Blog

Ako funguje naša zmiešaná trieda

20150902_080750

Kde: základná škola Makovičky

Kedy: streda ráno 7h55 – 9h35 ( Slovenský jazyk/Čítanie, Matematika)

Kto: desať žiakov v zmiešanej triede 1. – 4. ročník, Majka, pani učiteľka

20160205_134748

Sedím s rannou kávou vzadu na koberci a teším sa na nasledujúce dve hodiny, ktoré strávim pozorovaním naších Makovičiek.

Vládne tu pracovný šum. Zdá sa, že hodina sa už začala, aj keď Majku ešte nie je počuť. Deti si otvárajú zošity a knihy, Majka prechádza pomedzi lavice, za chvíľu každý pracuje. Okolo Majky sa zhŕkli prváčky a čítajú zo šlabikára. Je ticho, ale skôr by som povedala : je kľudne. Prváčky po chvíli prejdú k tabuli a píšu slovíčko „motyka“. Majka obíde deti v laviciach. Jej prítomnosť ukľudňuje a uisťuje. Teraz sa deti môžu pýtať, Majka pomáha.

Vráti sa k prváčkam: Vybrala by som si túto motyku…táto je trošku krivá….pozri sa na moju…

Deti potom píšu ďalšie slová, pomáhajú si navzájom a tiež sledujú abecedu na stene.

Pracuje sa v tichosti.

Tretiaci majú hotové, písali vybrané slová po „s“ a už si ich aj skontrolovali. Teraz komentujú prváčky. Niektorí idú za Majkou.

Šimonka, štvráčka, pracuje samostatne, opakuje si teraz spodobovanie.

Prváčky si sadajú a pracujú v šlabikári.

Raphael, druhák, ide za Majkou, kontrolujú, opravujú, idú aj k magnetickej tabuli. Druháci majú tvrdé a mäkké spoluhlásky.

Raphael s Adamom sa vracajú do lavíc a pokračujú v práci aj so Saškou.

Tretiaci prichádzajú k Majkinmu stolu a konzultujú cvičenie. Jedná sa o železničný násyp a sýpku. Treba vysvetliť slová. V Ladiciach bol aj mlyn aj železnica, deti rýchlo chápu nové slová.

Tretiaci môžete ísť na koberec a pokračovať ďalej v knižke….druháci…Adamko sa poponáhľa….prváčky pracujú…poď Šimonka k tabuli! Vyskúšam ťa. Šimonka píše všelijaké písmenká a tretiaci z koberca konštatujú, akú má ťažkú úlohu!

Tak a ideme dávať jednotky…prváčky, vaša práca v šlabikári…druháci mi dajú zošity na stôl…

Zdá sa, že je už aj prestávka, ale Šimonka je stále pri tabuli a pokojne píše. Saška, druháčka sa túli k Majke.

Majka sedí v triede, rozpráva sa a dáva rady, kto si má čo precvičiť. Osobný koučing:)

 

Niekto oznamuje, že sa začína Matematika.

Kristínka, Emka a Amy, prváčky, sú okolo Majky , Emka jej sedí na kolenách. Voľačo sa chystá. Aha! Zaslúžia si nové zošity! Slávnostne Ti odovzdávam matematiku do druhého polroka, Amy…Všetci tlieskajú. Poznáte tú pesničku? A Majka s deťmi spievajú pesničku o číslach.

Som milo prekvapená!

Druháci idú k tabuli a skúša sa. Kto vypočíta prvý. Ak nevedia, otočia sa a počítajú na tabuľu. Majka im priťažuje. Ostatní povzbudzujú: Výborne! Aj tlieskajú.

Šimonka im počítala skóre.

Tretiaci idú pred tabuľu. Majka si sadne na tretiacke miesto a skúša násobilku. Prváčky zatiaľ pracujú vo svojom zošite. Potom ide štvrtáčka, príklady jej vymýšľajú tretiaci.

Po skúšaní sa rozdeľuje robota:  Tretiaci, dajte si geometriu. Šimonka, čo si dáš ty? Druháci si v lavici zasúťažia, Majka píše číslo cvičenia na tabuľu.

Všetci sa spokojne pustia do práce. Majka ešte nesedela na svojej stoličke. Prechádza od žiaka k žiakovi.

Prváčky sa zas okolo nej zhŕknu aj s novým zošitom. Majka volá Kristínku, aby sa k nim pridala, starý zošit si dokončí neskôr: Poď Kristínka s nami, poď, spolu nám je veselšie. Chváli.

