Blog

Zápis detí do školy Makovičky

Tvoríme priestor aj pre Vaše dieťa

Prvý ročník je pre Vaše dieťa veľmi dôležitý. Na dobrom začiatku všetko záleží.

Prečítajte si o tom, aký režim a akú náplň dňa bude mať Vaše dieťa v Makovičkách.

Škola otvára svoje brány o štvrť na osem. Deň začíname presne o ôsmej v rannom kruhu. Ranný kruh je priestor, v ktorom je učiteľ s deťmi v rozhovore. Čítajú si knižku na pokračovanie alebo majú tématicky ladený kruh. Ranný kruh je aj priestor na cielené rozvíjanie emocionálnej inteligencie detí.

Škola Makovičky funguje ako zmiešaná malotriedka, kde sa prváci a druháci učia v spoločnom priestore. Výhody takéhoto vertikálneho vyučovania pociťujeme v našej škole každý deň. Učiteľ neučí triedu, ale je prítomný pre každé dieťa zvlášť. Učenie je individuálny proces a nemôže tomu byť inak ani v našej škole.

Dopoludnie je rozdelené na tri hlavné 60-minútové vyučovacie bloky. Po prvých dvoch blokoch si deti oddýchnu na 30-minútovej prestávke, ktorú trávia na školskom dvore a v prípade zlého počasia na prekrytej terase. Takto občerstvené pokračujú v treťom vyučovacom bloku, ktorý končí o dvanástej hodine. Nasleduje obed a siesta. Poobedňajšie aktivity začínajú výchovami (výtvarná, telesná, hudobná výchova) a plynule prechádzajú do aktivít školského klubu. Škola zatvára svoje brány o pol piatej.

Vyučovanie detí prebieha v priestrannej triede, kde sa nachádza aj náučno-relaxačná zóna. Priestor pred tabuľou je vybavený školskými lavicami, ktoré umožňujú rôzne variácie podľa potreby. Trieda má priamy východ na terasu, ktorá sa od mája do októbra využíva na učenie vonku. Deti tiež veľmi radi trácia čas v školskej knižnici, kde majú k dispozícii množstvo slovenských aj anglických kníh.

Prvácke Makovičky majú unikátny šlabikár. Šlabikár Nový je prvý šlabikár vôbec, ktorý učí nielen písanie a čítanie, ale zameriava sa aj na hovorenie. Majster Slabika a majster Dĺžeň sprevádzajú deti spolu s Hlásulienkou krajinou písmen až ku kráľovnej Grafii. Deťom sa páči aj bacil Omyl , ktorý pomáha urobiť z chyby príležitosť na učenie sa. Šlabikár je obohatený o príbehy, ktoré sa deti učia nielen chronologicky správne prerozprávať, ale pri rozuzlení zápletky rozvíjajú aj svoju kreativitu.

Matematika Hejného metódou je o trochu známejšia a veru nedáme na ňu dopustiť ani v našich Makovičkách. Podporuje samostatné uvažovanie detí a prácu v skupine. Je matematikou pre všetky deti. Vnáša do hodín nový rozmer: deti sa učia argumentovať, diskutovať a vyhodnocovať. Rešpektujú druhého a vedia sa rozhodovať.

Klasická prvouka? Veru nie. Makovičky objavujú svet inak. Zážitkovo cez pokusy, pozorovania a v diskusii. Deti toho predsa už toľko vedia, nie sú prázdne nádoby! Vytvorme im priestor, kde budú zdieľať svoje predstavy o svete, na ktoré učiteľ efektívne nadviaže. Spájať poznané s nepoznaným je predsa tá správna cesta.

Individuálna výučba, bezpečné prostredie, kvalitné učebnice, moderné pomôcky, podnetné priestory…. – to sú niektoré zo stavebných kameňov našej školy. O to, aby neskončili v rozvalinách, ale vytvorili pevnú konštrukciu, sa starajú naši učitelia. Kvalita učiteľa je kľúčová. Len dobrý pedagóg zabezpečí pre Vaše dieťa dobré vzdelanie.

Pozývame Vás nasať atmosféru Makovičiek. Dohodnite si návštevu školy u Silvii Seigne:

0907 941 958, silvia.seigne@zsmakovicky.sk.

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár na našej stránke.