Blog

Život online – život doma

„Život online – život doma“ sa pre naše Makovičky začal pred dvoma mesiacmi… Za tieto dva mesiace si deti zvykli na nový spôsob učenia sa, na novú rutinu. Ale chýba im to hlavné…

Pripravili sme si pre rodičov zopár otázok, aby sa našich Makovičiek spýtali na ich „Život online – život doma“. Z odpovedí vidíme, že deti si užívajú možnosť byť doma s rodinou a súrodencami, nemusieť ráno skoro vstávať. Využívajú výhody online hodiny – možnosť vypnúť mikrofón či chatovať s kamarátmi. Vo voľných odpovediach detí zachytávame veľmi často slovo HRA. Deťom chýbajú kamaráti a hranie sa s nimi.

Nezabúdajme teda, že na prvom stupni je pre deti hra najlepší učiteľ a akokoľvek dobre budeme učiť online , HRA zostáva pre deti tou najdôležitejšou.

 

  • Na čo máš teraz čas, na čo inokedy nemáš čas, keď chodíš do školy?

  • Aká je pre teba najväčšia výhoda učenia sa cez počítač?

  • Máš pocit, že sa musíš učíš viac teraz alebo v škole?

  • Je niečo čo ťa otravuje na online učení, online škole?

  • Máš pocit, že sa dosť naučíš už počas online hodín, alebo sa radšej učíš aj sám či s rodičmi?

  • Na čo by si chcel mať teraz viac času?

  • Keď sa v septembri vrátime do školy, na čo sa budeš najviac tešiť?