Blog

Ako naučiť dieťa rozprávať? Pardon! Čítať.

čitateľská gramotnosť dáva krídla

Ako naučiť dieťa rozprávať? 

Doporučujem zvoliť si najskôr dobrú metodiku a potom aplikovať osvedčené techniky.  Pozor, trénovať rozprávanie treba každý deň.  Najlepšie, keď sa s dieťaťom budete rozprávať aspoň 15-20 minút denne. Začnite v septembri a na jar by už mohlo samostatne rozprávať!

Zdá sa Vám to trošku uletené? Ale veď takto sa deti učia v školách čítať. A funguje to. Ako je to možné?

Nuž, možno to nefunguje až tak dobre a možno ani nie tak presne. Dieťa sa neučí čítať len v škole, ako sa Vám sprvoti môže zdať. Odovzdať celú zodpovednosť za gramotnosť Vášho potomka do rúk školy nie je preto najrozumnejšie.

Ideálne by bolo začať takto:  Čo keby sme najskôr deťom 2-3 roky čítali a až potom od nich chceli, aby prečítali svoje prvé slová? A aj potom, ako začnú čítať, by sme im neprestávali čítať? Rozdiel v kvalite ich čítania by bol citeľný. 

Deti získavajú rôzne zručnosti, kde jedna stavia na druhej. Osvojená zručnosť hovorenia, pripraví základy pre čítanie a písanie. Zvládnuté čítanie a písanie umožní zas deťom dať do pohybu celý súbor ďalších kognitívnych procesov. 

Ovládanie reči zostáva však tým najzákladnejším predpokladom kvalitného čítania – čítania s porozumením. Načo by nám predsa bolo hlasné predčítavanie z knihy, ktorej reč dobre neovládame? Keď sa dieťa učí čítať vychádzame teda z toho, že má dostatočnú slovnú zásobu. Predpokladáme, že  významu slov v šlabikári rozumie a vie ich správne použiť vo vetách. Potešíme sa, keď  prelúska slová: kel, ba-kla-žán, cvi-kla, ka-le-ráb, ale hlavne sa musíme uistiť, že všetku tú zeleninu aj pozná. Inak sa nám neskôr stane, že napríklad na hodine Prvouky neporozumie zadaniu: Diskutuj o obdobiach a dĺžke života človeka a psa. V každom riadku vyznač, medzi ktorými dvoma susednými obrázkami je najväčší rozdiel vo vývine. 

Náš cieľ je preto naučiť deti čítať a zároveň rozumieť tomu, čo čítajú. Len vtedy budú naozaj gramotné a nebudú potrebovať, aby im niekto “preložil” zadanie k úlohe. Znie to možno jednoducho, ale veľakrát na tento detail zabudneme a tešíme sa z pekne prečítaného textu.

Čítanie ide teda ruka v ruke s bohatou slovnou zásobou. Slovnú zásobu dieťaťa by sme mali neustále rozširovať – rozprávaním sa na rôzne témy a určite by sme nemali prestať deťom čítať zaujímave a pútavé knižky, ktoré si sami ešte nedokážu prečítať. 

Nášmu sedemročnému šibalovi alebo našej šesťročnej šikulke predsa nemôže stačiť text v šlabikári: 

Samo má lego.  Som sám? 

Má i Sima lego?  Asi má. 

Najskôr ich (asi) urazí. 

Srdečne Vás pozývame na webinár. Registrujte sa tu: 

https://forms.gle/VKdA76C3q8o2qBjg9

Read more

Zápis detí do školy Makovičky

Tvoríme priestor aj pre Vaše dieťa

Prvý ročník je pre Vaše dieťa veľmi dôležitý. Na dobrom začiatku všetko záleží.

Prečítajte si o tom, aký režim a akú náplň dňa bude mať Vaše dieťa v Makovičkách.

Škola otvára svoje brány o štvrť na osem. Deň začíname presne o ôsmej v rannom kruhu. Ranný kruh je priestor, v ktorom je učiteľ s deťmi v rozhovore. Čítajú si knižku na pokračovanie alebo majú tématicky ladený kruh. Ranný kruh je aj priestor na cielené rozvíjanie emocionálnej inteligencie detí.

Škola Makovičky funguje ako zmiešaná malotriedka, kde sa prváci a druháci učia v spoločnom priestore. Výhody takéhoto vertikálneho vyučovania pociťujeme v našej škole každý deň. Učiteľ neučí triedu, ale je prítomný pre každé dieťa zvlášť. Učenie je individuálny proces a nemôže tomu byť inak ani v našej škole.

