Blog

Newsletter ❤ február/marec 2024

škola Makovičky

10. výročie školy Makovičky ❤ otvárame 2. stupeň ❤ prehľad podujatí

10. výročie školy Makovičky

Dva stromy. Prvý – rozkvitnutá mirabelka na školskom dvore našej školy, rok 2024, druhý – rozkvitnutá hruška v Ladiciach na jar v roku 2014. Pod oboma stromami sú naši žiaci, naše Makovičky. Tieto dva stromy evokujú stabilitu a zároveň neustálu zmenu. Sú symbolom našej školy, ktorá sa v čase mení, ale jej hodnoty a vízia je tá istá, ako v septembri 2014, keď privítala ôsmych žiakov do 1., 2. a 3. ročníka.

Dopriať deťom priestor a čas a byť s nimi v rozhovore je našou víziou od začiatku. Máme k dispozícii tie správne metódy, ktoré nám pomáhajú našu víziu realizovať. Pretavujú hodnoty, ktoré nosíme v srdci. Len tak sa môžeme dotknúť našich Makovičiek, byť s nimi v rozhovore a dopriať im to, čo potrebujú.

Desať rokov nie je veľa, ale dosť nato, aby sme vedeli, že sa nám to darí a že ideme ďalej! Všetko najlepšie Makovičky!

Otvárame 2. stupeň

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že od septembra 2024 otvárame ročníky 2. stupňa!

Naši piataci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci budú od septembra riadnymi žiakmi školy Makovičky. To znamená, že už nebudú vedení ako žiaci na individuálnom vzdelávaní v škole Jastrabá, ale dostanú rozhodnutie o prijatí do školy Makovičky a stanú sa plnohodnotnými žiakmi našej školy.

2.stupeň vedieme od začiatku podľa štátneho vzdelávacieho programu, rešpektujeme rámcový učebný plán a obsahové štandardy. Oficiálne otvorenie 2.stupňa prinesie do chodu školy zmeny hlavne vo forme výhod pre našich žiakov aj učiteľov. Veľmi sa tešíme z novej etapy, do ktorej Makovičky vstupujú. Náš tím pod vedením riaditeľky Alenky Bystrickej je pripravený!

Týmto ďakujeme škole Jastrabá za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme spolu mali: pánovi riaditeľovi Nižníkovi, pani zástupkyni Sádovskej a samozrejme pani Kuciaňovej, zástupkyni pre individuálne vzdelávanie.

Čím žila naša škola

 • Hviezdoslavov Kubín

Tam, kde sa zídu všetky Makovičky je vždy dobre. Dopoludnie venované recitáciám si deti naozaj užili a radosť z ocenení bola veľká. Staršie deti zastrešili moderovanie, boli v porote a prispeli do recitačného programu. Zvlášť sme vďační za momenty, keď sa pred spolužiakov odvážia postaviť aj hanblivejšie deti, a keď sú inšpirovaní tí, čo vôbec nechceli recitovať. Postupy do okresného kola vyžadujú náročnejšiu prípravu, budúci rok začneme s prípravou jednotlivých žiakov skôr.

 • Čítanie vlastnej tvorby na 2.stupni

Tvorivé písanie je predmet, ktorý majú žiaci od 3.ročníka. Deti píšu krásne texty, do ktorých vkladajú kúsok seba. Tento rok sme sa zapojili aj do literárnej súťaže DÚHA. Staršie deti čítanie z kníh a čítanie vlastnej tvorby namiesto recitácií ocenili.

 • Stretnutie s riaditeľmi škôl v rámci regionálnych centier podpory učiteľov

Sme radi, že sme u nás mohli privítať riaditeľov z okolitých škôl. Lepšie sa spoznať a nadväzovať vzťahy je pre rozvoj školy dôležité. Zároveň sme diskutovali o kurikulárnej reforme, podľa ktorej budú od roku 2026 učiť všetky školy. My začíname od septembra 2024 – trieda prvákov pôjde podľa nového vzdelávacieho programu. Treba povedať, že Makovičky učia v súlade s kurikulárnou reformou už dlho.

