ktorej vládne príjemná pracovná atmosféra, založená na prirodzenej a otvorenej komunikácii medzi žiakmi a dospelými.

Triedu navštevovalo  8 žiakov 1.-3.ročníka. Pracovali pod vedením riaditeľky a súčasne triednej učiteľky PaedDr. Márii Sotákovej, ktorá vyučovala  Slovenský jazyk, Matematiku, Vlastivedu, Prírodovedu, Telesnú výchovu a Informatiku.  V rámci Hudobnej výchovy sa vyučovala aj hra na flautu. Anglický jazyk mali žiaci nielen ako samostatnú hodinu, ale prelínala sa celou popoludňajšou činnosťou pod vedením Mgr. Silvii Seigne.

Hlavné úlohy na školský rok 2014/2015 v oblasti výchovy a vzdelávania boli splnené.  Vyučovali sme podľa  štátneho vzdelávacieho programu pre 1.stupeň ZŠ – ISCED 1 vo všetkých ročníkoch. Pracovali sme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu pod heslom „Chcem byť múdry a dobrý“. Do tematických  výchovno-vzdelávacích plánov boli zapracované prierezové témy: environmentálna výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, osobnostný a sociálny rozvoj človeka, multikultúrna výchova, mediálna výchova, ochrana života a zdravia. Ďalšie úlohy: úloha prevencie drogových závislostí, úloha výchovy k bezpečnému správaniu a ochrane zdravia pri práci.

  1. ročník: 2 chlapci – 22 hod. týždenne
  2. ročník: 1 chlapec, 2 dievčatá – 23 hod. týždenne
  3. ročník: 2 chlapci, 1 dievčatá    –   25 hod. týždenne

Sme školou dobrých skutkov.  Zapojili sme sa ako detská porota do celoslovenského projektu Detský čin roka 2014. Deti si vypočuli a hodnotili 35 nominovaných dobrých skutkov svojich rovesníkov. Chceme byť múdri a dobrí. V rozvrhu sme mali vyčlenenú vlastnú a veľmi obľúbenú hodinu, na ktorej sme zbierali zrnká múdrosti. Tie sme ilustrovali a zviazali do našej knihy.  Celý rok nás sprevádzal náš kamarát Jerry. Deti si ho mohli zobrať so sebou domov a do zošita zapisovali zaujímavé príbehy zo života v škole a doma. Tým sa tiež utužovali vzťahy v kolektíve. Podarilo sa nám vytvoriť dobrý kolektív žiakov, ich správanie bolo v súlade so školským poriadkom. Prváci boli slávnostne pasovaní  a zložili sľub pred zrakmi svojich rodičov a našich škôlkarov, s ktorými sme spolupracovali od začiatku školského roka.

S vyznamenaním prospelo 6 žiakov, prospeli  veľmi dobre 2 žiaci.

Žiačka 3.ročníka Šimona Scholtzová úspešne reprezentovala triedu a stala sa víťazkou  v okresnom kole Pytagoriády v Zlatých Moravciach. Žiaci vystupovali na Mikuláša v kostole a na Deň Matiek v kultúrnom dome v Ladiciach. V rámci Školy v prírode poznávali blízke okolie a podnikali celodenné výlety  do Topoľčianok, Zubrej zvernice, vystúpili na Veľký Lysec a boli aj na Gýmeši.   Poznávame mikroregión  Tribečska  a chceme sa zapojiť do projektu: Príbehy našich kroník.

Učili sme sa podľa rozvrhu 4 hodiny dopoludnia. Potom bola obedňajšia siesta a v popoludňajších hodinách mali žiaci Anglický jazyk, Hudobnú výchovu a Výtvarnú výchovu. Táto činnosť prebiehala väčšinou v anglickom jazyku, deti pracovali v ateliéri alebo podľa počasia aj vonku. Okrem ihriska chodili aj do lesa, k potoku,  veľmi ich zaujala lukostreľba, pod vedením pána starostu obce.

Mimoškolské aktivity

Október 2014

– divadelné predstavenie v angličtine pre rodičov a starých rodičov: Little Red Riding Hood

– Pasovačka prvákov

– Deň jablka

November 2014

– výchovný koncert

– sokoliar

– návšteva farmy

December 2014

– Mikuláš program

Február 2015

– Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Marec 2015

– výstup na Gýmeš

– návšteva múzea a hrobu Forgáčovcov

– Noc s Osmijankom

– Dentálna hygiena – prednáška

– Pytagoriáda v Zlatých Moravciach

– Deň vody

Apríl 2015

– beseda s lesníkmi a sadenie stromčekov

– turnaj vo futbale – mikroregión Tribečsko

– Deň zeme

Máj 2015

– Deň matiek v kultúrnom dome, predstavenie v angličtine Fisherman and the Fish

– Škola v prírode – poznávame svoje okolie / Lovce- zubria zvernica, Topoľčianky – zámok a park, výstup na Veľký Lysec, Kostoľany pod Tribečom- kostol NKP, farma Mašekov mlyn/

Jún 2015

– Atletické hry Žitavany, Atletické hry na škole

– Arborétum Mlyňany

Spolupráca s MŠ

Vianočné a veľkonočné dielne

Zápis do 1.roč.