Tretiaci, som zvedavá, kto dostane jednotku.

Po chvíli, keď prváčky odídu pracovať samostatne, dvíhajú sa tretiaci a idú k Majke na konzultáciu.  Sú v družnom rozhovore s Majkou, ktorá povzbudzuje, pozoruje a pýta sa. O chvíľu sú všetci pri tabuli.  Prváčky sa dali dokopy a voľačo preberajú v lavici. Majka si to všimla, ale nechá ich. Netrvá to dlho a za chvíľu je každá na svojej stoličke.

Druháci pracujú. Adi si ide sadnúť na Majkine miesto, aby lepšie pracoval.

Majkin hlas je pokojný, pri rozhovore je vždy na úrovni žiaka, nikdy sa mu neprihovorí „zvrchu“ vždy má oči na jeho úrovni. Majka je láskavý, povzbudzujúci a rešpektujúci element v triede.

Tretiak sa hlási, ide k nemu. Druháčka Saška počíta pri tabuli. Je trošku neistá. Majka ju navedie tak, že vypočíta sama: Ty to vieš, si šikovná.

Ale počuť aj: Nuž, tu jednotky nebudú…

Prváčky sú zasa spolu , radia si a vysvetľujú.

Tretiaci zdá sa, tiež riešia dáky problém. Šimonka je s nimi a pomáha im.

Majka nazerá prváčkam do zošita. Emka ty to vieš, si šikovná, len sa hráš s ceruzkami….Kika, prepočíta…Adamko – posledná minútka…Saška, stihla si? Na záver Majka obíde každého zvlášť.

 

Makovičky sú jeden živý organizmus.

Majka je pani učiteľka, ktorá ho uvádza do pohybu, orientuje a usmerňuje. Nedrží však motúziky, za ktoré by ho ťahala ako bábkar bábku. Je s ním v neustálej interakcii a v rozhovore. Je to osobnosť, ktorú v tejto triede cítiť v bezprostredných a otvorených vzťahoch. Výsostne individuálnych a citových – láskyplných.

Read more

Tento a budúci školský rok

vajicka drozdaVyhodnocovacia správa výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

V septembri 2014 sa slávnostne otvorili brány novovzniknutej Súkromnej základnej školy Makovičky v Ladiciach. Zriaďovateľom školy je neziskové občianske združenie Makovičky. V prenajatých priestoroch bývalej základnej školy dostali žiaci šancu vzdelávať sa v triede s nízkym počtom žiakov. Sme málotriedna škola, v ktorej vládne príjemná pracovná atmosféra, založená na prirodzenej a otvorenej komunikácii medzi žiakmi a dospelými.

Triedu navštevovalo  8 žiakov 1.-3.ročníka. Pracovali pod vedením riaditeľky a súčasne triednej učiteľky PaedDr. Márii Sotákovej, ktorá vyučovala  Slovenský jazyk, Matematiku, Vlastivedu, Prírodovedu, Telesnú výchovu a Informatiku.  V rámci Hudobnej výchovy sa vyučovala aj hra na flautu. Anglický jazyk mali žiaci nielen ako samostatnú hodinu, ale prelínala sa celou popoludňajšou činnosťou pod vedením Mgr. Silvii Seigne.

Hlavné úlohy na školský rok 2014/2015 v oblasti výchovy a vzdelávania boli splnené.  Vyučovali sme podľa  štátneho vzdelávacieho programu pre 1.stupeň ZŠ – ISCED 1 vo všetkých ročníkoch. Pracovali sme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu pod heslom „Chcem byť múdry a dobrý“. Do tematických  výchovno-vzdelávacích plánov boli zapracované prierezové témy: environmentálna výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, osobnostný a sociálny rozvoj človeka, multikultúrna výchova, mediálna výchova, ochrana života a zdravia. Ďalšie úlohy: úloha prevencie drogových závislostí, úloha výchovy k bezpečnému správaniu a ochrane zdravia pri práci.