 • naša záhrada – projekty

Náš školský dvor je ako stvorený na tvorivé fantazírovanie:) Zadanie projektu: Pretvor náš školský dvor na záhradu tvojich snov – malo u detí ohlas. Pracovali v skupinkách a príprave venovali skoro tri týždne – na ranných kruhoch, projektových hodinách, v školskom klube či na hodinách biológie. Slávnostného prezentovania a hlasovania za najlepšie projekty sa zúčastnila celá škola. Bonusom bolo prezentovanie v karnevalových maskách. Z klubu Strom života sme získali menší grant a ako vidíte začíname sadiť!

 • Čitateľská výzva

Pokračujeme v našej výzve – nielen nákup nových kníh, ale hlavne postoj učiteľov a zaujímavé sprievodné aktivity, ktoré vymýšľajú, motivujú naše Makovičky čítať viac. Každý utorok a stredu čítame na jednej hodine 15minút. Lebo čítanie je kľúčová kompetencia naprieč predmetmi. Čitateľská výzva trvá do konca školského roka a učitelia sú v hre tiež:)

 • workshop o bezpečnosti v online priestore pre deti 2. stupňa

Chlapci, ktorí vedú krúžok programovania si pre deti pripravili zaujímavé hands-on aktivity na orientovanie sa v online priestore. Spätná väzba od detí bola veľmi pozitívna. Budú si určite viac všímať, na akých stránkach sa pohybujú a čo si sťahujú.

 • hospitácie externých mentorov na vyučovacích hodinách

Na hodinách slovenského jazyka, matematiky (na 1. stupni), fyziky a biológie sme privítali mentorov, ktorí prišli z iných škol (Bratislava, Trnavská univerzita). Observácie a následný rozhovor s učiteľom sú veľmi vzácne momenty, kedy sa učiteľ učí. V našom tíme sme preto veľmi ocenili spätnú väzbu, ktorú nám mentori poskytli.

 • škola korčuľovania

Napriek tŕnistému rozbehu malo korčuľovanie u detí veľký úspech. Trénerov sme mali vynikajúcich a s radosťou sa prihlásime aj na budúci školský rok.

 • Deň otvorených dverí

Tento deň splnil hneď tri funkcie: naši rodičia mali možnosť prísť na otvorené hodiny, noví rodičia mali možnosť spoznať našu školu zblízka, a prišli aj učiteľky, ktorých naša práca s deťmi inšpiruje a chceli sa zúčastniť otvorených hodín. Deň bol bohatý na zážitky pre všetkých zúčastnených. Tradíciu Dňa otvorených dverí po dlhom čase možno znovu obnovíme.

 • Čítanie – workshop pre rodičov

Jarka nám pripomenula prečo čítať s deťmi a prečo čítať veľa:) Veríme, že rodičia nabrali inšpiráciu nielen vďaka prezentovaným faktom o čítaní, ale aj vďaka množstvu knižiek, ktoré Jarka predstavila.

 • Deň vody

Príbeh jednej kvapky vody nám priblížili piataci, šiestaci a siedmaci. Naplánovali šesť stanovíšť, kde pre menšie deti pripravili pokusy a názorné ukážky. Príprava im zabrala celý týždeň, ale oplatilo sa. Učili sa všetci. Takéto vzdelávacie aktivity sú síce časovo náročné, ale investovaný čas a námaha sa odrazí na trvácnejších vedomostiach.

 • Noc s Andersenom

Spať spolu v škole je zážitok pre všetkých – malých či veľkých! Večer s knihou v ruke, vyskladaný zo zábavných a tvorivých činností, sa nám vydaril.

