Blog

Makovičky majú na to čas!

Makovičky majú čas si čítanie aj zahrať. Keď majú tretiaci čítanie, nebude to pasívna záležitosť. Zaujala ich fotografia na jednej zo strán. K fotografii vymysleli  príbeh, pracovali aj s priamou rečou. A potom si to celé zahrali. Scénku nazvali Na lanovke. Vdýchli život fotografii z Čítanky. Hodina čítania, sa tak mení na niečo, čo deti vytvárajú a pretvárajú tu a teraz.

200320176865

Makovičky majú čas na rozprávanie sa v kruhu. Kto sa ako cíti, čo chce práve povedať. Každé dieťa má svoj denník a má čas si zapísať tie najdôležitejšie veci, ktoré sa v škole dejú. Hádate správne, hodina prírodovedy to nebude. Tie najdôležitejšie veci pre dieťa sa udejú zväčša na chodbe počas prestávky alebo medzi štyrmi očami kamarátov. Je dobré, keď dáme priestor dôležitým veciam v živote dieťaťa.

290320176905

Makovičky majú čas na muzikoterapeutické aktivity. Muzikoterapia, to je rytmus, dramatická výchova, hudobno-pohybové aktivity, ktoré rozvíjajú pozitívnu klímu v triede, emocionálnu inteligenciu i komunikačné zručnosti. Dôležitosť týchto aktivít sa odzrkadľuje v celkovom vzdelávaní a učení sa žiaka. Na prvý pohľad to nevidieť, ale muzikoterapia zefektívňuje procesy učenia sa. Makovičky však vedia, že to čo je dôležité je očiam neviditeľné….

290320176910

Makovičky majú čas na projekty. Projekt nie je domáca úloha. My spoločne skúmame, diskutujeme, pýtame sa a hľadáme odpovede. Svetový deň vody premenil našu hudobnú triedu na laboratórium, kde sme skúmali vlastnosti vody (voda zväčšuje, vstrebáva sa, absorbuje svetlo, rozpúšťa, preteká, šíri zvuk, ochladzuje sa…). A čo znamená vysoko-individualizovaná výučba? Druháčka sa zostáva po projektoch hrať s pokusmi, kým ostatní odchádzajú na voľnú hru. Jej sústredená hra s pokusmi trvá hodinu. Priestor, ktorý naša škola vytvára žiakom je nepredajný.
220320176883
Áno, máme čas!
200320176873

Robíme rytmus ústami, pravidelným opakovaním rôznych slabík a vzniká hotové dielo.

Učíme sa jednokročku vo dvojiciach s hudbou.

Kimova hra – hráme v niekoľkých kolách päť hier. Ako špión Kim, aj my trénujeme vizuálnu pamäť a sústredenosť.

Ideme von a hráme sa v bunkri, ktorý sme objavili minulý týždeň. Príďte k nám na návštevu!

A keď nie do bunkra, príďte sa na nás pozrieť túto sobotu 1.apríla do OC CENTRO Nitra. Budeme tam od 10h do 17h, všetky tri učiteľky. Tešíme sa na Vás!