  1. ročník: 2 chlapci – 22 hod. týždenne
  2. ročník: 1 chlapec, 2 dievčatá – 23 hod. týždenne
  3. ročník: 2 chlapci, 1 dievčatá    –   25 hod. týždenne

Sme školou dobrých skutkov.  Zapojili sme sa ako detská porota do celoslovenského projektu Detský čin roka 2014. Deti si vypočuli a hodnotili 35 nominovaných dobrých skutkov svojich rovesníkov. Chceme byť múdri a dobrí. V rozvrhu sme mali vyčlenenú vlastnú a veľmi obľúbenú hodinu, na ktorej sme zbierali zrnká múdrosti. Tie sme ilustrovali a zviazali do našej knihy.  Celý rok nás sprevádzal náš kamarát Jerry. Deti si ho mohli zobrať so sebou domov a do zošita zapisovali zaujímavé príbehy zo života v škole a doma. Tým sa tiež utužovali vzťahy v kolektíve. Podarilo sa nám vytvoriť dobrý kolektív žiakov, ich správanie bolo v súlade so školským poriadkom. Prváci boli slávnostne pasovaní  a zložili sľub pred zrakmi svojich rodičov a našich škôlkarov, s ktorými sme spolupracovali od začiatku školského roka.

S vyznamenaním prospelo 6 žiakov, prospeli  veľmi dobre 2 žiaci.

Žiačka 3.ročníka Šimona Scholtzová úspešne reprezentovala triedu a stala sa víťazkou  v okresnom kole Pytagoriády v Zlatých Moravciach. Žiaci vystupovali na Mikuláša v kostole a na Deň Matiek v kultúrnom dome v Ladiciach. V rámci Školy v prírode poznávali blízke okolie a podnikali celodenné výlety  do Topoľčianok, Zubrej zvernice, vystúpili na Veľký Lysec a boli aj na Gýmeši.   Poznávame mikroregión  Tribečska  a chceme sa zapojiť do projektu: Príbehy našich kroník.

Učili sme sa podľa rozvrhu 4 hodiny dopoludnia. Potom bola obedňajšia siesta a v popoludňajších hodinách mali žiaci Anglický jazyk, Hudobnú výchovu a Výtvarnú výchovu. Táto činnosť prebiehala väčšinou v anglickom jazyku, deti pracovali v ateliéri alebo podľa počasia aj vonku. Okrem ihriska chodili aj do lesa, k potoku,  veľmi ich zaujala lukostreľba, pod vedením pána starostu obce.

Mimoškolské aktivity

Október 2014

– divadelné predstavenie v angličtine pre rodičov a starých rodičov: Little Red Riding Hood

– Pasovačka prvákov

– Deň jablka

November 2014

– výchovný koncert

– sokoliar

– návšteva farmy

December 2014

– Mikuláš program

Február 2015

– Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Marec 2015

– výstup na Gýmeš

– návšteva múzea a hrobu Forgáčovcov

– Noc s Osmijankom

– Dentálna hygiena – prednáška

– Pytagoriáda v Zlatých Moravciach

– Deň vody

Apríl 2015

– beseda s lesníkmi a sadenie stromčekov

– turnaj vo futbale – mikroregión Tribečsko

– Deň zeme

Máj 2015

– Deň matiek v kultúrnom dome, predstavenie v angličtine Fisherman and the Fish

– Škola v prírode – poznávame svoje okolie / Lovce- zubria zvernica, Topoľčianky – zámok a park, výstup na Veľký Lysec, Kostoľany pod Tribečom- kostol NKP, farma Mašekov mlyn/

Jún 2015

– Atletické hry Žitavany, Atletické hry na škole

– Arborétum Mlyňany

Spolupráca s MŠ

Vianočné a veľkonočné dielne

Zápis do 1.roč.

Deň otvorených dverí

Zber papiera – priebežne                                                                                                      

V súčasnosti máme  do 1.ročníka v  školskom roku 2015/2016 zapísané 3 žiačky. Pripravujeme stretnutie s rodičmi pred koncom školského roku, aby sme vyhodnotili celoročnú prácu  a predložili návrh práce v školskom roku 2015/2016.

 

Školský rok 2015/2016

V budúcom školskom roku budeme pokračovať v aktivitách, ktoré obohatili našu prácu v oblasti vzdelávania a výchovy. Opäť sa zapojíme do poroty Detský čin roka, kde nás čakajú pútavé príbehy z celého Slovenska. Prečítame nové knihy, ktoré nám pripraví Osmijanko. Budeme poznávať mikroregión Tribečsko a zapojíme sa do turistickej, navigačnej a čiastočne internetovej hry Geocaching. Možno sa nám podarí založiť novú kešku práve v Ladiciach a tým zviditeľniť našu obec. Budeme sa venovať pranostikám, poznávať prírodu v každom ročnom období a vytvoríme vlastnú knihu, ktorú pokrstíme na konci školského roku. Samozrejme nebudú chýbať ani športové a kultúrne aktivity podobne ako v tomto školskom roku. V 3. a 4. ročníku pribudne pracovné vyučovanie. Budeme hľadať najkrajšiu záhradku v obci.

