Blog

Makovičky versus klasická škola

20151202_132812

Počas mesiacov február – marec sme organizovali sériu piatich stretnutí, informačných piatkov v E-KU inštitúte. Prišlo Vás veľa zvedavých rodičov, ktorí sa chceli dozvedieť viac o novej súkromnej škole, ktorá sa sťahuje do Nitry. Ďakujeme Vám za zaujímavé diskusie, ktoré sa rozprúdili nielen okolo našej malotriedky, ale aj na tému škola všeobecne, vzdelávanie našich detí a kvalita učiteľov.

Kládli ste nám veľa otázok. Predsa len, zapísať svoje dieťa do súkromnej základnej školy nie je v Nitre bežný jav a rodič sa potrebuje uistiť vo veľa veciach.

Pozývame Vás diskutovať a dozvedieť sa o Makovičkách viac. Počas dvoch sobôt – 25. marca a 1. apríla budeme prezentovať našu školu v OC CENTRO Nitra. Zastavte sa pri našom stole a zistite, prečo je práve u nás deťom najlepšie! Tešíme sa na Vás.

Váhate, kde zapísať Vaše dieťa? Máte pocit, že klasická škola nestačí? Prečítajte si odpovede na otázky, ktoré nám rodičia kladú najčastejšie.

Naučí sa moje dieťa vo vašej škole to isté čo v klasickej škole? (Klasickou školou tu myslíme základnú školu, ktorej zriaďovateľom je obec.)

Áno, samozrejme. Školy v Slovenskej republike sú viazané štátnym vzdelávacím programom, ktorý vymedzuje rámcový obsah vzdelávania pre všetky školy. To, čo sa dieťa naučí v klasickej škole sa naučí aj u nás. Pre nás je však dôležité, že sa chce a môže naučiť toho oveľa viac. Pedagogická legenda profesor M. Hejný hovorí: “Tradičné vyučovanie vychádza z toho, že my dospelí vieme a deti nevedia. Takže my deťom povieme ako. A to je omyl. Deti majú potrebu zisťovať niečo nové, robiť experimenty, objavovať. Každý objav je spojený s obrovskou radosťou a sýti potrebu ísť ďalej.”

Čo sa dieťa naučí u Vás, na čo normálna škola nemá čas, priestor, učiteľov…?

Matematiku učíme Hejného metódou (http://www.ucmeradi.sk/o-metode/), anglický jazyk je posilnený, netreba chodiť do jazykovej školy. Deti pripravujeme na certifikáty Cambridge. Hudobná výchova je na úrovni základnej umeleckej školy. Deti sa učia čítať noty, hru na flautu a na iných nástrojoch. Pracujeme s muzikoterapiou, arteterapiou. Poskytneme dieťaťu čas na hudbu, aby rozvinulo svoj sluch a tiež čas na maľovanie, aby rozvinulo svoj cit pre harmóniu farieb a tvarov. Veľmi nám záleží na rozvoji emocionálnej a intrapersonálnej inteligencie dieťaťa – pracujeme s programom Tiger (Každý máme v sebe svojho tigra.) a deti si píšu vlastný denník, kde reflektujú na rôzne témy, zážitky zo školy. V našej škole je čas na premýšľanie i zamýšľanie sa, debatu medzi deťmi, skupinovú diskusiu s učiteľom, ale aj na rozhovor osamote s učiteľkou. Sebahodnotenie, sebaúcta a sebavedomie nám pomáha spoznať samého seba a tým lepšie fungovať v tíme s ostatnými.

Mám druháka/tretiaka.. Oplatí sa prestúpiť na Vašu školu?

Áno, určite, za predpokladu, že dieťa chce. Príďte s ním na deň, na dva do Makovičiek a nebude chcieť odísť. Prečo? Pretože má u nás slobodu – slobodu znovuobjaviť svoju nesmiernu chuť učiť sa. U nás sa mu chce. U nás je samo sebou.

20160218_152119

Používate tie isté učebnice ako iné školy?

Áno, aj. Učebnica je len jedným zo zdrojov odkiaľ žiak čerpá informácie. Za ďalšie zdroje informácii považujeme a v našej škole využívame: učiteľku, kamaráta/spolužiaka, knihy (rôzne encyklopédie, atlasy, príbehy, atď.), počítač, okolitý reálny svet (pobyt vonku, exkurzia), vlastná hlava – občas nás prekvapí, čo všetko už vie a my sme si to ani neuvedomili. To je ten čas na zamyslenie sa.

Známkujete? Testujete?