Dopoludnie je rozdelené na tri hlavné 60-minútové vyučovacie bloky. Po prvých dvoch blokoch si deti oddýchnu na 30-minútovej prestávke, ktorú trávia na školskom dvore a v prípade zlého počasia na prekrytej terase. Takto občerstvené pokračujú v treťom vyučovacom bloku, ktorý končí o dvanástej hodine. Nasleduje obed a siesta. Poobedňajšie aktivity začínajú výchovami (výtvarná, telesná, hudobná výchova) a plynule prechádzajú do aktivít školského klubu. Škola zatvára svoje brány o pol piatej.

Vyučovanie detí prebieha v priestrannej triede, kde sa nachádza aj náučno-relaxačná zóna. Priestor pred tabuľou je vybavený školskými lavicami, ktoré umožňujú rôzne variácie podľa potreby. Trieda má priamy východ na terasu, ktorá sa od mája do októbra využíva na učenie vonku. Deti tiež veľmi radi trácia čas v školskej knižnici, kde majú k dispozícii množstvo slovenských aj anglických kníh.

Prvácke Makovičky majú unikátny šlabikár. Šlabikár Nový je prvý šlabikár vôbec, ktorý učí nielen písanie a čítanie, ale zameriava sa aj na hovorenie. Majster Slabika a majster Dĺžeň sprevádzajú deti spolu s Hlásulienkou krajinou písmen až ku kráľovnej Grafii. Deťom sa páči aj bacil Omyl , ktorý pomáha urobiť z chyby príležitosť na učenie sa. Šlabikár je obohatený o príbehy, ktoré sa deti učia nielen chronologicky správne prerozprávať, ale pri rozuzlení zápletky rozvíjajú aj svoju kreativitu.

Matematika Hejného metódou je o trochu známejšia a veru nedáme na ňu dopustiť ani v našich Makovičkách. Podporuje samostatné uvažovanie detí a prácu v skupine. Je matematikou pre všetky deti. Vnáša do hodín nový rozmer: deti sa učia argumentovať, diskutovať a vyhodnocovať. Rešpektujú druhého a vedia sa rozhodovať.

Klasická prvouka? Veru nie. Makovičky objavujú svet inak. Zážitkovo cez pokusy, pozorovania a v diskusii. Deti toho predsa už toľko vedia, nie sú prázdne nádoby! Vytvorme im priestor, kde budú zdieľať svoje predstavy o svete, na ktoré učiteľ efektívne nadviaže. Spájať poznané s nepoznaným je predsa tá správna cesta.

Individuálna výučba, bezpečné prostredie, kvalitné učebnice, moderné pomôcky, podnetné priestory…. – to sú niektoré zo stavebných kameňov našej školy. O to, aby neskončili v rozvalinách, ale vytvorili pevnú konštrukciu, sa starajú naši učitelia. Kvalita učiteľa je kľúčová. Len dobrý pedagóg zabezpečí pre Vaše dieťa dobré vzdelanie.

Pozývame Vás nasať atmosféru Makovičiek. Dohodnite si návštevu školy u Silvii Seigne:

0907 941 958, silvia.seigne@zsmakovicky.sk.

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár na našej stránke.

Read more

Niet vzdelania bez kultúry

Vianočné besiedky už dlhšiu dobu nie sú samozrejmou súčasťou školského života. Tak ako vystúpenia ku Dňu Matiek – bez okolkov sme sa s nimi na pár rokov rozlúčili… Bolo predsa toľko dôležitejších vecí na práci!

A tak, keď sa u nás minulý týždeň konečne rozsypali trblietky a zazneli koledy, preletel školou stratený školský vianočný duch a spokojne si vzdychol:  Ach, konečne v škole!

Koledy a scénky našich detí boli anglicko-slovenské. Vymysleli a napísali si ich deti samé. Pretavili do nich kultúru našej krajiny, svojej rodiny a vlastné, im najbližšie koncepty. Makovičky sa premenili na tínedžerky, ktoré navštevovali Christmas school, na vojakov v zákope, z ktorých sa v deň Vianoc stali kamaráti. Namiesto Santa Clausa prišla na saniach so sobmi Lady Claus: Ho, ho, ho ! Darčeky pre všetkých! 

Deti prejavili iniciatívu, samostatnosť a kreativitu. Za svoju trpezlivosť a sústredenosť boli odmenené pocitom spolupatričnosti a hrdosti. Bol to pre nás všetkých kultúrny zážitok. Možno sa Vám to bude zdať odvážne, ale pre nás je kultúrny zážitok rovnako dôležitý ako aha! moment na hodine fyziky. 