Upevňovať a posilňovať vzťah učiteľ-rodič-žiak sa snažíme pri každej príležitosti. Virtuálna knižnica – tzv. škola bez kriedy, je jedna z našich praktických pomôcok, kde rodič a žiak komunikujú s učiteľom prostredníctvom rôznych zaujímavých úloh, odkazov.

Hudobná výchova pokračuje výučbou flauty pre všetky ročníky a pribudne aj novo zakúpený klavír! Vyučovanie výtvarnej výchovy prebiehalo z väčšej časti CLIL metódou – integráciou anglického jazyka do nejazykového predmetu. V tomto trende pokračujeme i budúci školský rok. Prehlbujeme medzipredmetové vzťahy: slovenský jazyk – prírodoveda – výtvarná výchova – vlastiveda – Tribečsko (nový predmet, ktorý strieda Zrnká múdrosti).

Naša knižnica sa rozrastá. Veľký dôraz dávame na pravidelné čítanie s porozumením. Žiaci vyšších ročníkov budú povzbudzovaní i k čítaniu jednoduchej literatúry v anglickom jazyku – Graded readers / Easy reads. Žiaci štvrtého ročníka budú pripravovaní na skúšku z anglického jazyka: Cambridge certificate YLE.

Školský klub pokračuje v tom istom duchu ako tento rok. Príroda, les, vinice, potok, ručné práce, angličtina, voľná hra. Poplatok v školskom klube je 4 eurá za mesiac.

Počas školského roka budeme podobne ako v Čajovni dobrých ľudí popíjať bylinkové čaje (máme nazbierané) a tak vytvárať príjemnú pracovnú atmosféru, ktorá nám pomôže zvládnuť predpísané učebné osnovy a dosiahnuť čo najlepšie vyučovacie výsledky. Sme výborný kolektív, dokážeme si pomáhať a s elánom sa po prázdninách pustíme opäť do práce.

Read more

Denný anglický tábor

taborV krásnom prostredí Tribeča, v okolí Ladíc sa skrýva drak! Nájde sa odvážny rytier, ktorý vyslobodí princeznú z jeho pazúrov? Nájde sa taký, ktorý prebrodí Drevenicu, prejde pustou skalnou krajinou aj tmavým lesom a preľstí draka? Ak sa mu to podarí, na hrade ich čaká veľkolepá hostina!

Cena: 55€ , pre žiakov ZŠ Makovičky 35€

pre všetkých platí súrodenecká zľava 25%

V cene nie je zahrnutá strava. Bude možné obedovať v jedálni.

Svoje dieťa môžete prihlásiť na: silvia.seigne@gmail.com, 0907 941 958

 

 

Počas týždňa bude naším hlavným stanovišťom budova školy. Tu sa stretneme každé ráno o 8h00.  Prenesieme sa do časov, keď po oblohe lietali draci a na koňoch stískali svoje meče rytieri. Príbeh, pesničky, arts&crafts a príroda budú súčasťou každého dňa. Okolo 16h zosadneme z koňa a zložíme zbroj.

 

kľúčové slová dňa BOOKS
Pondelok Vitajte v  kráľovstve! rytier, výbava – príprava Sir Charlie Stinky Socks
Utorok Za princeznou mapa, les, príšery, veža The Gruffalo, Monsters
Streda Drak vlastnosti, popis draka Drakológia, From Head to Toe
Štvrtok Na hrade hrad, miestnosti, záhrada Knights and Castles
Piatok Hostina party menu, jedlo, pitie, piknik Ketchup on Your Cornflakes?

 

6e67baf34609a9cff47c2b5688470c12

 

 

Na začiatku nášho dobrodružstva si založíme denník, do ktorého si budeme zapisovať a kresliť všetko dôležité, čo nás na výpravách stretne. (Teda hlavne slovíčka z angličtiny:)

 

 

 

[gallery columns="4" link="file" size="medium" ids="2884,2885,2886,2887,2888,2889,2890,2891,2892"]
Read more