Áno. Deti majú klasické vysvedčenia so známkami a píšu diktáty a písomky ako na iných školách. Píšu ich však celkom radi, nie sú vystresované, a keď príde zlá známka, vieme že je to len „selfíčko“ a zajtra môžeme cvaknúť nové, lepšie. Bez práce však nie sú koláče. A my sa zameriavame na tú prácu, na ten proces, keď tvoríme a učíme sa nové veci. Sebahodnotenie nesmie za známkou zaostávať.

Dostáva dieťa domáce úlohy?

Nie explicitne. To, čo nestihne v škole si môže dokončiť doma. Je vedené k tomu, aby si samo dokázalo určiť, čo potrebuje docvičiť. Ak nie je nakázaná „DÚ“, dieťa má priestor samo sa rozhodnúť koľko a čoho si doma porobí. Na tejto vnútornej motivácii staviame. To je to zázračné: chcem, objavujem, mám radosť. Stáva sa nám, že deti sa samy inšpirujú k domácej úlohe: niekto si iniciatívne niečo naštuduje a nadchne tým spolužiaka.

20160302_161602

Čo je to zmiešaná malotriedka a aké sú jej výhody?

Zmiešaná malotriedka je trieda, kde sú deti rôzneho veku spolu a je ich málo. Oproti klasickej triede, kde je napríklad dvadsaťdva prváčikov v jednej triede, máme tento školský rok osem detí, z toho dvaja prváci, jedna druháčka, dvaja tretiaci a traja štvrtáci. Výhody zmiešanej malotriedky spočívajú v nízkom počte žiakov a v ich vekovej rozdielnosti. V takomto kolektíve učiteľ prestáva byť jediným zdrojom informácií. Deti preberajú za svoje učenie zodpovednosť, učia sa samostatnosti ale i práci v skupine, diskutujú viac so spolužiakmi a tiež s učiteľom. Nízky počet detí dovoľuje, aby deti dostávali od učiteľky okamžitú spätnú väzbu, čo im umožňuje napredovať rýchlejšie a efektívnejšie. Deti fungujú v triede, ktorá sa mení na prostredie učiacich sa jednotlivcov, Každý ide po svojej línii. Učiteľ dbá na to, aby každé dieťa počas dňa zažilo úspech a napredovalo. Príďte zažiť atmosféru malotriedky k nám do Ladíc, kde sme do konca júna.

Po skončení dochádzky do Vašej školy, nebude mať moje dieťa problém „zapadnúť“ do piateho ročníka?

Naše Makovičky sú múdre hlavičky. Učíme už tretí školský rok a pýšime sa hravými, sebavedomými, zvedavými deťmi, ktoré vedia diskutovať a riešiť problémy. Vychovávame v duchu demokracie, kde sa učíme vzájomnému rešpektu a spravodlivosti. Nie je to jednoduché, každý deň prináša svoje výzvy. Určujeme si pravidlá a dbáme na ich dodržiavanie. Máme žiačku, ktorá bola s nami tretí a štvrtý ročník, teraz je v piatom ročníku na klasickej škole. Pokračuje bez problémov, obohatená o všetko to, na čo mala čas a priestor naučiť sa u nás. Na otázku ako žiak zapadne do piateho ročníka, odpovedáme teda takto: …malá Makovička medzičasom vyrastie na 10-ročnú…..v hlavičke má teraz plno zrniek múdrosti , ktoré jej už nikto nezoberie.

Prečo je Vaša škola platená?

Škola Makovičky ponúka nadštandard vo všetkých smeroch výchovno-vzdelávacieho procesu. Takýto nadštandard si klasická škola z bežného rozpočtu nemôže dovoliť. Materiálne vybavená škola je základ. Naša interaktívna tabuľa je dobrý nástroj, ešte lepší je však interaktívny učiteľ. Počítač je užitočný, pomáha rýchlo sa dostať k informáciám. Na prvom stupni základnej školy však pri deťoch uprednostňujeme rýchly prístup k informáciám z ich vlastnej hlavy. Dobre vybavená knižnica je základ pre každého učiaceho sa jedinca. Kniha, kde nájde žiak potrebnú informáciu rýchlo, hneď ako ju potrebuje. Máme veľa kníh v triede, aby boli pri ruke. U nás patria k vybaveniu triedy aj kvalitné hudobné nástroje a kvalitné výtvarné potreby. Priestor, kde prebieha vyučovanie musí byť útulný a funkčný.  Náš pedagogický zbor je tu pre deti. Rozumieme ich potrebám a vedieme ich s láskou na ich dobrodružnej ceste za poznaním. V našej škole dieťa netrávi hodiny v lavici pasívnym prijímaním informácií od učiteľa. Vaše dieťa má u nás slobodu, priestor plne sa rozvinúť a objaviť svoje silné stránky.

20160302_161618(0)