 • metodický deň: otvorené hodiny Hejného matematiky

Naši učitelia matematiky sú už tradične zapísaní v celoročných podporných kurzoch. Otvorené hodiny Hejného matematiky organizované v škole BESST v Trnave a následné metodické diskusie sme si nenechali ujsť. Chceme sa učiť a návšteva tejto školy nás určite inšpirovala.

 • Hejného matematika – workshop pre rodičov

Zuzka a Henrieta predstavili našu matiku v plnej kráse. Rodičia vyjadrili svoju vďačnosť a my im ďakujeme za ich spoluprácu. Určite si to zopakujeme!

 • besedy so spisovateľkou na 2. stupni

Na druhom stupni sme začali so sériou besiedok pod vedením spisovateľky a poetky Aleny Penzešovej, ktorá má skúsenosť s organizáciou takýchto aktivít pre deti rôzneho veku. Cieľom je nielen naučiť sa literárnu teóriu, ale aj tvoriť.

 • diecézna knižnica

Bodkou za mesiacom marec bola návšteva harrypotterovskej knižnice. Knihu kúziel sme síce nenašli, ale zato na nás čarovná atmosféra dýchala z každej knižky.

Read more

Ako naučiť dieťa rozprávať? Pardon! Čítať.

čitateľská gramotnosť dáva krídla

Ako naučiť dieťa rozprávať? 

Doporučujem zvoliť si najskôr dobrú metodiku a potom aplikovať osvedčené techniky.  Pozor, trénovať rozprávanie treba každý deň.  Najlepšie, keď sa s dieťaťom budete rozprávať aspoň 15-20 minút denne. Začnite v septembri a na jar by už mohlo samostatne rozprávať!

Zdá sa Vám to trošku uletené? Ale veď takto sa deti učia v školách čítať. A funguje to. Ako je to možné?

Nuž, možno to nefunguje až tak dobre a možno ani nie tak presne. Dieťa sa neučí čítať len v škole, ako sa Vám sprvoti môže zdať. Odovzdať celú zodpovednosť za gramotnosť Vášho potomka do rúk školy nie je preto najrozumnejšie.

Ideálne by bolo začať takto:  Čo keby sme najskôr deťom 2-3 roky čítali a až potom od nich chceli, aby prečítali svoje prvé slová? A aj potom, ako začnú čítať, by sme im neprestávali čítať? Rozdiel v kvalite ich čítania by bol citeľný. 

Deti získavajú rôzne zručnosti, kde jedna stavia na druhej. Osvojená zručnosť hovorenia, pripraví základy pre čítanie a písanie. Zvládnuté čítanie a písanie umožní zas deťom dať do pohybu celý súbor ďalších kognitívnych procesov. 

Ovládanie reči zostáva však tým najzákladnejším predpokladom kvalitného čítania – čítania s porozumením. Načo by nám predsa bolo hlasné predčítavanie z knihy, ktorej reč dobre neovládame? Keď sa dieťa učí čítať vychádzame teda z toho, že má dostatočnú slovnú zásobu. Predpokladáme, že  významu slov v šlabikári rozumie a vie ich správne použiť vo vetách. Potešíme sa, keď  prelúska slová: kel, ba-kla-žán, cvi-kla, ka-le-ráb, ale hlavne sa musíme uistiť, že všetku tú zeleninu aj pozná. Inak sa nám neskôr stane, že napríklad na hodine Prvouky neporozumie zadaniu: Diskutuj o obdobiach a dĺžke života človeka a psa. V každom riadku vyznač, medzi ktorými dvoma susednými obrázkami je najväčší rozdiel vo vývine. 

Náš cieľ je preto naučiť deti čítať a zároveň rozumieť tomu, čo čítajú. Len vtedy budú naozaj gramotné a nebudú potrebovať, aby im niekto “preložil” zadanie k úlohe. Znie to možno jednoducho, ale veľakrát na tento detail zabudneme a tešíme sa z pekne prečítaného textu.

