Blog

Newsletter ❤ február/marec 2024

škola Makovičky

10. výročie školy Makovičky ❤ otvárame 2. stupeň ❤ prehľad podujatí

10. výročie školy Makovičky

Dva stromy. Prvý – rozkvitnutá mirabelka na školskom dvore našej školy, rok 2024, druhý – rozkvitnutá hruška v Ladiciach na jar v roku 2014. Pod oboma stromami sú naši žiaci, naše Makovičky. Tieto dva stromy evokujú stabilitu a zároveň neustálu zmenu. Sú symbolom našej školy, ktorá sa v čase mení, ale jej hodnoty a vízia je tá istá, ako v septembri 2014, keď privítala ôsmych žiakov do 1., 2. a 3. ročníka.

Dopriať deťom priestor a čas a byť s nimi v rozhovore je našou víziou od začiatku. Máme k dispozícii tie správne metódy, ktoré nám pomáhajú našu víziu realizovať. Pretavujú hodnoty, ktoré nosíme v srdci. Len tak sa môžeme dotknúť našich Makovičiek, byť s nimi v rozhovore a dopriať im to, čo potrebujú.

Desať rokov nie je veľa, ale dosť nato, aby sme vedeli, že sa nám to darí a že ideme ďalej! Všetko najlepšie Makovičky!

Otvárame 2. stupeň

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že od septembra 2024 otvárame ročníky 2. stupňa!

Naši piataci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci budú od septembra riadnymi žiakmi školy Makovičky. To znamená, že už nebudú vedení ako žiaci na individuálnom vzdelávaní v škole Jastrabá, ale dostanú rozhodnutie o prijatí do školy Makovičky a stanú sa plnohodnotnými žiakmi našej školy.

2.stupeň vedieme od začiatku podľa štátneho vzdelávacieho programu, rešpektujeme rámcový učebný plán a obsahové štandardy. Oficiálne otvorenie 2.stupňa prinesie do chodu školy zmeny hlavne vo forme výhod pre našich žiakov aj učiteľov. Veľmi sa tešíme z novej etapy, do ktorej Makovičky vstupujú. Náš tím pod vedením riaditeľky Alenky Bystrickej je pripravený!

Týmto ďakujeme škole Jastrabá za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme spolu mali: pánovi riaditeľovi Nižníkovi, pani zástupkyni Sádovskej a samozrejme pani Kuciaňovej, zástupkyni pre individuálne vzdelávanie.

Čím žila naša škola

 • Hviezdoslavov Kubín

Tam, kde sa zídu všetky Makovičky je vždy dobre. Dopoludnie venované recitáciám si deti naozaj užili a radosť z ocenení bola veľká. Staršie deti zastrešili moderovanie, boli v porote a prispeli do recitačného programu. Zvlášť sme vďační za momenty, keď sa pred spolužiakov odvážia postaviť aj hanblivejšie deti, a keď sú inšpirovaní tí, čo vôbec nechceli recitovať. Postupy do okresného kola vyžadujú náročnejšiu prípravu, budúci rok začneme s prípravou jednotlivých žiakov skôr.

 • Čítanie vlastnej tvorby na 2.stupni

Tvorivé písanie je predmet, ktorý majú žiaci od 3.ročníka. Deti píšu krásne texty, do ktorých vkladajú kúsok seba. Tento rok sme sa zapojili aj do literárnej súťaže DÚHA. Staršie deti čítanie z kníh a čítanie vlastnej tvorby namiesto recitácií ocenili.

 • Stretnutie s riaditeľmi škôl v rámci regionálnych centier podpory učiteľov

Sme radi, že sme u nás mohli privítať riaditeľov z okolitých škôl. Lepšie sa spoznať a nadväzovať vzťahy je pre rozvoj školy dôležité. Zároveň sme diskutovali o kurikulárnej reforme, podľa ktorej budú od roku 2026 učiť všetky školy. My začíname od septembra 2024 – trieda prvákov pôjde podľa nového vzdelávacieho programu. Treba povedať, že Makovičky učia v súlade s kurikulárnou reformou už dlho.

 • naša záhrada – projekty

Náš školský dvor je ako stvorený na tvorivé fantazírovanie:) Zadanie projektu: Pretvor náš školský dvor na záhradu tvojich snov – malo u detí ohlas. Pracovali v skupinkách a príprave venovali skoro tri týždne – na ranných kruhoch, projektových hodinách, v školskom klube či na hodinách biológie. Slávnostného prezentovania a hlasovania za najlepšie projekty sa zúčastnila celá škola. Bonusom bolo prezentovanie v karnevalových maskách. Z klubu Strom života sme získali menší grant a ako vidíte začíname sadiť!