Deň otvorených dverí

Zber papiera – priebežne                                                                                                      

V súčasnosti máme  do 1.ročníka v  školskom roku 2015/2016 zapísané 3 žiačky. Pripravujeme stretnutie s rodičmi pred koncom školského roku, aby sme vyhodnotili celoročnú prácu  a predložili návrh práce v školskom roku 2015/2016.

 

Školský rok 2015/2016

V budúcom školskom roku budeme pokračovať v aktivitách, ktoré obohatili našu prácu v oblasti vzdelávania a výchovy. Opäť sa zapojíme do poroty Detský čin roka, kde nás čakajú pútavé príbehy z celého Slovenska. Prečítame nové knihy, ktoré nám pripraví Osmijanko. Budeme poznávať mikroregión Tribečsko a zapojíme sa do turistickej, navigačnej a čiastočne internetovej hry Geocaching. Možno sa nám podarí založiť novú kešku práve v Ladiciach a tým zviditeľniť našu obec. Budeme sa venovať pranostikám, poznávať prírodu v každom ročnom období a vytvoríme vlastnú knihu, ktorú pokrstíme na konci školského roku. Samozrejme nebudú chýbať ani športové a kultúrne aktivity podobne ako v tomto školskom roku. V 3. a 4. ročníku pribudne pracovné vyučovanie. Budeme hľadať najkrajšiu záhradku v obci.

Upevňovať a posilňovať vzťah učiteľ-rodič-žiak sa snažíme pri každej príležitosti. Virtuálna knižnica – tzv. škola bez kriedy, je jedna z našich praktických pomôcok, kde rodič a žiak komunikujú s učiteľom prostredníctvom rôznych zaujímavých úloh, odkazov.

Hudobná výchova pokračuje výučbou flauty pre všetky ročníky a pribudne aj novo zakúpený klavír! Vyučovanie výtvarnej výchovy prebiehalo z väčšej časti CLIL metódou – integráciou anglického jazyka do nejazykového predmetu. V tomto trende pokračujeme i budúci školský rok. Prehlbujeme medzipredmetové vzťahy: slovenský jazyk – prírodoveda – výtvarná výchova – vlastiveda – Tribečsko (nový predmet, ktorý strieda Zrnká múdrosti).

Naša knižnica sa rozrastá. Veľký dôraz dávame na pravidelné čítanie s porozumením. Žiaci vyšších ročníkov budú povzbudzovaní i k čítaniu jednoduchej literatúry v anglickom jazyku – Graded readers / Easy reads. Žiaci štvrtého ročníka budú pripravovaní na skúšku z anglického jazyka: Cambridge certificate YLE.

Školský klub pokračuje v tom istom duchu ako tento rok. Príroda, les, vinice, potok, ručné práce, angličtina, voľná hra. Poplatok v školskom klube je 4 eurá za mesiac.

Počas školského roka budeme podobne ako v Čajovni dobrých ľudí popíjať bylinkové čaje (máme nazbierané) a tak vytvárať príjemnú pracovnú atmosféru, ktorá nám pomôže zvládnuť predpísané učebné osnovy a dosiahnuť čo najlepšie vyučovacie výsledky. Sme výborný kolektív, dokážeme si pomáhať a s elánom sa po prázdninách pustíme opäť do práce.

Read more

Denný anglický tábor

taborV krásnom prostredí Tribeča, v okolí Ladíc sa skrýva drak! Nájde sa odvážny rytier, ktorý vyslobodí princeznú z jeho pazúrov? Nájde sa taký, ktorý prebrodí Drevenicu, prejde pustou skalnou krajinou aj tmavým lesom a preľstí draka? Ak sa mu to podarí, na hrade ich čaká veľkolepá hostina!

Cena: 55€ , pre žiakov ZŠ Makovičky 35€

pre všetkých platí súrodenecká zľava 25%

V cene nie je zahrnutá strava. Bude možné obedovať v jedálni.

Svoje dieťa môžete prihlásiť na: silvia.seigne@gmail.com, 0907 941 958

 

 

Počas týždňa bude naším hlavným stanovišťom budova školy. Tu sa stretneme každé ráno o 8h00.  Prenesieme sa do časov, keď po oblohe lietali draci a na koňoch stískali svoje meče rytieri. Príbeh, pesničky, arts&crafts a príroda budú súčasťou každého dňa. Okolo 16h zosadneme z koňa a zložíme zbroj.

 

kľúčové slová dňa BOOKS
Pondelok Vitajte v  kráľovstve! rytier, výbava – príprava Sir Charlie Stinky Socks
Utorok Za princeznou mapa, les, príšery, veža The Gruffalo, Monsters
Streda Drak vlastnosti, popis draka Drakológia, From Head to Toe
Štvrtok Na hrade hrad, miestnosti, záhrada Knights and Castles
Piatok Hostina party menu, jedlo, pitie, piknik Ketchup on Your Cornflakes?

 

6e67baf34609a9cff47c2b5688470c12

 

 

Na začiatku nášho dobrodružstva si založíme denník, do ktorého si budeme zapisovať a kresliť všetko dôležité, čo nás na výpravách stretne. (Teda hlavne slovíčka z angličtiny:)

 

 

 
[gallery columns="4" link="file" size="medium" ids="2884,2885,2886,2887,2888,2889,2890,2891,2892"]

Read more