Čítanie ide teda ruka v ruke s bohatou slovnou zásobou. Slovnú zásobu dieťaťa by sme mali neustále rozširovať – rozprávaním sa na rôzne témy a určite by sme nemali prestať deťom čítať zaujímave a pútavé knižky, ktoré si sami ešte nedokážu prečítať. 

Nášmu sedemročnému šibalovi alebo našej šesťročnej šikulke predsa nemôže stačiť text v šlabikári: 

Samo má lego.  Som sám? 

Má i Sima lego?  Asi má. 

Najskôr ich (asi) urazí. 

Srdečne Vás pozývame na webinár. Registrujte sa tu: 

https://forms.gle/VKdA76C3q8o2qBjg9

Read more

Zápis detí do školy Makovičky

Tvoríme priestor aj pre Vaše dieťa

Prvý ročník je pre Vaše dieťa veľmi dôležitý. Na dobrom začiatku všetko záleží.

Prečítajte si o tom, aký režim a akú náplň dňa bude mať Vaše dieťa v Makovičkách.

Škola otvára svoje brány o štvrť na osem. Deň začíname presne o ôsmej v rannom kruhu. Ranný kruh je priestor, v ktorom je učiteľ s deťmi v rozhovore. Čítajú si knižku na pokračovanie alebo majú tématicky ladený kruh. Ranný kruh je aj priestor na cielené rozvíjanie emocionálnej inteligencie detí.

Škola Makovičky funguje ako zmiešaná malotriedka, kde sa prváci a druháci učia v spoločnom priestore. Výhody takéhoto vertikálneho vyučovania pociťujeme v našej škole každý deň. Učiteľ neučí triedu, ale je prítomný pre každé dieťa zvlášť. Učenie je individuálny proces a nemôže tomu byť inak ani v našej škole.

Dopoludnie je rozdelené na tri hlavné 60-minútové vyučovacie bloky. Po prvých dvoch blokoch si deti oddýchnu na 30-minútovej prestávke, ktorú trávia na školskom dvore a v prípade zlého počasia na prekrytej terase. Takto občerstvené pokračujú v treťom vyučovacom bloku, ktorý končí o dvanástej hodine. Nasleduje obed a siesta. Poobedňajšie aktivity začínajú výchovami (výtvarná, telesná, hudobná výchova) a plynule prechádzajú do aktivít školského klubu. Škola zatvára svoje brány o pol piatej.

Vyučovanie detí prebieha v priestrannej triede, kde sa nachádza aj náučno-relaxačná zóna. Priestor pred tabuľou je vybavený školskými lavicami, ktoré umožňujú rôzne variácie podľa potreby. Trieda má priamy východ na terasu, ktorá sa od mája do októbra využíva na učenie vonku. Deti tiež veľmi radi trácia čas v školskej knižnici, kde majú k dispozícii množstvo slovenských aj anglických kníh.

Prvácke Makovičky majú unikátny šlabikár. Šlabikár Nový je prvý šlabikár vôbec, ktorý učí nielen písanie a čítanie, ale zameriava sa aj na hovorenie. Majster Slabika a majster Dĺžeň sprevádzajú deti spolu s Hlásulienkou krajinou písmen až ku kráľovnej Grafii. Deťom sa páči aj bacil Omyl , ktorý pomáha urobiť z chyby príležitosť na učenie sa. Šlabikár je obohatený o príbehy, ktoré sa deti učia nielen chronologicky správne prerozprávať, ale pri rozuzlení zápletky rozvíjajú aj svoju kreativitu.

Matematika Hejného metódou je o trochu známejšia a veru nedáme na ňu dopustiť ani v našich Makovičkách. Podporuje samostatné uvažovanie detí a prácu v skupine. Je matematikou pre všetky deti. Vnáša do hodín nový rozmer: deti sa učia argumentovať, diskutovať a vyhodnocovať. Rešpektujú druhého a vedia sa rozhodovať.