 • Čitateľská výzva

Pokračujeme v našej výzve – nielen nákup nových kníh, ale hlavne postoj učiteľov a zaujímavé sprievodné aktivity, ktoré vymýšľajú, motivujú naše Makovičky čítať viac. Každý utorok a stredu čítame na jednej hodine 15minút. Lebo čítanie je kľúčová kompetencia naprieč predmetmi. Čitateľská výzva trvá do konca školského roka a učitelia sú v hre tiež:)

 • workshop o bezpečnosti v online priestore pre deti 2. stupňa

Chlapci, ktorí vedú krúžok programovania si pre deti pripravili zaujímavé hands-on aktivity na orientovanie sa v online priestore. Spätná väzba od detí bola veľmi pozitívna. Budú si určite viac všímať, na akých stránkach sa pohybujú a čo si sťahujú.

 • hospitácie externých mentorov na vyučovacích hodinách

Na hodinách slovenského jazyka, matematiky (na 1. stupni), fyziky a biológie sme privítali mentorov, ktorí prišli z iných škol (Bratislava, Trnavská univerzita). Observácie a následný rozhovor s učiteľom sú veľmi vzácne momenty, kedy sa učiteľ učí. V našom tíme sme preto veľmi ocenili spätnú väzbu, ktorú nám mentori poskytli.

 • škola korčuľovania

Napriek tŕnistému rozbehu malo korčuľovanie u detí veľký úspech. Trénerov sme mali vynikajúcich a s radosťou sa prihlásime aj na budúci školský rok.

 • Deň otvorených dverí

Tento deň splnil hneď tri funkcie: naši rodičia mali možnosť prísť na otvorené hodiny, noví rodičia mali možnosť spoznať našu školu zblízka, a prišli aj učiteľky, ktorých naša práca s deťmi inšpiruje a chceli sa zúčastniť otvorených hodín. Deň bol bohatý na zážitky pre všetkých zúčastnených. Tradíciu Dňa otvorených dverí po dlhom čase možno znovu obnovíme.

 • Čítanie – workshop pre rodičov

Jarka nám pripomenula prečo čítať s deťmi a prečo čítať veľa:) Veríme, že rodičia nabrali inšpiráciu nielen vďaka prezentovaným faktom o čítaní, ale aj vďaka množstvu knižiek, ktoré Jarka predstavila.

 • Deň vody

Príbeh jednej kvapky vody nám priblížili piataci, šiestaci a siedmaci. Naplánovali šesť stanovíšť, kde pre menšie deti pripravili pokusy a názorné ukážky. Príprava im zabrala celý týždeň, ale oplatilo sa. Učili sa všetci. Takéto vzdelávacie aktivity sú síce časovo náročné, ale investovaný čas a námaha sa odrazí na trvácnejších vedomostiach.

 • Noc s Andersenom

Spať spolu v škole je zážitok pre všetkých – malých či veľkých! Večer s knihou v ruke, vyskladaný zo zábavných a tvorivých činností, sa nám vydaril.

 • metodický deň: otvorené hodiny Hejného matematiky

Naši učitelia matematiky sú už tradične zapísaní v celoročných podporných kurzoch. Otvorené hodiny Hejného matematiky organizované v škole BESST v Trnave a následné metodické diskusie sme si nenechali ujsť. Chceme sa učiť a návšteva tejto školy nás určite inšpirovala.

 • Hejného matematika – workshop pre rodičov

Zuzka a Henrieta predstavili našu matiku v plnej kráse. Rodičia vyjadrili svoju vďačnosť a my im ďakujeme za ich spoluprácu. Určite si to zopakujeme!

 • besedy so spisovateľkou na 2. stupni

Na druhom stupni sme začali so sériou besiedok pod vedením spisovateľky a poetky Aleny Penzešovej, ktorá má skúsenosť s organizáciou takýchto aktivít pre deti rôzneho veku. Cieľom je nielen naučiť sa literárnu teóriu, ale aj tvoriť.

 • diecézna knižnica

Bodkou za mesiacom marec bola návšteva harrypotterovskej knižnice. Knihu kúziel sme síce nenašli, ale zato na nás čarovná atmosféra dýchala z každej knižky.