Kultúra vytvára z dieťaťa celistvú osobnosť. Bez nej by nič, čo sa naučí v škole, nedávalo zmysel. Táto duševná potrava umožní dieťaťu prežiť, spojiť a zvnútorniť si vedomosti, tak aby nezostali na úrovni kognitívnych poznatkov, ale aby prešli celým telom, napojili sa na emócie a zhmotnili sa do jemu vlastných myšlienok. Tieto myšlienky, ktoré si dieťa formuluje samé, mu pomáhajú pochopiť svet.

Kultúra je ako hrnčiarska pec, v ktorej sa naučené vedomosti stmelujú. Jedine živá kultúra, od hodnotového systému až po umenie, umožní deťom vlastniť ich vedomosti.

Ak deti len učíme, sedíme za hrnčiarskym kruhom a točíme mäkkú hlinu. Neustále tvarujeme a pretvarujeme, riadime. Ak nám však ide o kvalitné a zmysluplné vzdelávanie našich detí, musíme nami tvarovanú hlinu vystaviť podmienkam, kde sa ukáže, či z našej práce nezostanú len črepiny. 

Žitím v kultúre a s kultúrou sa však snažíme vybrať z pece kúsky, ktoré si zaslúžia byť zdobené glazúrou….

Pozývame Vás nasať atmosféru Makovičiek. Dohodnite si návštevu školy u Silvii Seigne na 0907 941 958, silvia.seigne@zsmakovicky.sk.

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár na našej stránke.

Read more

Správa o výsledkoch školskej inšpekcie v Makovičkách

V mesiaci november prebehla v škole Makovičky komplexná školská inšpekcia. Predmetom inšpekcie bol stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania a materiálno-technického zabezpečenia. Školská inšpekcia tiež vykonala 19 hospitácií na vyučovacích hodinách.

V Makovičkách sme naposledy privítali inšpekciu v roku 2017. Odvtedy sa veľa zmenilo. A nielen u nás. Proces inšpekcie je exaktnejší a detailnejší. Inšpektorky venovali čas spoznaniu našej školy a pretavili ju do grafov a tabuliek. Makovičky však dýchajú človečinou a my sme poctení, že precízna inšpekčná práca ju zachytila: pani inšpektorky sa u nás cítili príjemne a návštevou našej školy boli povzbudené. (!) Takáto spätná väzba ide priamo do srdca nám všetkým – učiteľom, žiakom i rodičom, ktorí školu Makovičky tvoríme. Ďakujeme!

Piliere školy Makovičky, definované v školskom vzdelávacom programe (ŠkVP), vychádzajú z tvorivo humanistického modelu výchovy a vzdelávania. Z neho vychádza to, čo je pre nás dôležité , čo definujeme ako zásadné. Je pre nás veľkým zadosťučinením, že inšpekcia odpozorovala ako silné stránky našej školy práve tieto piliere, na ktorých naša škola stojí.

Za výrazné pozitíva školy Makovičky inšpekcia určila: (vypísané zo správy o výsledkoch školskej inšpekcie)

vytváranie atmosféry istoty a psychického bezpečia. V prostredí vytvorenom učiteľkami sa žiaci cítili prirodzene, spokojne, boli rešpektovaní, mohli byť aktívni a samostatní. Učiteľky prispievali k atmosfére slobody, zodpovednosti a bezpečia. Podporovali sebadôveru každého žiaka, boli prívetivé, láskavé a empatické, reagovali povzbudzujúco a vytvárali priestor na zažitie úspechu každého žiaka. Na všetkých hodinách bola pozitívna pracovná atmosféra, čo škola prezentovala v cieľoch ŠkVP ako jeden z jej pilierov (bezpečné prostredie a rešpektujúci prístup).

rozvíjanie občianskych kompetencií žiakov (humanistické hodnoty, zodpovednosť za svoje konanie, rešpektovanie ostatných, atď.) Silnou stránkou procesu bolo rozvíjanie občianskych spôsobilostí žiakov. Hodnotové postoje a svoje názory vyjadrovali žiaci aktívne, plynule a zmysluplne. Žiaci sa dokázali počúvať a empaticky reagovať. Počas vyučovania, uplatňovali efektívnu komunikáciu s osvojenými základnými mäkkými zručnosťami.

uplatňovanie efektívnej komunikácie žiakov s učiteľom a medzi sebou navzájom. V triede vládli priateľské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, ktoré podporovali sebadôveru žiakov a vytvárali pozitívnu klímu. Učitelia využívali efektívne stratégie v súlade so zameraním školy v ŠkVP ( klásť dôraz na efektívne, tvorivé a humánne vyučovanie predmetov, na vzdelanie pre život). Učitelia priebežne formatívne hodnotili výkony žiakov, zadávali doplňujúce otázky, čo spolu so záverečnou spätnou väzbou podporovalo efektívne učenie sa žiakov.

podporovanie odborného rastu pedagogických zamestnancov. Vedenie školy vytvorilo podmienky na rozvoj školy v súlade s koncepčnými zámermi, čo sa preukázalo v aplikácii inovatívnych foriem a metód. Pozitívny dopad na vzdelávanie žiakov mali personálne podmienky zabezpečujúce vysokú odbornosť vyučovania.