Klasická prvouka? Veru nie. Makovičky objavujú svet inak. Zážitkovo cez pokusy, pozorovania a v diskusii. Deti toho predsa už toľko vedia, nie sú prázdne nádoby! Vytvorme im priestor, kde budú zdieľať svoje predstavy o svete, na ktoré učiteľ efektívne nadviaže. Spájať poznané s nepoznaným je predsa tá správna cesta.

Individuálna výučba, bezpečné prostredie, kvalitné učebnice, moderné pomôcky, podnetné priestory…. – to sú niektoré zo stavebných kameňov našej školy. O to, aby neskončili v rozvalinách, ale vytvorili pevnú konštrukciu, sa starajú naši učitelia. Kvalita učiteľa je kľúčová. Len dobrý pedagóg zabezpečí pre Vaše dieťa dobré vzdelanie.

Pozývame Vás nasať atmosféru Makovičiek. Dohodnite si návštevu školy u Silvii Seigne:

0907 941 958, silvia.seigne@zsmakovicky.sk.

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár na našej stránke.

Read more

Niet vzdelania bez kultúry

Vianočné besiedky už dlhšiu dobu nie sú samozrejmou súčasťou školského života. Tak ako vystúpenia ku Dňu Matiek – bez okolkov sme sa s nimi na pár rokov rozlúčili… Bolo predsa toľko dôležitejších vecí na práci!

A tak, keď sa u nás minulý týždeň konečne rozsypali trblietky a zazneli koledy, preletel školou stratený školský vianočný duch a spokojne si vzdychol:  Ach, konečne v škole!

Koledy a scénky našich detí boli anglicko-slovenské. Vymysleli a napísali si ich deti samé. Pretavili do nich kultúru našej krajiny, svojej rodiny a vlastné, im najbližšie koncepty. Makovičky sa premenili na tínedžerky, ktoré navštevovali Christmas school, na vojakov v zákope, z ktorých sa v deň Vianoc stali kamaráti. Namiesto Santa Clausa prišla na saniach so sobmi Lady Claus: Ho, ho, ho ! Darčeky pre všetkých! 

Deti prejavili iniciatívu, samostatnosť a kreativitu. Za svoju trpezlivosť a sústredenosť boli odmenené pocitom spolupatričnosti a hrdosti. Bol to pre nás všetkých kultúrny zážitok. Možno sa Vám to bude zdať odvážne, ale pre nás je kultúrny zážitok rovnako dôležitý ako aha! moment na hodine fyziky. 

Kultúra vytvára z dieťaťa celistvú osobnosť. Bez nej by nič, čo sa naučí v škole, nedávalo zmysel. Táto duševná potrava umožní dieťaťu prežiť, spojiť a zvnútorniť si vedomosti, tak aby nezostali na úrovni kognitívnych poznatkov, ale aby prešli celým telom, napojili sa na emócie a zhmotnili sa do jemu vlastných myšlienok. Tieto myšlienky, ktoré si dieťa formuluje samé, mu pomáhajú pochopiť svet.

Kultúra je ako hrnčiarska pec, v ktorej sa naučené vedomosti stmelujú. Jedine živá kultúra, od hodnotového systému až po umenie, umožní deťom vlastniť ich vedomosti.

Ak deti len učíme, sedíme za hrnčiarskym kruhom a točíme mäkkú hlinu. Neustále tvarujeme a pretvarujeme, riadime. Ak nám však ide o kvalitné a zmysluplné vzdelávanie našich detí, musíme nami tvarovanú hlinu vystaviť podmienkam, kde sa ukáže, či z našej práce nezostanú len črepiny. 

Žitím v kultúre a s kultúrou sa však snažíme vybrať z pece kúsky, ktoré si zaslúžia byť zdobené glazúrou….

Pozývame Vás nasať atmosféru Makovičiek. Dohodnite si návštevu školy u Silvii Seigne na 0907 941 958, silvia.seigne@zsmakovicky.sk.

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár na našej stránke.

Read more