Vedenie pedagogickej dokumentácie školy a vedenie žiakov k využívaniu IKT identifikovala inšpekcia ako oblasti vyžadujúce zlepšenie.

Určite, oznámenie o komplexnej školskej inšpekcii v nás vyvolalo stres. Na príchod inšpektoriek sme sa zodpovedne pripravovali. Keď však prekročili prah našej školy, všetky obavy sa rozplynuli. Boli u nás, v našom svete a my sme im ukázali to najlepšie z nás. Naše Makovičky zvládli týždenný maratón hospitácií a my sa môžeme tešiť z výsledku. Sme vďační za konštruktívnu spätnú väzbu, ktorú priniesol externý pohľad inšpektoriek. Podporil proces rastu našej školy a nasypal zopár zrniek múdrosti do našej Makovičky. Ďakujeme!

Pozývame Vás nasať atmosféru Makovičiek. Dohodnite si návštevu školy u Silvii Seigne na 0907 941 958, silvia.seigne@zsmakovicky.sk.

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár na našej stránke.

Read more

Čítame anglické knihy

Naše Makovičky veľmi radi a veľa čítajú. Knižky sú všadeprítomné a nikdy ich nie je dosť. Myšlienka začať čítať aj anglické knihy bola preto prirodzená. Ale ako na to?

Enjoy reading easy books. Také je heslo Extensive Reading, a tak sme aj začali. Na začiatok sme deťom ponúkli graded readers od rôznych vydavateľov – ELI, Express Publishing, Usborne, atď. Spoločne sme si odsledovali, ktorý level (podľa počtu slov) sa komu číta najlepšie. Veľa sme sa s deťmi rozprávali, aby bol každému jasný cieľ: Enjoy reading easy books. Takže ešte raz: knižka musí byť pre teba ľahko čitateľná (nie viac ako päť neznámych slov na stranu) a musí ťa baviť! K tejto druhej požiadavke sme rýchlo pristúpili, keďže témy v graded readers sa rýchlo minuli a nie vždy zaujali naše 9 až 11 ročné Makovičky…

Veľké obrázkové, príbehové knižky, ktoré používame v nižších ročníkoch sa nehodia na samostatné čítanie väčších detí. Knižnicu sme preto doplnili autentickými komiksovými knižkami – graphic novels (viď obrázky). Najviac deti zaujali knižky zo školského prostredia, alebo aj tie, ktoré už mali prečítané v slovenskom preklade ( Tin Tin, Anna of Green Gables, R. Dahl…). Iné objavili a chytili ich za srdce, ako napríklad The Witch Boy. Komiks je výborný žáner, spája kresbu a krátky text – ideálne pre začínajúceho čitateľa v cudzom jazyku.

O tom ako zostaviť celý program Extensive Reading (ExR), ako naplánovať jednotlivé hodiny a mnoho iného sme sa dozvedeli z kníh a prednášok Richarda Day, zakladateľa Extensive Reading Foundation. Hlavným cieľom na hodine ExR je v prvom rade voľné a nerušené čítanie. Kumšt učiteľa spočíva v tom, aby motivácia detí neklesala, ale naopak, aby deti čítali viac a viac. Dieťa sa stáva čitateľom, ak trávi veľa času čítaním. Jednoduché, ale obísť sa to nedá. Čas zostáva najvzácnejšou komoditou. Richard Day nás inšpiruje krátkymi aktivitami (viď obrázky), ktoré s deťmi skúšame, ale vymýšľame aj vlastné. Zámer je obohatiť, spestriť čítanie a dať si spätnú väzbu.

Čítanie anglických knižiek slávi v Makovičkách úspech. Dôkazom sú aj štvrtáci, ktorí spontánne – cez siestu, poobede – začali knižkami listovať a čítať si ich. Počiatočná investícia do kníh je značná, ale raz vybudovaná knižnica tu zostáva pre ďalšie Makovičky. Budeme radi, ak Vás náš projekt povzbudil do budovania vlastnej anglickej knižnice!

Zošitky, do ktorých si deti zapisujú prečítané knižky. Môžu si poznačiť aj stranu, na ktorej sa zastavili.

Pozývame Vás nasať atmosféru Makovičiek. Dohodnite si návštevu školy u Silvii Seigne na 0907 941 958, silvia.seigne@zsmakovicky.sk.

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár na našej stránke

Read more